Skróty i skrótowce

Z Encyklopedia Gdańska
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
 
{{paper}}
 
{{paper}}
  
 +
== Skróty ==
 +
 +
 +
abp – arcybiskup
 +
 +
adm. – administracyjny
 +
 +
akad. – akademia, akademicki
 +
 +
al. – aleja
 +
 +
amer. – amerykański
 +
 +
ang. – angielski
 +
 +
anonim. – anonimowy
 +
 +
arch. – archiwalny
 +
 +
archeol. – archeologiczny
 +
 +
archit. – architektoniczny
 +
 +
art. – artykuł
 +
 +
artyst. – artystyczny
 +
 +
astr. – astronomiczny
 +
 +
atmosf. – atmosferyczny
 +
 +
augsbur. – augsburski
 +
 +
austr. – austriacki
 +
 +
bałt. – bałtycki
 +
 +
barok. – barokowy
 +
 +
bibl. – biblioteka
 +
 +
bibliogr. – bibliograficzny
 +
 +
biochem. – biochemiczny
 +
 +
biograf. – biograficzny
 +
 +
biol. – biologiczny
 +
 +
bł. – błogosławiony
 +
 +
bp – biskup
 +
 +
brandenb. – brandenburski
 +
 +
bryt. – brytyjski
 +
 +
centr. – centralny
 +
 +
chem. – chemiczny
 +
 +
chrześc. – chrześcijański
 +
 +
cment. – cmentarz
 +
 +
cz. – część
 +
 +
czes. – czeski
 +
 +
czł. – członek
 +
 +
dł. – długość
 +
 +
doc. – docent
 +
 +
dr h.c. – doktor honoris causa
 +
 +
ds. – do spraw
 +
 +
duń. – duński
 +
 +
dyr. – dyrektor
 +
 +
dyw. – dywizja
 +
 +
egz. – egzemplarz
 +
 +
ekon. – ekonomiczny
 +
 +
ew. – ewentualnie
 +
 +
ewang. – ewangelicki
 +
 +
farm. – farmaceutyczny
 +
 +
filol. – filologiczny
 +
 +
filoz. – filozoficzny
 +
 +
finans. – finansowy
 +
 +
fiz. – fizyczny
 +
 +
fizjol. – fizjologiczny
 +
 +
flam. – flamandzki
 +
 +
fr. – francuski
 +
 +
gat. – gatunek
 +
 +
Gd. – Gdańsk
 +
 +
gd. – gdański
 +
 +
gen. – generał
 +
 +
geogr. – geograficzny
 +
 +
gim. – gimnazjum
 +
 +
gł. – główny, głównie
 +
 +
głęb. – głębokość
 +
 +
gosp. – gospodarczy
 +
 +
got. – gotycki
 +
 +
gr. – grecki
 +
 +
handl. – handlowy
 +
 +
hebr. – hebrajski
 +
 +
hist. – historyczny
 +
 +
hiszp. – hiszpański
 +
 +
hitl. – hitlerowski
 +
 +
hm. – harcmistrz
 +
 +
hol. – holenderski
 +
 +
humanist. – humanistyczny
 +
 +
hydrotech. – hydrotechniczny
 +
 +
Inst. – Instytut
 +
 +
inż. – inżynier
 +
 +
jęz. – język
 +
 +
jr – junior
 +
 +
jw. – jak wyżej
 +
 +
k. – koło
 +
 +
kadm. – kontradmirał
 +
 +
kanaliz. – kanalizacyjny
 +
 +
kard. – kardynał
 +
 +
kier. – kierownik
 +
 +
klas. – klasyczny
 +
 +
klasycyst. – klasycystyczny
 +
 +
klaszt. – klasztorny
 +
 +
kmdr – komandor
 +
 +
kmdt – komendant
 +
 +
komun. – komunalny
 +
 +
komunik. – komunikacyjny
 +
 +
komunist. – komunistyczny
 +
 +
konst. – konstytucyjny
 +
 +
kośc. – kościół
 +
 +
kpt. – kapitan
 +
 +
Kr. – Kraków
 +
 +
krzyż. – krzyżacki
 +
 +
ks. – ksiądz
 +
 +
kult. – kulturalny
 +
 +
lit. – literacki
 +
 +
litew. – litewski
 +
 +
lud. – ludowy
 +
 +
luter. – luterański
 +
 +
Lw. – Lwów
 +
 +
łac. – łaciński
 +
 +
M. – Morze
 +
 +
maks. – maksymalny
 +
 +
mat. – matematyczny
 +
 +
m.b. – metr bieżący
 +
 +
mech. – mechaniczny
 +
 +
med. – medyczny
 +
 +
milit. – militarny
 +
 +
m.in. – między innymi
 +
 +
min. – minimalny
 +
 +
minist. – ministerstwo
 +
 +
mitol. – mitologiczny
 +
 +
mjr – major
 +
 +
mł. – młody, młodszy
 +
 +
modern. – modernistyczny
 +
 +
muz. – muzyczny
 +
 +
muzułm. – muzułmański
 +
 +
n. – nad
 +
 +
nacz. – naczelny
 +
 +
nar. – narodowy
 +
 +
nast. – następny, następnie
 +
 +
nauk. – naukowy
 +
 +
niderl. – niderlandzki
 +
 +
niem. – niemiecki
 +
 +
nw. – niżej wymieniony
 +
 +
ob. – obecnie, obecny
 +
 +
obj. – objętość
 +
 +
oddz. – oddział
 +
 +
ogólnopol. ogólnopolski
 +
 +
o. – ojciec
 +
 +
oo. – ojcowie
 +
 +
okręg. – okręgowy
 +
 +
oprac. – opracowany
 +
 +
os. – osiedle
 +
 +
oświat. – oświatowy
 +
 +
państw. – państwowy
 +
 +
paraf. – parafialny
 +
 +
paramilit. – paramilitarny
 +
 +
pedag. – pedagogiczny
 +
 +
phm. – podharcmistrz
 +
 +
plast. – plastyczny
 +
 +
plot. – przeciwlotniczy
 +
 +
płd. – południe, południowy
 +
 +
płk – pułkownik
 +
 +
p.n. – pod nazwą
 +
 +
płn. – północ, północny
 +
 +
p.o. – pełniący obowiązki
 +
 +
pocz. – początek, początkowo
 +
 +
poewang. – poewangelicki
 +
 +
poj. – pojemność
 +
 +
pol. – polski
 +
 +
polit. – polityczny
 +
 +
politech. – politechnika
 +
 +
politechn. – politechniczny
 +
 +
polonist. – polonistyczny
 +
 +
poł. – połowa
 +
 +
pomor. – pomorski
 +
 +
por. – porucznik
 +
 +
pow. – powiat
 +
 +
pow. – powierzchnia
 +
 +
późn. – późniejszy
 +
 +
późnobarok. – późnobarokowy
 +
 +
ppłk – podpułkownik
 +
 +
ppor. – podporucznik
 +
 +
ppoż. – przeciwpożarowy
 +
 +
proj. – projekt
 +
 +
prem. – premiera
 +
 +
prof. – profesor
 +
 +
protest. – protestancki
 +
 +
prus. – pruski
 +
 +
pryw. – prywatny
 +
 +
przedsięb. – przedsiębiorstwo
 +
 +
przeł. – przełom
 +
 +
przem. – przemysłowy
 +
 +
przew. – przewodniczący
 +
 +
przyr. – przyrodniczy
 +
 +
pseud. – pseudonim
 +
 +
publicyst. – publicystyczny
 +
 +
pw. – pod wezwaniem
 +
 +
radz. – radziecki
 +
 +
red. – redaktor
 +
 +
rel. – religijny
 +
 +
renes. – renesansowy
 +
 +
reż. – reżyseria, reżyser
 +
 +
 +
 +
rkps. – rękopis
 +
 +
ros. – rosyjski
 +
 +
rum. – rumuński
 +
 +
ryc. – rycina
 +
 +
rz. – rzeka
 +
 +
rzem. – rzemieślniczy
 +
 +
rzeźb. – rzeźbiarski
 +
 +
rzym. – rzymski
 +
 +
rzym.-kat. – rzymskokatolicki
 +
 +
scen. – scenariusz
 +
 +
scenogr. – scenografia
 +
 +
sekr. – sekretarz
 +
 +
sen. – senior
 +
 +
słow. – słowacki
 +
 +
socjalist. – socjalistyczny
 +
 +
socjaldemokr. – socjaldemokratyczny
 +
 +
socjol. – socjologiczny
 +
 +
sp. – spółka
 +
 +
sp. akc. – spółka akcyjna
 +
 +
sp. j. – spółka jawna
 +
 +
sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 +
 +
społ. – społeczny
 +
 +
sport. – sportowy
 +
 +
spoż. – spożywczy
 +
 +
st. – stary, starszy
 +
 +
staroż. – starożytny
 +
 +
stoczn. – stoczniowy
 +
 +
stow. – stowarzyszenie
 +
 +
szer. – szerokość
 +
 +
szw. – szwedzki
 +
 +
szwajc. – szwajcarski
 +
 +
śrdw. – średniowieczny
 +
 +
św. – święty
 +
 +
teatr. – teatralny
 +
 +
tech. – techniczny
 +
 +
temp. – temperatura
 +
 +
teol. – teologiczny
 +
 +
teoret. – teoretyczny
 +
 +
t.r. – tegoż roku
 +
 +
turyst. – turystyczny
 +
 +
ukr. – ukraiński
 +
 +
uniw. – uniwersytet
 +
 +
ur. – urodzony
 +
 +
warsz. – warszawski
 +
 +
węg. – węgierski
 +
 +
wiceprzew. – wiceprzewodniczący
 +
 +
wielkopol. – wielkopolski
 +
 +
wł. – włoski
 +
 +
wł. pr. – własność prywatna
 +
 +
właśc. – właściwie
 +
 +
wodoc. – wodociągowy
 +
 +
wodoc.-kanaliz. – wodociągowo-kanalizacyjny
 +
 +
woj. – województwo
 +
 +
wojew. – wojewódzki
 +
 +
wojsk. – wojskowy
 +
 +
Wr. – Wrocław
 +
 +
wsch. – wschód, wschodni
 +
 +
współzał. – współzałożyciel
 +
 +
w. świat. – wojna światowa
 +
 +
ww. – wyżej wymieniony
 +
 +
wych. – wychowawczy
 +
 +
wyd. – wydanie
 +
 +
wydz. – wydział
 +
 +
wys. – wysokość
 +
 +
zach. – zachodni
 +
 +
zak. krzyż. – zakon krzyżacki
 +
 +
zał. – założony, założyciel
 +
 +
zast. – zastępca
 +
 +
z d. – z domu
 +
 +
zm. – zmarły
 +
 +
zob. – zobacz
 +
 +
zw. – zwany; zwyczajny (prof.)
 +
 +
zwł. – zwłaszcza
 +
 +
żegl. – żeglarski
 +
 +
żyd. – żydowski
 +
 +
 +
== Skrótowce ==
  
 
ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 
ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wersja z 21:47, 25 lip 2014

Skróty

abp – arcybiskup

adm. – administracyjny

akad. – akademia, akademicki

al. – aleja

amer. – amerykański

ang. – angielski

anonim. – anonimowy

arch. – archiwalny

archeol. – archeologiczny

archit. – architektoniczny

art. – artykuł

artyst. – artystyczny

astr. – astronomiczny

atmosf. – atmosferyczny

augsbur. – augsburski

austr. – austriacki

bałt. – bałtycki

barok. – barokowy

bibl. – biblioteka

bibliogr. – bibliograficzny

biochem. – biochemiczny

biograf. – biograficzny

biol. – biologiczny

bł. – błogosławiony

bp – biskup

brandenb. – brandenburski

bryt. – brytyjski

centr. – centralny

chem. – chemiczny

chrześc. – chrześcijański

cment. – cmentarz

cz. – część

czes. – czeski

czł. – członek

dł. – długość

doc. – docent

dr h.c. – doktor honoris causa

ds. – do spraw

duń. – duński

dyr. – dyrektor

dyw. – dywizja

egz. – egzemplarz

ekon. – ekonomiczny

ew. – ewentualnie

ewang. – ewangelicki

farm. – farmaceutyczny

filol. – filologiczny

filoz. – filozoficzny

finans. – finansowy

fiz. – fizyczny

fizjol. – fizjologiczny

flam. – flamandzki

fr. – francuski

gat. – gatunek

Gd. – Gdańsk

gd. – gdański

gen. – generał

geogr. – geograficzny

gim. – gimnazjum

gł. – główny, głównie

głęb. – głębokość

gosp. – gospodarczy

got. – gotycki

gr. – grecki

handl. – handlowy

hebr. – hebrajski

hist. – historyczny

hiszp. – hiszpański

hitl. – hitlerowski

hm. – harcmistrz

hol. – holenderski

humanist. – humanistyczny

hydrotech. – hydrotechniczny

Inst. – Instytut

inż. – inżynier

jęz. – język

jr – junior

jw. – jak wyżej

k. – koło

kadm. – kontradmirał

kanaliz. – kanalizacyjny

kard. – kardynał

kier. – kierownik

klas. – klasyczny

klasycyst. – klasycystyczny

klaszt. – klasztorny

kmdr – komandor

kmdt – komendant

komun. – komunalny

komunik. – komunikacyjny

komunist. – komunistyczny

konst. – konstytucyjny

kośc. – kościół

kpt. – kapitan

Kr. – Kraków

krzyż. – krzyżacki

ks. – ksiądz

kult. – kulturalny

lit. – literacki

litew. – litewski

lud. – ludowy

luter. – luterański

Lw. – Lwów

łac. – łaciński

M. – Morze

maks. – maksymalny

mat. – matematyczny

m.b. – metr bieżący

mech. – mechaniczny

med. – medyczny

milit. – militarny

m.in. – między innymi

min. – minimalny

minist. – ministerstwo

mitol. – mitologiczny

mjr – major

mł. – młody, młodszy

modern. – modernistyczny

muz. – muzyczny

muzułm. – muzułmański

n. – nad

nacz. – naczelny

nar. – narodowy

nast. – następny, następnie

nauk. – naukowy

niderl. – niderlandzki

niem. – niemiecki

nw. – niżej wymieniony

ob. – obecnie, obecny

obj. – objętość

oddz. – oddział

ogólnopol. ogólnopolski

o. – ojciec

oo. – ojcowie

okręg. – okręgowy

oprac. – opracowany

os. – osiedle

oświat. – oświatowy

państw. – państwowy

paraf. – parafialny

paramilit. – paramilitarny

pedag. – pedagogiczny

phm. – podharcmistrz

plast. – plastyczny

plot. – przeciwlotniczy

płd. – południe, południowy

płk – pułkownik

p.n. – pod nazwą

płn. – północ, północny

p.o. – pełniący obowiązki

pocz. – początek, początkowo

poewang. – poewangelicki

poj. – pojemność

pol. – polski

polit. – polityczny

politech. – politechnika

politechn. – politechniczny

polonist. – polonistyczny

poł. – połowa

pomor. – pomorski

por. – porucznik

pow. – powiat

pow. – powierzchnia

późn. – późniejszy

późnobarok. – późnobarokowy

ppłk – podpułkownik

ppor. – podporucznik

ppoż. – przeciwpożarowy

proj. – projekt

prem. – premiera

prof. – profesor

protest. – protestancki

prus. – pruski

pryw. – prywatny

przedsięb. – przedsiębiorstwo

przeł. – przełom

przem. – przemysłowy

przew. – przewodniczący

przyr. – przyrodniczy

pseud. – pseudonim

publicyst. – publicystyczny

pw. – pod wezwaniem

radz. – radziecki

red. – redaktor

rel. – religijny

renes. – renesansowy

reż. – reżyseria, reżyser


rkps. – rękopis

ros. – rosyjski

rum. – rumuński

ryc. – rycina

rz. – rzeka

rzem. – rzemieślniczy

rzeźb. – rzeźbiarski

rzym. – rzymski

rzym.-kat. – rzymskokatolicki

scen. – scenariusz

scenogr. – scenografia

sekr. – sekretarz

sen. – senior

słow. – słowacki

socjalist. – socjalistyczny

socjaldemokr. – socjaldemokratyczny

socjol. – socjologiczny

sp. – spółka

sp. akc. – spółka akcyjna

sp. j. – spółka jawna

sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

społ. – społeczny

sport. – sportowy

spoż. – spożywczy

st. – stary, starszy

staroż. – starożytny

stoczn. – stoczniowy

stow. – stowarzyszenie

szer. – szerokość

szw. – szwedzki

szwajc. – szwajcarski

śrdw. – średniowieczny

św. – święty

teatr. – teatralny

tech. – techniczny

temp. – temperatura

teol. – teologiczny

teoret. – teoretyczny

t.r. – tegoż roku

turyst. – turystyczny

ukr. – ukraiński

uniw. – uniwersytet

ur. – urodzony

warsz. – warszawski

węg. – węgierski

wiceprzew. – wiceprzewodniczący

wielkopol. – wielkopolski

wł. – włoski

wł. pr. – własność prywatna

właśc. – właściwie

wodoc. – wodociągowy

wodoc.-kanaliz. – wodociągowo-kanalizacyjny

woj. – województwo

wojew. – wojewódzki

wojsk. – wojskowy

Wr. – Wrocław

wsch. – wschód, wschodni

współzał. – współzałożyciel

w. świat. – wojna światowa

ww. – wyżej wymieniony

wych. – wychowawczy

wyd. – wydanie

wydz. – wydział

wys. – wysokość

zach. – zachodni

zak. krzyż. – zakon krzyżacki

zał. – założony, założyciel

zast. – zastępca

z d. – z domu

zm. – zmarły

zob. – zobacz

zw. – zwany; zwyczajny (prof.)

zwł. – zwłaszcza

żegl. – żeglarski

żyd. – żydowski


Skrótowce

ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza

AK – Armia Krajowa

AL – Armia Ludowa

ALG – Akademia Lekarska w Gdańsku

AM – Akademia Medyczna

AMG – Akademia Medyczna w Gdańsku

AMuz – Akademia Muzyczna

ASP – Akademia Sztuk Pięknych

ATK – Akademia Teologii Katolickiej

AWFiS – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

AWS – Akcja Wyborcza Solidarność

AZS – Akademicki Związek Sportowy

BWA – Biuro Wystaw Artystycznych

DKF – Dyskusyjny Klub Filmowy

GL – Gwardia Ludowa

IBL – Instytut Badań Literackich

IO – Igrzyska Olimpijskie

IPN – Instytut Pamięci Narodowej

KBN – Komitet Badań Naukowych

KBW – Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego

KC – Komitet Centralny

KLD – Kongres Liberalno-Demokratyczny

KP – Komitet Powiatowy

KPP – Komunistyczna Partia Polski

KS – Klub Sportowy

KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

KOR – Komitet Obrony Robotników

KM – Komitet Miejski

KW – Komitet Wojewódzki

LN – Liga Narodów

LO – Liceum Ogólnokształcące

LOK – Liga Obrony Kraju

ME – Mistrzostwa Europy

MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej

MKS – Międzyzakładowy Komitet Strajkowy

MN – Muzeum Narodowe

MO – Milicja Obywatelska

MRN – Miejska Rada Narodowa

MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

MŚ – Mistrzostwa Świata

MW – Marynarka Wojenna

NBP – Narodowy Bank Polski

NIK – Najwyższa Izba Kontroli

NMP – Najświętszej Marii Panny

NOT – Naczelna Organizacja Techniczna

NSDAP – Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza

NSZZ – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

NZS – Niezależne Zrzeszenie Studentów

OOP – Order Odrodzenia Polski

OPZZ – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

PAN – Polska Akademia Nauk

PAU – Polska Akademia Umiejętności

PCK – Polski Czerwony Krzyż

PGR – Państwowe Gospodarstwo Rolne

PiS – Prawo i Sprawiedliwość

PKO – Polski Komitet Olimpijski

PKP – Polskie Koleje Państwowe

PKS – Państwowa Komunikacja Samochodowa

PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego

PLO – Polskie Linie Oceaniczne

PO – Platforma Obywatelska

POP – Podstawowa Organizacja Partyjna

PR – Polskie Radio

PPR – Polska Partia Robotnicza

PPS – Polska Partia Socjalistyczna

PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa

PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe

PSW – Państwowa Szkoła Wyższa

PWSFTViT – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna

PWSM – Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna

PWSSP – Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych

PWST – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna

PWSTiF – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Filmowa

PZH – Państwowy Zakład Higieny

PZITB – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

PZKS – Polski Związek Katolicko-Społeczny

PZLA – Polski Związek Lekkiej Atletyki

PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

PŻM – Polska Żegluga Morska

RFN – Republika Federalna Niemiec

RN – Rada Narodowa

ROPCiO – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

RP – Rzeczpospolita Polska

RSW – Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza

SARP – Stowarzyszenie Architektów Polskich

SB – Służba Bezpieczeństwa

SD – Stronnictwo Demokratyczne

SdRP – Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

SGH – Szkoła Głowna Handlowa

SGPiS – Szkoła Główna Planowania i Statystyki

SKL – Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

SL – Stronnictwo Ludowe

SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej

SP – Szkoła Podstawowa

SP – Stronnictwo Pracy

SPD – Socjalistyczna Partia Niemiec

SSP – Szkoła Sztuk Pięknych

THD – Technische Hochschule Danzig

UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

UB – Urząd Bezpieczeństwa

UChs – Unia Chrześcijańsko-Społeczna

UD – Unia Demokratyczna

UE – Unia Europejska

UJ – Uniwersytet Jagielloński

UŁ – Uniwersytet Łódzki

UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

UOP – Urząd Ochrony Państwa

UW – Uniwersytet Warszawski

WKZ – Wojewódzki Konserwator Zabytków

WMG – Wolne Miasto Gdańsk

WP – Wojsko Polskie

WSM – Wyższa Szkoła Morska

WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna

WSWF – Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego

ZBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację

ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego

ZHR – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

ZKP – Związek Kompozytorów Polskich

ZLP – Związek Literatów Polskich

ZMP – Związek Młodzieży Polskiej

ZMS – Związek Młodzieży Socjalistycznej

ZPAP – Związek Polskich Artystów Plastyków

ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe

ZSP – Zrzeszenie Studentów Polskich

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZWM – Związek Walki Młodych

ZWZ – Związek Walki Zbrojnej

ZSZ – Zespół Szkół Zawodowych

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner Główny



Wydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii