PIECKI

Z Encyklopedia Gdańska
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(uzupełnienie BŚ (e-mail z 21.05.2018))
 
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{{paper}}
 
{{paper}}
 +
[[File:Piecki_Migowo.jpg|thumb|Piecki i Mogowo na mapie Christiana Gottloba Liebe z 1734, u dołu obecny Niedźwiednik (der Winkel), droga do Piecek – obecna Potokowa przechodząca w ul. Piecewską, droga od Piecek w prawo do Migowa – obecna Bulońska, za Pieckami w lewo – obecna ul. Jaśkowa Dolina i dalsza do Świętej Studzienki – obecna ul. Sobieskiego, w prawo za Pieckami droga – obecna Nowolipie do okolic Krzyżowników (Tempel Borg) i Emaus, wzdłuż Migowa w górę droga – obecna Myśliwska ze skrętem w prawo do ul. Kartuskiej, w lewo – obecna Piekarnicza, do ul. Nowolipie]]
 
[[File:Dworek Uphagenów w Pieckach.JPG|thumb|Dworek Uphagenów w Pieckach]]
 
[[File:Dworek Uphagenów w Pieckach.JPG|thumb|Dworek Uphagenów w Pieckach]]
'''PIECKI''' (Pietzkendorf), obecnie wraz z [[MIGOWO | Migowem]] jednostka pomocnicza Gdańska ([[ADMINISTRACYJNY PODZIAŁ I TERYTORIALNY ROZWÓJ GDAŃSKA | administracyjny podział]]) w randze dzielnicy (popularnie zwana Morena). Historycznie wieś, której początki błędnie identyfikowane są z [[BIESIEKIERZ | Biesiekierzem]]. W roku 1439 nadana przez Krzyżaków rycerzom Maciejowi z Łostowic i Jakubowi Czanowi, na około 200 ha istniało tu 36 ogrodów. W roku 1445 nabyte przez [[SZPITAL ŚW. ELŻBIETY | szpital św. Elżbiety]], w 1546 z chwilą połączenia szpitala św. Elżbiety ze [[SZPITAL ŚW. DUCHA | szpitalem św. Ducha]], potwierdzone jako ich własność. Centrum wsi znajdowało się wzdłuż obecnej ul. Piecewskiej. W 1577 roku zniszczona w czasie [[WOJNA GDAŃSKA Z KRÓLEM POLSKIM STEFANEM BATORYM | wojny Gdańska z królem polskim Stefanem Batorym]]. W celu dostarczania dochodów wypuszczana w dzierżawę. W 1589 częściowo pozostawała własnością rajcy Georga Liesemana; w 1604 miał tu dwór Erhard Vestenstein, po nim Winhold Speyman. W roku 1616 wdowa po tym ostatnim sprzedała [[KÖHNE-JASKI ANDREAS | Andreasowi Köhne-Jaskiemu]] swoją dzierżawę w Pieckach: grunty i dwór z ogrodem oraz – również trzymane w dzierżawie, ale od [[CYSTERSI | cystersów oliwskich]] – stawy i młyn nad [[STRZYŻA, potok | Strzyżą]] (mniej więcej w miejscu dawnego Biesiekierza). Część posiadłości nad Strzyżą nosiła później nazwę od nowych właścicieli [[JAŚKOWY MŁYN | Jaśkowy Młyn]], od ich imienia wzięła nazwę także [[JAŚKOWA DOLINA | Jaśkowa Dolina]], należąca do Piecek. W roku 1698 przełożonym połączonych szpitali św. Elżbiety i św. Ducha został [[UPHAGEN JOHANN (Hans) | Johann Uphagen]] (1620–1701), który wziął w dzierżawę centrum Piecek. Za sprawą tej rodziny powstał w Pieckach w 2. połowie XVIII wieku rokokowy dwór (istniejący i obecnie), który w 1770 Elisabeth Forret-Uphagen, żona Petera Uphagena (1704–1775), sprzedała Martinowi Behnkemu. Po nim w roku 1799 właścicielem był [[ALMONDE CORNELIUS van | Cornelius van Almonde]]. Inne części Piecek trzymali w charakterze letnich rezydencji w 1774 Johanna van Beuningena, w XIX wieku m.in. rodziny Duisburgów i Muhlów. W roku 1793, oprócz letnich rezydencji, istniały tu trzy chłopskie gospodarstwa, przy Jaśkowej Dolinie dwie karczmy. W roku 1807 w dworze stacjonował sztab marszałka [[LEFEBVRE FRANÇOIS JOSEPH | François Josepha Lefebvre’a]]. W roku 1820 istniało 10 zabudowań, stałych mieszkańców było 87. W 1864 w 48 domach mieszkało 276 osób, w 1923 w 70 domach – 294 osoby. Na przełomie XIX i XX wieku rozbudowano dworek. W roku 1945 nazwę spolszczono na Piecewo (stąd i obecnie ul. Piecewska), od 1948 przyjęto urzędowo obecną nazwę. Od 1954 roku w granicach administracyjnych miasta Gdańska. W 1972 Stowarzyszenie Architektów Polskich rozpisało konkurs na projekt zagospodarowania Piecek i Migowa, najwyżej w Trójmieście położonego os. mieszkaniowego (85–115 m n.p.m.). Wybrano projekt gd. Kombinatu Budowy Domów w [[KOKOSZKI | Kokoszkach]]. Inwestorem bezpośrednim była Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdańsku, użytkownikiem bezpośrednim powstała w roku 1975 Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morena”. 11 XII 1975 wmurowano kamień węgielny pod budowę pierwszego budynku. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się 15 IX 1976 do bloków w tzw. jednostce „A”, ukończonej w 1978, w rejonie ul. Wileńskiej (początkowo planowano nadać jej nazwę Nowowileńskiej), ul. Jaśkowa Dolina do skrzyżowania z ul. Piecewską (jej południowy odcinek). Jednostka „B” obejmowała mniej więcej rejon ul. Kruczkowskiego, ul. Jaśkowa Dolina do jej skrzyżowania z ul. Piecewską (jej północny odcinek), jednostka „C” mniej więcej obecny obszar ul. Bulońskiej (po jej stronie południowo-wschodniej) do ul. Myśliwskiej, jednostka „D” mniej więcej obecny obszar ul. Bulońskiej (po jej stronie południowo-zachodniej) do ul. Myśliwskiej. W początku 1981 roku w jednostkach tych zamieszkiwało już około 16 tysięcy ludzi; zabudowę w 55% stanowiły bloki jedenastokondygnacyjne i w 45% bloki pięciokondygnacyjne (przeważały mieszkania typu M–4 – 41,2%). W roku 1977 Skarb Państwa przekazał Kombinatowi Budowy Domów w Kokoszkach (pozostający do tej pory w rękach prywatnych) dawny dworek Uphagenów, obecnie wyremontowany. 22 IX 1980 w jednostce „A” otwarto Szkołę Podstawową nr 1, przy ul. Gojawiczyńskiej 10 (od 12 V 1990 im. Mariusza Zaruskiego, początkowo tylko klasy I–V, od 1 IX 1999 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20, składający się z Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 20), 1984 Szkołę Podstawową nr 2 przy Marusarzówny 10 (obecnie Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 im. Armii Krajowej). Przed otwarciem szkół dzieci dowożono do placówek we Wrzeszczu i w Śródmieściu. 16 III 1984 przy ul. Nałkowskiej otwarto Spółdzielczy Dom Kultury im. [[PRZYBYSZEWSKA STANISŁAWA | Stanisławy Przybyszewskiej]] (zob. [[CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II | Centrum Kultury im. Jana Pawła II]]). Od roku 1978 rozpoczęto budowę [[KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA (Piecki) | kościoła Bożego Ciała]] przy ul. Piecewskiej 9. Od 1998 w domu katechetycznym przy kościele działa I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha; przy ul. Dobrowolskiego 6 funkcjonuje [[LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, XX | XX Liceum Ogólnokształcące]]. {{author: RED}} <br/><br/>  
+
 
{| class="tableGda"
+
'''PIECKI''' (Pietzkendorf), wraz z [[MIGOWO | Migowem]] dzielnica Gdańska ([[ADMINISTRACYJNY PODZIAŁ I TERYTORIALNY ROZWÓJ GDAŃSKA | administracyjny podział]]), popularnie zwana Moreną. Historycznie wieś, której początki błędnie identyfikowane są z [[BIESIEKIERZ | Biesiekierzem]]. W roku 1439 nadana przez Krzyżaków rycerzom Maciejowi z [[ŁOSTOWICE | Łostowic]] i Jakubowi Czanowi, na około 200 ha istniało tu 36 ogrodów. W roku 1445 nabyte przez [[SZPITAL ŚW. ELŻBIETY | szpital św. Elżbiety]], w 1546 z chwilą połączenia szpitala św. Elżbiety ze [[SZPITAL ŚW. DUCHA | szpitalem św. Ducha]], potwierdzone jako ich własność.<br/><br/>
 +
Centrum wsi znajdowało się wzdłuż obecnej ul. Piecewskiej. W 1577 roku zniszczona w czasie [[WOJNA GDAŃSKA Z KRÓLEM POLSKIM STEFANEM BATORYM | wojny Gdańska z królem polskim Stefanem Batorym]]. W celu dostarczania dochodów wypuszczana w dzierżawę. W 1589 częściowo pozostawała własnością rajcy Georga Liesemana; w 1604 miał tu dwór Erhard Vestenstein, po nim Winhold Speymann. W roku 1616 wdowa po tym ostatnim sprzedała [[KÖHNE-JASKI ANDREAS | Andreasowi Köhne-Jaskiemu]] swoją dzierżawę w Pieckach: grunty i dwór z ogrodem oraz – również trzymane w dzierżawie, ale od [[CYSTERSI | cystersów oliwskich]] – stawy i młyn nad [[STRZYŻA, potok | Strzyżą]] (mniej więcej w miejscu dawnego Biesiekierza). Część posiadłości nad Strzyżą nosiła później nazwę od nowych właścicieli [[JAŚKOWY MŁYN | Jaśkowy Młyn]], od ich imienia wzięła nazwę także [[JAŚKOWA DOLINA | Jaśkowa Dolina]], należąca do Piecek.<br/><br/>
 +
W roku 1698 przełożonym połączonych szpitali św. Elżbiety i św. Ducha został [[UPHAGEN JOHANN (Hans) | Johann Uphagen]] (1620–1701), który wziął w dzierżawę centrum Piecek. Za sprawą tej rodziny powstał w Pieckach w 2. połowie XVIII wieku rokokowy dwór (istniejący i obecnie), który w 1770 Elisabeth Forret-Uphagen, żona Petera Uphagena (1704–1775), sprzedała Martinowi Behnkemu. Po nim w roku 1799 właścicielem był [[ALMONDE CORNELIUS van | Cornelius van Almonde]]. Inne części Piecek trzymali w charakterze letnich rezydencji w 1774 Johanna van Beuningena, w XIX wieku między innymi rodziny Duisburgów i Muhlów. W roku 1793, oprócz letnich rezydencji, istniały tu trzy chłopskie gospodarstwa, przy Jaśkowej Dolinie dwie karczmy.<br/><br/>
 +
W roku 1807 w dworze stacjonował sztab marszałka [[LEFEBVRE FRANÇOIS JOSEPH | François Josepha Lefebvre’a]]. W roku 1820 istniało 10 zabudowań, stałych mieszkańców było 87. W 1864 w 48 domach mieszkało 276 osób, w 1923 w 70 domach – 294 osoby. Na przełomie XIX i XX wieku rozbudowano dworek.<br/><br/>
 +
W roku 1945 nazwę spolszczono na Piecewo (stąd i obecnie ul. Piecewska), od 1948 przyjęto urzędowo obecną nazwę. Od 1954 roku w granicach administracyjnych miasta Gdańska. W 1972 Stowarzyszenie Architektów Polskich rozpisało konkurs na projekt zagospodarowania Piecek i Migowa, najwyżej w Trójmieście położonego osiedla mieszkaniowego (85–115 m n.p.m.). Wybrano projekt gdańskiego Kombinatu Budowy Domów w [[KOKOSZKI | Kokoszkach]]. Inwestorem bezpośrednim była Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdańsku, użytkownikiem bezpośrednim powstała w roku 1975 Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morena”. 11 XII 1975 wmurowano kamień węgielny pod budowę pierwszego budynku. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się 15 IX 1976 do bloków w tzw. jednostce „A”, ukończonej w 1978, w rejonie ul. Wileńskiej (początkowo planowano nadać jej nazwę Nowowileńskiej), ul. Jaśkowa Dolina do skrzyżowania z ul. Piecewską (jej południowy odcinek). Jednostka „B” obejmowała mniej więcej rejon ul. Kruczkowskiego, ul. Jaśkowa Dolina do jej skrzyżowania z ul. Piecewską (jej północny odcinek), jednostka „C” mniej więcej obecny obszar ul. Bulońskiej (po jej stronie południowo-wschodniej) do ul. Myśliwskiej, jednostka „D” mniej więcej obecny obszar ul. Bulońskiej (po jej stronie południowo-zachodniej) do ul. Myśliwskiej. W początku 1981 roku w jednostkach tych zamieszkiwało już około 16 tysięcy ludzi; zabudowę w 55% stanowiły bloki jedenastokondygnacyjne i w 45% bloki pięciokondygnacyjne (przeważały mieszkania typu M–4 – 41,2%).<br/><br/>
 +
W roku 1977 Skarb Państwa przekazał Kombinatowi Budowy Domów w Kokoszkach (pozostający do tej pory w rękach prywatnych) dawny dworek Uphagenów, obecnie wyremontowany. 22 IX 1980 w jednostce „A” otwarto Szkołę Podstawową nr 1, przy ul. Gojawiczyńskiej 10 (od 12 V 1990 im. Mariusza Zaruskiego, początkowo tylko klasy I–V, od 1 IX 1999 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20, składający się z Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 20), 1984 Szkołę Podstawową nr 2 przy Marusarzówny 10 (obecnie Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 im. Armii Krajowej). Przed otwarciem szkół dzieci dowożono do placówek we Wrzeszczu i w Śródmieściu. 16 III 1984 przy ul. Nałkowskiej otwarto Spółdzielczy Dom Kultury im. [[PRZYBYSZEWSKA STANISŁAWA | Stanisławy Przybyszewskiej]] (zob. [[CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II | Centrum Kultury im. Jana Pawła II]]). Od roku 1978 rozpoczęto budowę [[KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA (Piecki) | kościoła Bożego Ciała]] przy ul. Piecewskiej 9. Od 1998 w domu katechetycznym przy kościele działa I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha; przy ul. Dobrowolskiego 6 funkcjonuje [[LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, XX | XX Liceum Ogólnokształcące]]. {{author: RED}} <br/><br/>  
 +
 
 +
{| class="tableGda"  
 
|-  
 
|-  
|+ Piecki. Ulice
+
|+ Ulice Piecek–Migowa
|-  
+
|-
| Roalda Amundsena  
+
! style="width: 150px" | Ulica
|-  
+
! style="width: 100px" | Nazwa historyczna
| Henryka Arctowskiego
+
! style="width: 250px" | Informacje o nazwie współczesnej
|-  
+
! style="width: 250px" | Uwagi
| Belgradzka
+
|-
|-  
+
| style="vertical-align:top" | Roalda Amundsena  
| Budapesztańska
+
|  
|-  
+
| style="vertical-align:top" | nazwa od 23 XI 1977
| Bulońska
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia norweskiego polarnika, zdobywcę bieguna południowego (1872-1928)
|-  
+
|-
| Burgaska
+
| style="vertical-align:top" | Henryka Arctowskiego
|-  
+
|  
| Bronisława Czecha
+
| style="vertical-align:top" | nazwa od 23 XI 1977
|-  
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia polskiego polarnika (1871–1958)
| Zygmunta Czubińskiego
+
|-
|-  
+
| style="vertical-align:top" | Belgradzka
| Antoniego Bronisława Dobrowolskiego  
+
|  
|-  
+
| style="vertical-align:top" | nazwa od 19 XII 1985
| Tomasza Edisona
+
|
|-  
+
|-
| Roberta Fultona
+
| style="vertical-align:top" | Budapesztańska
|-  
+
| style="vertical-align:top" | od 5 XI 1979 Budapeszteńska
| Poli Gojawiczyńskiej
+
| style="vertical-align:top" | obecna nazwa od 23 IV 2012
|-  
+
|
| Jaśkowa Dolina (Jäschkentaler Weg; tylko nr. 105 i 130)
+
|-
|-  
+
| style="vertical-align:top" | Bulońska
| Krzysztofa Kolumba
+
|  
|-  
+
| style="vertical-align:top" | nazwa od 5 XII 1987
| Królewskie Wzgórze
+
|
|-  
+
|-
| Leona Kruczkowskiego
+
| style="vertical-align:top" | Burgaska
|-  
+
|  
| Janusza Kusocińskiego
+
| style="vertical-align:top" | nazwa od 5 XI 1979
|-  
+
|
| Stanisława Lema (od nr. 1 do nr. 29)
+
|-
|-  
+
| style="vertical-align:top" | Cietrzewia
| Ferdynanda Magellana
+
|
|-  
+
| style="vertical-align:top" | nazwa od 28 XI 2013
| Heleny Marusarzówny
+
|
|-  
+
|-
| Morenowa
+
| style="vertical-align:top" | Bronisława Czecha
|-  
+
|  
| Morenowe Wzgórze
+
| style="vertical-align:top" | nazwa od 8 XII 1980
|-  
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia polskiego narciarza, olimpijczyka (1908-1940)
| Stefana Myczkowskiego
+
|-
|-  
+
| style="vertical-align:top" | prof. Zygmunta Czubińskiego  
| Myśliwska (od nr. 20 do końca)
+
|  
|-  
+
| style="vertical-align:top" | nazwa od 19 XII 1985
| Myśliwskie Wzgórze
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia polskiego botanika (1912-1967)
|-  
+
|-
| Zofii Nałkowskiej
+
| style="vertical-align:top" | Antoniego Dobrowolskiego  
|-  
+
|  
| Alfreda Nobla
+
| style="vertical-align:top" | nazwa od 23 XI 1977
|-  
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia polskiego geofizyka i polarnika (1872-1954)
| Orańska
+
|-
|-  
+
| style="vertical-align:top" | Tomasza Edisona  
| Błażeja Pascala
+
|  
|-  
+
| style="vertical-align:top" | nazwa od 19 IV 1977
| Ludwika Pasteura
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia wynalazcę z USA (1847-1931)
|-  
+
|-
| Piecewska (Pietzkendorfer Weg)
+
| style="vertical-align:top" | Roberta Fultona  
|-  
+
|  
| Piekarnicza
+
| style="vertical-align:top" | nazwa od 19 IV 1977
|-  
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia wynalazcę z USA (1765–1815)
| Powstania Kościuszkowskiego
+
|-
|-  
+
| style="vertical-align:top" | Poli Gojawiczyńskiej  
| Powstania Listopadowego
+
|  
|-  
+
| style="vertical-align:top" | nazwa od 26 X 1976
| Powstania Styczniowego
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia polską pisarkę (1896–1963)
|-  
+
|-
| Mariana Raciborskiego
+
| style="vertical-align:top" | Głuszca
|-  
+
|
| Franciszka Rakoczego
+
| style="vertical-align:top" | nazwa od 28 XI 2013
|-  
+
|
| Rondo [[HAKENBERGER ANDREAS | Andrzeja Hakenbergera]]
+
|-
|-  
+
| style="vertical-align:top" | Jaśkowa Dolina  
| Szczodra
+
| style="vertical-align:top" | Jäschkentaler Weg
|-  
+
| style="vertical-align:top" | nazwa od 1945
| Trzy Lipy (Dreilindener Weg; część, pierwotnie obejmowała także obecne ulice Nowolipie, Siedlce)
+
| style="vertical-align:top" | nr. 105 i 130
|-  
+
|-
| Aleksandra Volty
+
| style="vertical-align:top" | Krzysztofa Kolumba  
|-  
+
|  
| Warneńska
+
| style="vertical-align:top" | nazwa od 23 XI 1977
|-  
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia żeglarza, odkrywcę Ameryki (1451-1506)
| Widok
+
|-
|-  
+
| style="vertical-align:top" | Królewskie Wzgórze  
| Wileńska (Robert-Ley-Weg; od nr. 37 do nr. 63 nieparzyste i od nr. 56 do nr. 62 parzyste)
+
|  
|-  
+
| style="vertical-align:top" | nazwa od 31 I 2009
| Wołkowyska
+
| style="vertical-align:top" | zob. [[KRÓLEWSKIE WZGÓRZE | Królewskie Wzgórze]]
|-  
+
|-
| [[WYROBEK ROMAN FELIKS | Romana Wyrobka]]
+
| style="vertical-align:top" | Janusza Kusocińskiego  
|-  
+
|  
| Franciszka Zabłockiego
+
| style="vertical-align:top" | nazwa od 8 XII 1980
|-  
+
| style="vertical-align:top" | upamiętnia polskiego sportowca, olimpijczyka (1907–1940)
| Zacna
+
|-
|-  
+
| style="vertical-align:top" | Stanisława Lema  
| Związku Jaszczurczego
+
|
|-  
+
| style="vertical-align:top" | nazwa od 26 XI 2009
| [[ŻYLEWICZ JÓZEF | Józefa Żylewicza]]
+
| style="vertical-align:top" | od nr. 1 do nr. 29; upamiętnia polskiego pisarza (1821-2006)
|-  
+
|-
| class="authorEgTab" | {{author: RED}}
+
| style="vertical-align:top" | Ferdynanda Magellana
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 23 XI 1977
 +
| style="vertical-align:top" | upamiętnia portugalskiego żeglarza i odkrywcę (1480–1521)
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Ignacego Matuszewskiego
 +
| style="vertical-align:top" | od 26 X 1976 Leona Kruczkowskiego, upamietniała polskiego pisarza (1900–1962)
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 13 XII 2017 decyzją wojewody gdańskiego, za zgodną z prawem uznaną przez Naczelny Sąd Administracyjny 13 XI 2018
 +
| style="vertical-align:top" | upamiętnia polskiego dyplomatę, ministra, podpułkownika (1891–1946);
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Heleny Marusarzówny
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 8 XII 1980
 +
| style="vertical-align:top" | upamiętnia polską narciarkę, kurierkę ruchu oporu (1918–1941)
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Morenowa
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 19 IV 1977
 +
|
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Morenowe Wzgórze
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 29 IX 2005
 +
|  
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | prof. Stefana Myczkowskiego
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 19 XII 1985
 +
| style="vertical-align:top" | upamiętnia polskiego biologa i ekologa (1923–1977)
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Myśliwska
 +
|
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 20 XI 1975
 +
| style="vertical-align:top" | od nr. 20 do końca
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Myśliwskie Wzgórze
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 28 VIII 2008
 +
|
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Zofii Nałkowskiej
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 26 X 1976
 +
| style="vertical-align:top" | upamiętnia polską pisarkę  (1884–1954)
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Alfreda Nobla
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 19 IV 1977
 +
| style="vertical-align:top" | upamiętnia szwedzkiego naukowca (1833–1896)
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Orańska
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 5 XI 1979
 +
|  
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Blaise’a Pascala  
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 19 IV 1977
 +
| style="vertical-align:top" | upamiętnia francuskiego matematyka i fizyka (1623–1662)
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Ludwika Pasteura  
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 19 IV 1977
 +
| style="vertical-align:top" | upamiętnia francuskiego chemika (1822–1895)
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Piecewska
 +
| style="vertical-align:top" | Pietzkendorfer Weg
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 1946
 +
|
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Piekarnicza  
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 28 III 1983
 +
| style="vertical-align:top" |nazwa od funkcjonującej tu i zamkniętej po 1995 dużej piekarni mechanicznej
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Powstania Kościuszkowskiego  
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 19 XII 1985
 +
|
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Powstania Listopadowego  
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 19 XII 1985
 +
|
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Powstania Styczniowego  
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 19 XII 1985
 +
|  
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | prof. Mariana Raciborskiego  
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 19 XII 1985
 +
| style="vertical-align:top" | upamiętnia polskiego botanika, pioniera obrony przyrody (1863–1917)
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[FRANCISZEK II RAKOCZY| Franciszka Rakoczego]]
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 26 X 1976
 +
| style="vertical-align:top" | upamiętnia księcia Siedmiogrodu, narodowego bohatera Węgier (1676–1735)
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | rondo [[HAKENBERGER ANDREAS | Andrzeja Hakenbergera]]  
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 30 IX 2004
 +
|
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | rondo Pana Cogito
 +
|
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 25 X 2012
 +
| style="vertical-align:top" | upamiętnia postać z wierszy Zbigniewa Herberta
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Szczodra  
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 17 XII 1998
 +
|
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Trzy Lipy  
 +
| style="vertical-align:top" | Dreilindener Weg; część, pierwotnie obejmowała także obecne ulice Nowolipie, Siedlce (zob. [[TRZY LIPY | Trzy Lipy]])
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 1946
 +
|
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Aleksandra Volty  
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 19 IV 077
 +
| style="vertical-align:top" | upamiętnia włoskiego fizyka (1745–1827)
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Warneńska  
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 5 XII 1978
 +
|
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Widok  
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 12 I 1995
 +
|
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Wileńska  
 +
| style="vertical-align:top" | Robert-Ley-Weg, na pamiątkę zwierzchnika Niemieckiego Frontu Pracy/ Arbeitsfrontu (1890–1945), który wybudował osiedle w [[DIABEŁKOWO | Diabełkowie]]
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 1945, od 3 VI 1981 Alberta  Einsteina, od 28 III 1983 pod dawna i obecną nazwą
 +
| style="vertical-align:top" | od nr. 37 do nr. 63 nieparzyste i od nr. 56 do nr. 62 parzyste
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Wołkowyska  
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 24 IV 1997
 +
| style="vertical-align:top" | do 24 IV 1997 nazwę tę nosiła ulica w [[BRĘTOWO | Brętowie]], obecnie Górzysta
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[WYROBEK ROMAN FELIKS | Romana Wyrobka]]  
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 8 XII 1980
 +
|
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Franciszka Zabłockiego  
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 26 X 1976
 +
| style="vertical-align:top" | upamiętnia polskiego księdza katolickiego, pisarza, publicystę (1752–1821)
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Zacna  
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 11 V 1995
 +
|
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Związku Jaszczurczego  
 +
|  
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 19 XII 1985
 +
| style="vertical-align:top" | upamiętnia powstałą w 1397 tajną, antykrzyżacką organizację  rycerzy ziemi chełmińskiej
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[ŻYLEWICZ JÓZEF | Józefa Żylewicza]]  
 +
|
 +
| style="vertical-align:top" | nazwa od 8 XII 1980
 +
|
 +
|-
 +
| class="authorEgTab" | {{author: }}
 
|}
 
|}
 
[[Category: Encyklopedia]] [[Category: Przestrzeń miasta]]
 
[[Category: Encyklopedia]] [[Category: Przestrzeń miasta]]

Aktualna wersja na dzień 09:02, 17 wrz 2019

Piecki i Mogowo na mapie Christiana Gottloba Liebe z 1734, u dołu obecny Niedźwiednik (der Winkel), droga do Piecek – obecna Potokowa przechodząca w ul. Piecewską, droga od Piecek w prawo do Migowa – obecna Bulońska, za Pieckami w lewo – obecna ul. Jaśkowa Dolina i dalsza do Świętej Studzienki – obecna ul. Sobieskiego, w prawo za Pieckami droga – obecna Nowolipie do okolic Krzyżowników (Tempel Borg) i Emaus, wzdłuż Migowa w górę droga – obecna Myśliwska ze skrętem w prawo do ul. Kartuskiej, w lewo – obecna Piekarnicza, do ul. Nowolipie
Dworek Uphagenów w Pieckach

PIECKI (Pietzkendorf), wraz z Migowem dzielnica Gdańska ( administracyjny podział), popularnie zwana Moreną. Historycznie wieś, której początki błędnie identyfikowane są z Biesiekierzem. W roku 1439 nadana przez Krzyżaków rycerzom Maciejowi z Łostowic i Jakubowi Czanowi, na około 200 ha istniało tu 36 ogrodów. W roku 1445 nabyte przez szpital św. Elżbiety, w 1546 z chwilą połączenia szpitala św. Elżbiety ze szpitalem św. Ducha, potwierdzone jako ich własność.

Centrum wsi znajdowało się wzdłuż obecnej ul. Piecewskiej. W 1577 roku zniszczona w czasie wojny Gdańska z królem polskim Stefanem Batorym. W celu dostarczania dochodów wypuszczana w dzierżawę. W 1589 częściowo pozostawała własnością rajcy Georga Liesemana; w 1604 miał tu dwór Erhard Vestenstein, po nim Winhold Speymann. W roku 1616 wdowa po tym ostatnim sprzedała Andreasowi Köhne-Jaskiemu swoją dzierżawę w Pieckach: grunty i dwór z ogrodem oraz – również trzymane w dzierżawie, ale od cystersów oliwskich – stawy i młyn nad Strzyżą (mniej więcej w miejscu dawnego Biesiekierza). Część posiadłości nad Strzyżą nosiła później nazwę od nowych właścicieli Jaśkowy Młyn, od ich imienia wzięła nazwę także Jaśkowa Dolina, należąca do Piecek.

W roku 1698 przełożonym połączonych szpitali św. Elżbiety i św. Ducha został Johann Uphagen (1620–1701), który wziął w dzierżawę centrum Piecek. Za sprawą tej rodziny powstał w Pieckach w 2. połowie XVIII wieku rokokowy dwór (istniejący i obecnie), który w 1770 Elisabeth Forret-Uphagen, żona Petera Uphagena (1704–1775), sprzedała Martinowi Behnkemu. Po nim w roku 1799 właścicielem był Cornelius van Almonde. Inne części Piecek trzymali w charakterze letnich rezydencji w 1774 Johanna van Beuningena, w XIX wieku między innymi rodziny Duisburgów i Muhlów. W roku 1793, oprócz letnich rezydencji, istniały tu trzy chłopskie gospodarstwa, przy Jaśkowej Dolinie dwie karczmy.

W roku 1807 w dworze stacjonował sztab marszałka François Josepha Lefebvre’a. W roku 1820 istniało 10 zabudowań, stałych mieszkańców było 87. W 1864 w 48 domach mieszkało 276 osób, w 1923 w 70 domach – 294 osoby. Na przełomie XIX i XX wieku rozbudowano dworek.

W roku 1945 nazwę spolszczono na Piecewo (stąd i obecnie ul. Piecewska), od 1948 przyjęto urzędowo obecną nazwę. Od 1954 roku w granicach administracyjnych miasta Gdańska. W 1972 Stowarzyszenie Architektów Polskich rozpisało konkurs na projekt zagospodarowania Piecek i Migowa, najwyżej w Trójmieście położonego osiedla mieszkaniowego (85–115 m n.p.m.). Wybrano projekt gdańskiego Kombinatu Budowy Domów w Kokoszkach. Inwestorem bezpośrednim była Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdańsku, użytkownikiem bezpośrednim powstała w roku 1975 Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morena”. 11 XII 1975 wmurowano kamień węgielny pod budowę pierwszego budynku. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się 15 IX 1976 do bloków w tzw. jednostce „A”, ukończonej w 1978, w rejonie ul. Wileńskiej (początkowo planowano nadać jej nazwę Nowowileńskiej), ul. Jaśkowa Dolina do skrzyżowania z ul. Piecewską (jej południowy odcinek). Jednostka „B” obejmowała mniej więcej rejon ul. Kruczkowskiego, ul. Jaśkowa Dolina do jej skrzyżowania z ul. Piecewską (jej północny odcinek), jednostka „C” mniej więcej obecny obszar ul. Bulońskiej (po jej stronie południowo-wschodniej) do ul. Myśliwskiej, jednostka „D” mniej więcej obecny obszar ul. Bulońskiej (po jej stronie południowo-zachodniej) do ul. Myśliwskiej. W początku 1981 roku w jednostkach tych zamieszkiwało już około 16 tysięcy ludzi; zabudowę w 55% stanowiły bloki jedenastokondygnacyjne i w 45% bloki pięciokondygnacyjne (przeważały mieszkania typu M–4 – 41,2%).

W roku 1977 Skarb Państwa przekazał Kombinatowi Budowy Domów w Kokoszkach (pozostający do tej pory w rękach prywatnych) dawny dworek Uphagenów, obecnie wyremontowany. 22 IX 1980 w jednostce „A” otwarto Szkołę Podstawową nr 1, przy ul. Gojawiczyńskiej 10 (od 12 V 1990 im. Mariusza Zaruskiego, początkowo tylko klasy I–V, od 1 IX 1999 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20, składający się z Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 20), 1984 Szkołę Podstawową nr 2 przy Marusarzówny 10 (obecnie Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 im. Armii Krajowej). Przed otwarciem szkół dzieci dowożono do placówek we Wrzeszczu i w Śródmieściu. 16 III 1984 przy ul. Nałkowskiej otwarto Spółdzielczy Dom Kultury im. Stanisławy Przybyszewskiej (zob. Centrum Kultury im. Jana Pawła II). Od roku 1978 rozpoczęto budowę kościoła Bożego Ciała przy ul. Piecewskiej 9. Od 1998 w domu katechetycznym przy kościele działa I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha; przy ul. Dobrowolskiego 6 funkcjonuje XX Liceum Ogólnokształcące. RED

Ulice Piecek–Migowa
Ulica Nazwa historyczna Informacje o nazwie współczesnej Uwagi
Roalda Amundsena nazwa od 23 XI 1977 upamiętnia norweskiego polarnika, zdobywcę bieguna południowego (1872-1928)
Henryka Arctowskiego nazwa od 23 XI 1977 upamiętnia polskiego polarnika (1871–1958)
Belgradzka nazwa od 19 XII 1985
Budapesztańska od 5 XI 1979 Budapeszteńska obecna nazwa od 23 IV 2012
Bulońska nazwa od 5 XII 1987
Burgaska nazwa od 5 XI 1979
Cietrzewia nazwa od 28 XI 2013
Bronisława Czecha nazwa od 8 XII 1980 upamiętnia polskiego narciarza, olimpijczyka (1908-1940)
prof. Zygmunta Czubińskiego nazwa od 19 XII 1985 upamiętnia polskiego botanika (1912-1967)
Antoniego Dobrowolskiego nazwa od 23 XI 1977 upamiętnia polskiego geofizyka i polarnika (1872-1954)
Tomasza Edisona nazwa od 19 IV 1977 upamiętnia wynalazcę z USA (1847-1931)
Roberta Fultona nazwa od 19 IV 1977 upamiętnia wynalazcę z USA (1765–1815)
Poli Gojawiczyńskiej nazwa od 26 X 1976 upamiętnia polską pisarkę (1896–1963)
Głuszca nazwa od 28 XI 2013
Jaśkowa Dolina Jäschkentaler Weg nazwa od 1945 nr. 105 i 130
Krzysztofa Kolumba nazwa od 23 XI 1977 upamiętnia żeglarza, odkrywcę Ameryki (1451-1506)
Królewskie Wzgórze nazwa od 31 I 2009 zob. Królewskie Wzgórze
Janusza Kusocińskiego nazwa od 8 XII 1980 upamiętnia polskiego sportowca, olimpijczyka (1907–1940)
Stanisława Lema nazwa od 26 XI 2009 od nr. 1 do nr. 29; upamiętnia polskiego pisarza (1821-2006)
Ferdynanda Magellana nazwa od 23 XI 1977 upamiętnia portugalskiego żeglarza i odkrywcę (1480–1521)
Ignacego Matuszewskiego od 26 X 1976 Leona Kruczkowskiego, upamietniała polskiego pisarza (1900–1962) nazwa od 13 XII 2017 decyzją wojewody gdańskiego, za zgodną z prawem uznaną przez Naczelny Sąd Administracyjny 13 XI 2018 upamiętnia polskiego dyplomatę, ministra, podpułkownika (1891–1946);
Heleny Marusarzówny nazwa od 8 XII 1980 upamiętnia polską narciarkę, kurierkę ruchu oporu (1918–1941)
Morenowa nazwa od 19 IV 1977
Morenowe Wzgórze nazwa od 29 IX 2005
prof. Stefana Myczkowskiego nazwa od 19 XII 1985 upamiętnia polskiego biologa i ekologa (1923–1977)
Myśliwska nazwa od 20 XI 1975 od nr. 20 do końca
Myśliwskie Wzgórze nazwa od 28 VIII 2008
Zofii Nałkowskiej nazwa od 26 X 1976 upamiętnia polską pisarkę (1884–1954)
Alfreda Nobla nazwa od 19 IV 1977 upamiętnia szwedzkiego naukowca (1833–1896)
Orańska nazwa od 5 XI 1979
Blaise’a Pascala nazwa od 19 IV 1977 upamiętnia francuskiego matematyka i fizyka (1623–1662)
Ludwika Pasteura nazwa od 19 IV 1977 upamiętnia francuskiego chemika (1822–1895)
Piecewska Pietzkendorfer Weg nazwa od 1946
Piekarnicza nazwa od 28 III 1983 nazwa od funkcjonującej tu i zamkniętej po 1995 dużej piekarni mechanicznej
Powstania Kościuszkowskiego nazwa od 19 XII 1985
Powstania Listopadowego nazwa od 19 XII 1985
Powstania Styczniowego nazwa od 19 XII 1985
prof. Mariana Raciborskiego nazwa od 19 XII 1985 upamiętnia polskiego botanika, pioniera obrony przyrody (1863–1917)
Franciszka Rakoczego nazwa od 26 X 1976 upamiętnia księcia Siedmiogrodu, narodowego bohatera Węgier (1676–1735)
rondo Andrzeja Hakenbergera nazwa od 30 IX 2004
rondo Pana Cogito nazwa od 25 X 2012 upamiętnia postać z wierszy Zbigniewa Herberta
Szczodra nazwa od 17 XII 1998
Trzy Lipy Dreilindener Weg; część, pierwotnie obejmowała także obecne ulice Nowolipie, Siedlce (zob. Trzy Lipy) nazwa od 1946
Aleksandra Volty nazwa od 19 IV 077 upamiętnia włoskiego fizyka (1745–1827)
Warneńska nazwa od 5 XII 1978
Widok nazwa od 12 I 1995
Wileńska Robert-Ley-Weg, na pamiątkę zwierzchnika Niemieckiego Frontu Pracy/ Arbeitsfrontu (1890–1945), który wybudował osiedle w Diabełkowie nazwa od 1945, od 3 VI 1981 Alberta Einsteina, od 28 III 1983 pod dawna i obecną nazwą od nr. 37 do nr. 63 nieparzyste i od nr. 56 do nr. 62 parzyste
Wołkowyska nazwa od 24 IV 1997 do 24 IV 1997 nazwę tę nosiła ulica w Brętowie, obecnie Górzysta
Romana Wyrobka nazwa od 8 XII 1980
Franciszka Zabłockiego nazwa od 26 X 1976 upamiętnia polskiego księdza katolickiego, pisarza, publicystę (1752–1821)
Zacna nazwa od 11 V 1995
Związku Jaszczurczego nazwa od 19 XII 1985 upamiętnia powstałą w 1397 tajną, antykrzyżacką organizację rycerzy ziemi chełmińskiej
Józefa Żylewicza nazwa od 8 XII 1980
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii