SCHEWECKE JOHANN I

Z Encyklopedia Gdańska
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
Linia 1: Linia 1:
 
{{paper}}
 
{{paper}}
'''JOHANN SCHEWECKE I''' (1418 Gdańsk – 19 X 1490 Gdańsk), [[BURMISTRZOWIE MIAST GDAŃSKICH | burmistrz]] i polityk gdański. Ojciec Johann był m.in. starostą kantoru hanzeatyckiego pod Sztokholmem. Po raz pierwszy notowany w roku 1460, w 1462 ławnik [[GŁÓWNE MIASTO | Głównego Miasta]], od 1464 rajca. W 1473 roku z ramienia Gdańska pełnił urząd starosty zamku w Lidzbarku Warmińskim. W tym samym czasie sędzia, a od 1484 roku burmistrz. Reprezentował Gdańsk na zjazdach hanzeatyckich, od roku 1467 jeden z aktywniejszych delegatów Gdańska na zjazdach stanów Prus Królewskich. W październiku 1479 uczestniczył w spotkaniu króla polskiego, węgierskiego i wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego w Nowym Mieście Korczynie, podczas którego doszło do porozumienia polsko-krzyżackiego i złożenia hołdu królowi polskiemu przez wielkiego mistrza. W kwietniu 1482 roku uczestniczył w zjeździe stanów z wielkim mistrzem w Malborku oraz w styczniu 1483 w Dzierzgoniu, gdzie m.in. rozpatrywano skargi na Gdańsk. Brał udział w zjeździe tczewskim (grudzień 1484), podczas którego rozpatrywano zatarg między Gdańskiem a Elblągiem o Mierzeję Wiślaną oraz Gdańska z Toruniem o zakaz handlu z obcymi kupcami. Reprezentował Gdańsk w rozmowach z królem polskim w marcu 1485 w Toruniu oraz w maju 1488 w Piotrkowie. {{author: JZ}} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Ludzie]]
+
'''JOHANN SCHEWECKE I''' (1418 Gdańsk – 19 X 1490 Gdańsk), [[BURMISTRZOWIE MIAST GDAŃSKICH | burmistrz]] Gdańska. Pochodził z rodziny sprowadzonej przez Krzyżaków na teren ziemi dobrzyńskiej, osiadłej na stałe w Gdańsku dzięki powiązaniom rodzinnym między innymi z Niederhofami i Hittfeldami. Syn Johanna, starosty kantoru [[HANZA | hanzeatyckiego]] pod Sztokholmem, i Elizabeth, córki burmistrza gdańskiego [[HITTFELD HERMAN | Hermana Hittfelda]].<br/><br/>
 +
Znany ze źródeł od 1460, od 1462 był [[ŁAWA MIEJSKA | ławnikiem]]  [[GŁÓWNE MIASTO | Głównego Miasta]], od 1464 [[RADA MIEJSKA | rajcą]]. Z ramienia Gdańska w 1473 pełnił urząd starosty zamku w Lidzbarku Warmińskim, w tym też roku został [[SĘDZIA | sędzią]]. Od 1484 był burmistrzem. Urząd pierwszego burmistrza pełnił w  1486 i 1489, drugiego w 1485 i 1488, trzeciego w 1484 i 1487, czwartego w 1490.<br/><br/>
 +
Z chwilą wyboru do Rady Miejskiej parokrotnie reprezentował Gdańsk na zjazdach Hanzy. Od 1467 był również jednym z aktywniejszych delegatów Gdańska na zjazdach stanów Prus Królewskich. W lipcu 1472 był razem z [[BOCK MARTIN | Martinem Bockiem]] na zjeździe stanów w Elblągu, w marcu 1473 w Braniewie na rozmowach z biskupem warmińskim Nikolausem von Tüngen, a w 1476 w Malborku i Gdańsku. W październiku 1479 uczestniczył w spotkaniu króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka i wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Martina Truchsess w Nowym Mieście Korczynie, podczas którego zawarte zostało porozumienie polsko-krzyżackie i doszło do złożenia hołdu królowi polskiemu przez wielkiego mistrza. W kwietniu 1482 był na zjeździe stanów z wielkim mistrzem w Malborku oraz w styczniu 1483 w Dzierzgoniu, gdzie między innymi rozpatrywane były skargi na miasto Gdańsk. Był uczestnikiem zjazdu tczewskiego w grudniu 1484, podczas którego rozpatrywany był zatarg między Gdańskiem a Elblągiem o Mierzeję Wiślaną oraz spór między Gdańskiem a Toruniem w sprawie zakazu handlu z gośćmi. Te kwestie były rozpatrywane również na kolejnych zjazdach w Elblągu i Dzierzgoniu, na przełomie czerwca i lipca 1488. Parokrotnie reprezentował Gdańsk podczas rozmów z królem polskim, na przykład w marcu 1485 w Toruniu oraz w maju 1488 w Piotrkowie Trybunalskim. Zmarł nagle podczas zjazdu w Tczewie.<br/><br/>
 +
Z małżeństwa zawartego w 1460 z Weroniką (zm. 1484), córką Matthiasa Negendanck, miał ośmioro dzieci, w tym synów Kerstena, [[SCHEWECKE JOHANN II | Johanna]], późniejszego burmistrza, Georga, Matthiasa i Brasela. {{author: JZ}} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Ludzie]]

Aktualna wersja na dzień 14:37, 23 sie 2019

JOHANN SCHEWECKE I (1418 Gdańsk – 19 X 1490 Gdańsk), burmistrz Gdańska. Pochodził z rodziny sprowadzonej przez Krzyżaków na teren ziemi dobrzyńskiej, osiadłej na stałe w Gdańsku dzięki powiązaniom rodzinnym między innymi z Niederhofami i Hittfeldami. Syn Johanna, starosty kantoru hanzeatyckiego pod Sztokholmem, i Elizabeth, córki burmistrza gdańskiego Hermana Hittfelda.

Znany ze źródeł od 1460, od 1462 był ławnikiem Głównego Miasta, od 1464 rajcą. Z ramienia Gdańska w 1473 pełnił urząd starosty zamku w Lidzbarku Warmińskim, w tym też roku został sędzią. Od 1484 był burmistrzem. Urząd pierwszego burmistrza pełnił w 1486 i 1489, drugiego w 1485 i 1488, trzeciego w 1484 i 1487, czwartego w 1490.

Z chwilą wyboru do Rady Miejskiej parokrotnie reprezentował Gdańsk na zjazdach Hanzy. Od 1467 był również jednym z aktywniejszych delegatów Gdańska na zjazdach stanów Prus Królewskich. W lipcu 1472 był razem z Martinem Bockiem na zjeździe stanów w Elblągu, w marcu 1473 w Braniewie na rozmowach z biskupem warmińskim Nikolausem von Tüngen, a w 1476 w Malborku i Gdańsku. W październiku 1479 uczestniczył w spotkaniu króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka i wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Martina Truchsess w Nowym Mieście Korczynie, podczas którego zawarte zostało porozumienie polsko-krzyżackie i doszło do złożenia hołdu królowi polskiemu przez wielkiego mistrza. W kwietniu 1482 był na zjeździe stanów z wielkim mistrzem w Malborku oraz w styczniu 1483 w Dzierzgoniu, gdzie między innymi rozpatrywane były skargi na miasto Gdańsk. Był uczestnikiem zjazdu tczewskiego w grudniu 1484, podczas którego rozpatrywany był zatarg między Gdańskiem a Elblągiem o Mierzeję Wiślaną oraz spór między Gdańskiem a Toruniem w sprawie zakazu handlu z gośćmi. Te kwestie były rozpatrywane również na kolejnych zjazdach w Elblągu i Dzierzgoniu, na przełomie czerwca i lipca 1488. Parokrotnie reprezentował Gdańsk podczas rozmów z królem polskim, na przykład w marcu 1485 w Toruniu oraz w maju 1488 w Piotrkowie Trybunalskim. Zmarł nagle podczas zjazdu w Tczewie.

Z małżeństwa zawartego w 1460 z Weroniką (zm. 1484), córką Matthiasa Negendanck, miał ośmioro dzieci, w tym synów Kerstena, Johanna, późniejszego burmistrza, Georga, Matthiasa i Brasela. JZ

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii