STAROŚCIAK JACEK

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Jacek Starościak

JACEK STAROŚCIAK (ur. 10 IX 1947 Gdańsk), inżynier, pierwszy demokratycznie wybrany prezydent Gdańska. W 1965 roku absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, w latach 1965–1971 studiował na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej (elektronik, ze specjalnością nawigacja). W 1971–1973 na Wydziale Nawigacyjnym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni asystent i starszy asystent, od 1973 adiunkt w Instytucie Morskim w Gdańsku. W okresie 1978–1979, w ramach stypendium British Council, na rocznym stażu w City of London Polytechnic. Od listopada 1980 roku przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Instytutu Morskiego. W czasie stanu wojennego działał w diecezjalnej komisji charytatywnej, w tym w komisji przy kościele św. Brygidy. W 1983–1984 w Ośrodku do spraw IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska) przy Polskim Rejestrze Statków w Gdańsku, ekspert Podkomitetu do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi IMO w Londynie. W latach 1984–1989 kierownik Redakcji Literatury Naukowej i Fachowej w Wydawnictwie Morskim. Od roku 1985 współtworzył Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku; po jego rejestracji w sierpniu 1988 sekretarz. W 1989 powołany na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Biura Poselsko-Senatorskiego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w Gdańsku. Od 1990 radny, 10 VII 1990 Rada Miasta Gdańska wybrała go prezydentem miasta Gdańska. Funkcję prezydenta sprawował do końca czerwca 1991 roku. W trakcie kadencji m.in. zainicjował powołanie Związku Miast Bałtyckich z siedzibą w Gdańsku. W sierpniu 1991 został dyrektorem Biura Międzynarodowego, a następnie dyrektorem gabinetu szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (RP) Lecha Wałęsy. Od roku 1995 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, obejmując w styczniu 1996 stanowisko konsula generalnego RP w Londynie, 1998-2002 oddelegowany do Sztokholmu na stanowisko szefa Stałego Międzynarodowego Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego. Po powrocie do MSZ-u w Departamencie Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych na stanowisku starszego radcy ministra. W 2003 roku przewodniczący Komitetu Krajowych Koordynatorów w ramach rocznej polskiej prezydencji w regionalnej organizacji Inicjatywa Środkowoeuropejska. Od grudnia 2003 dyrektor gabinetu prezesa Banku Pekao S.A., w 2008 dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności tego banku. W roku 2001 odznaczony medalem Księcia Mściwoja II.

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii