Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Jerzy Marian Michalak

SPIS HASEŁ:
ACKERMANN CARL DAVID
BACHMANN-ACKERMANN DOROTHEA LUDOLPHINA
BACHMANN JEAN PETER HEINRICH
BAUM BECKY
BINDER FRITZ CARL
BRANDSTÄTER GEORG FRIEDRICH
CARTELLIERI ANTONIO MARIA GAETANO
CARTELLIERI CASIMIR ANTONIO
CHODOWIECKI DANIEL
COHN EDUARD
CZEPIELÓWNA-SCHILLER ZOFIA KAZIMIERA
DENECKE AUGUST FRIEDRICH BERNHARD
DREWITZ LEONHARD
DROSZYŃSKA-TAURÉN STANISŁAWA MARIA TAINA
DROSZYŃSKI LEON ALBERT
DU GRAIN JEAN JEREMIAS
FILM POLSKI W II WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU
FRÜHLING JULIUS WILHELM
FUCHS CARL DORIUS JOHANNES
GDAŃSK W FILMIE
GENZMER HERTHA
GENÉE-FRITZSCH OTTILIE
GENÉE RICHARD FRIEDRICH FRANZ
GENÉE RUDOLF HEINRICH
GLOMME EDMUND MORITZ
GLUMMERT JOHANN DANIEL
GORONCY EMILIE
GRANZIN LUDWIG TRAUGOTT
GRÜTZNER CURT
HAUPT EDITH ALICE
HAUPT GEORG JOHANNES EMIL
HAUPT LOUIS AUGUST BERNHARD CARL
HAUPT MARIE BERTHA EMILIE
HLAWACZEK HEINRICH
JANKEWITZ GUSTAV ADOLF
JOETZE FRANZ JOHANN CARL
KAWIARNIA MOMBERA
KIEHAUPT HEINRICH
KISIELNICKI JOSEPH AMBROSIUS von
KLAHR FRIEDRICH WILHELM
KLÜGLING FRIEDRICH AUGUST
KOENENKAMP REINHOLD ADOLF OSCAR
KONOPACKA CECYLIA
KONOPATZKI OTTO JULIUS AUGUST
KRIESCHEN ANNA MARIA HERTHA
KRIESCHEN ENGELHARDT EUGEN
KRIESCHEN JULIUS JOHANN
KRIESCHEN KONRAD OTTO JULIUS
KRIESCHEN OTTO LUDWIG
KRIESCHEN PAUL WILLIAM
KUBICKA ELŻBIETA
LAADE FRIEDRICH JOHANN GOTTLOB
LAADE LEBRECHT SIEGFRIED TRAUGOTT
LAADE RUDOLF REINHOLD GUSTAV
LUDOLFINA
MARKULL FRIEDRICH WILHELM
MARTINI ADAM JACOB
MERTINS ELLA MARGARETHA
MOMBER EMIL AUGUST
MUZYKA
REICHEL CARL ANTON
REUTENER GEORG FERDINAND
REUTENER RICHARD
ROGORSCH JOHANNES GEORG ADOLF
SCHURICHT CARL ADOLF
SOWADE EDUARD
STOLZENBERG BENNO
STOLZENBERG FANNY
STOLZENBERG PAUL
THEIL CARL CHRISTIAN HUGO
TURGE JOHANN CARL
UNRUH ALBERTINA ANNA
UNRUH EDUARD EMIL
UNRUH WILHELM EMIL WALTER
WEBER-HOLDER-EGGER JOHANNA
WEBER EDMUND FRANZ von
WEBER EDMUND von
WEISS EVA GERTRUDA SELMA
ZÖLLNER ELSE BERTHA
SPIS TABEL:
Dyrektorzy Teatru Miejskiego (1801–1944)
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner Główny


Wydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii