Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Witold Parteka

SPIS HASEŁ:
AGOPSOWICZ TADEUSZ
AKADEMICKI CHÓR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
BALCERSKI ANDRZEJ
BARAŃSKI ADAM
BIAŁKO MICHAŁ
BIBLIOTEKA GŁÓWNA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
BIZIUK MAREK
BOROWSKI EDWARD
BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, czasopismo
BUTNICKI STANISŁAW
CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
CICHY MARIAN
CIECHANOWICZ PIOTR
CIELĄTKOWSKA ROMANA
CZASOPISMA NAUKOWE NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
CZAS MORZA
DANUTA, jacht
DOBOSZYŃSKI ADAM
DOMINIAK PIOTR
DROZDOWSKI BRONISŁAW
FUNDACJA PROMOCJI PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
GERLACH TADEUSZ
GORYSZEWSKA-PISARSKA LUCYLLA
GOŚCICKI IGNACY
GRUENER MAŁGORZATA
HAKUĆ BOŻENA
HUPKA JAN
INŻYNIERIA MORSKA, czasopismo
JACZEWSKI JERZY
JAGODZIŃSKI ZENON
JEDNORAŁ TADEUSZ
JUCHNIEWICZ ROMUALD
KALENDARZ GDAŃSKI
KARWOWSKI JÓZEF
KLUB SENIORA NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
KOLMAN ROMUALD
KOWALCZYK JERZY STEFAN
KOZŁOWSKI ANTONI
KOZŁOWSKI JAN PRZEMYSŁAW
KRUSZEWSKI-MAJEWSKI JAN
KRZYSZOWSKI JÓZEF
KUŁAKOWSKI PAWEŁ
LEDÓCHOWSKI ANDRZEJ
LEDÓCHOWSKI ZYGMUNT
LIBUŚ WŁODZIMIERZ
LIGMAN JANINA
LOGES MARIAN des
MARECKI JACEK
MAĆKOWIAK EMILIA
MIKOS STANISŁAW
MIONSKOWSKI BRUNON
MOLSKI ROMAN
NASZE MORZE. Maritime magazine, czasopismo
NEPTUNALIA NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
NIEWIADOMSKI HENRYK
ONOSZKO JERZY
ORGANIZACJE KOMBATANCKIE NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
ORSZULOK WOJCIECH
PAWŁOWSKI OLGIERD
PAZDRO OLGA
PERYCZ STEFAN
PISMO PG
PIĄTEK MARIAN
POLITECHNIKA OTWARTA NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
POTOCKI ALEKSY
PRACOWNIA HISTORII POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
RACHALSKI ALFRED
RACHALSKI ALFRED LUDOMIR
RODKIEWICZ MIECZYSŁAW
RUTECKI JERZY
SAMOLIŃSKI WOJCIECH
SOKOŁOWSKA TERESA
SROKA EMILIAN
STASZEWSKI RAFAŁ
STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH ODDZIAŁ W GDAŃSKU
STOWARZYSZENIE RODZINA KATYŃSKA W GDAŃSKU
STUDENCI POLACY W TECHNISCHE HOCHSCHULE DANZIG (DO 1945)
STUDIUM WOJSKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
SZCZYGIEŁ JULIUSZ
SZULCZYŃSKI TADEUSZ
SZWANKOWSKI STANISŁAW
SZYMBORSKI STANISŁAW
SŁOMIANKO PAWEŁ
TABLICE PAMIĄTKOWE NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
TARNAWSKI EUSTACHY
TASZNER EMIL
TECHNIKA I GOSPODARKA MORSKA
TECHNIKA MORZA I WYBRZEŻA
TEJCHMAN-KONARZEWSKI ANDRZEJ
TELEWIZJA AKADEMICKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SOŁDKA
TYGODNIK STUDENCKI „POLITECHNIK”
TYGODNIK „UWAGA”
WALCZAK WŁODZIMIERZ
WASILUK WIKTOR
WIERZBA HENRYK
WILCZEWSKI HERBERT
WIĘCKIEWICZ HENRYK
WOJNOWSKI WIESŁAW
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYSIATYCKI KAZIMIERZ
ZABŁOCKI KONSTANTY
ZAORSKI REMIGIUSZ
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
ZIELONKO ROMUALD
ZWIERZYKOWSKI WŁODZIMIERZ
ZWIĄZEK GOSPODARCZY MIAST MORSKICH
ZWIĄZEK MIAST I GMIN MORSKICH
ZWIĄZEK MIAST NADBAŁTYCKICH
ZYGMUNT KAZIMIERZ
Z HISTORII POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
ŚWIERCZEWSKI CZESŁAW
ŻYŁKO WACŁAW
SPIS TABEL:
Dyrektorzy Międzywydziałowego Instytutu Fizyki
Dyrektorzy Międzywydziałowego Instytutu Matematyki
Dyrektorzy biblioteki THD (1904–1945) i PG (od 1945)
Dyrygenci Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej
Dziekani Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Kierownicy Studium Wychowania Fizycznego (1951–1974), Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (1974–2009) oraz Centrum Sportu Akademickiego PG (po 2009)
Liczba członków gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Prezesi Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej
Przewodniczący (prezesi) gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Przewodniczący Rady Programowej
Przewodniczący Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej i (od 1991) przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Politechniki Gdańskiej
Redaktorzy działowi „Zeszytów Naukowych Politechniki Gdańskiej” od 2012 roku (kadencja 2012–2016)
Redaktorzy działowi „Zeszytów Naukowych Politechniki Gdańskiej” w 1966 roku
Redaktorzy naczelni i ich zastępcy
Redaktorzy „Zeszytów Naukowych Politechniki Gdańskiej”
Sekretarze redakcji
Stan zatrudnienia w bibliotece THD (1904–1945) i PG (od 1945)
Stan zbiorów w bibliotece THD (1904–1945) i PG (od 1945)
Struktura Biblioteki Głównej PG
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner Główny


Wydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii