Skróty i skrótowce

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza

AK – Armia Krajowa

AL – Armia Ludowa

ALG – Akademia Lekarska w Gdańsku

AM – Akademia Medyczna

AMG – Akademia Medyczna w Gdańsku

AMuz – Akademia Muzyczna

ASP – Akademia Sztuk Pięknych

ATK – Akademia Teologii Katolickiej

AWFiS – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

AWS – Akcja Wyborcza Solidarność

AZS – Akademicki Związek Sportowy

BWA – Biuro Wystaw Artystycznych

DKF – Dyskusyjny Klub Filmowy

GL – Gwardia Ludowa

IBL – Instytut Badań Literackich

IO – Igrzyska Olimpijskie

IPN – Instytut Pamięci Narodowej

KBN – Komitet Badań Naukowych

KBW – Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego

KC – Komitet Centralny

KLD – Kongres Liberalno-Demokratyczny

KP – Komitet Powiatowy

KPP – Komunistyczna Partia Polski

KS – Klub Sportowy

KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

KOR – Komitet Obrony Robotników

KM – Komitet Miejski

KW – Komitet Wojewódzki

LN – Liga Narodów

LO – Liceum Ogólnokształcące

LOK – Liga Obrony Kraju

ME – Mistrzostwa Europy

MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej

MKS – Międzyzakładowy Komitet Strajkowy

MN – Muzeum Narodowe

MO – Milicja Obywatelska

MRN – Miejska Rada Narodowa

MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

MŚ – Mistrzostwa Świata

MW – Marynarka Wojenna

NBP – Narodowy Bank Polski

NIK – Najwyższa Izba Kontroli

NMP – Najświętszej Marii Panny

NOT – Naczelna Organizacja Techniczna

NSDAP – Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza

NSZZ – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

NZS – Niezależne Zrzeszenie Studentów

OOP – Order Odrodzenia Polski

OPZZ – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

PAN – Polska Akademia Nauk

PAU – Polska Akademia Umiejętności

PCK – Polski Czerwony Krzyż

PGR – Państwowe Gospodarstwo Rolne

PiS – Prawo i Sprawiedliwość

PKO – Polski Komitet Olimpijski

PKP – Polskie Koleje Państwowe

PKS – Państwowa Komunikacja Samochodowa

PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego

PLO – Polskie Linie Oceaniczne

PO – Platforma Obywatelska

POP – Podstawowa Organizacja Partyjna

PR – Polskie Radio

PPR – Polska Partia Robotnicza

PPS – Polska Partia Socjalistyczna

PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa

PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe

PSW – Państwowa Szkoła Wyższa

PWSFTViT – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna

PWSM – Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna

PWSSP – Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych

PWST – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna

PWSTiF – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Filmowa

PZH – Państwowy Zakład Higieny

PZITB – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

PZKS – Polski Związek Katolicko-Społeczny

PZLA – Polski Związek Lekkiej Atletyki

PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

PŻM – Polska Żegluga Morska

RFN – Republika Federalna Niemiec

RN – Rada Narodowa

ROPCiO – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

RP – Rzeczpospolita Polska

RSW – Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza

SARP – Stowarzyszenie Architektów Polskich

SB – Służba Bezpieczeństwa

SD – Stronnictwo Demokratyczne

SdRP – Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

SGH – Szkoła Głowna Handlowa

SGPiS – Szkoła Główna Planowania i Statystyki

SKL – Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

SL – Stronnictwo Ludowe

SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej

SP – Szkoła Podstawowa

SP – Stronnictwo Pracy

SPD – Socjalistyczna Partia Niemiec

SSP – Szkoła Sztuk Pięknych

THD – Technische Hochschule Danzig

UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

UB – Urząd Bezpieczeństwa

UChs – Unia Chrześcijańsko-Społeczna

UD – Unia Demokratyczna

UE – Unia Europejska

UJ – Uniwersytet Jagielloński

UŁ – Uniwersytet Łódzki

UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

UOP – Urząd Ochrony Państwa

UW – Uniwersytet Warszawski

WKZ – Wojewódzki Konserwator Zabytków

WMG – Wolne Miasto Gdańsk

WP – Wojsko Polskie

WSM – Wyższa Szkoła Morska

WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna

WSWF – Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego

ZBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację

ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego

ZHR – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

ZKP – Związek Kompozytorów Polskich

ZLP – Związek Literatów Polskich

ZMP – Związek Młodzieży Polskiej

ZMS – Związek Młodzieży Socjalistycznej

ZPAP – Związek Polskich Artystów Plastyków

ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe

ZSP – Zrzeszenie Studentów Polskich

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZWM – Związek Walki Młodych

ZWZ – Związek Walki Zbrojnej

ZSZ – Zespół Szkół Zawodowych

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii