METROPOLITALNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY ZATOKI GDAŃSKIEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Logo MZKZG
Siedziba MZKZG przy ul. Sobótki
Hubert Kołodziejski, przewodniczący Zarządu 2007–2018
Kamil Bujak, przewodniczący Zarządu od 2018

METROPOLITALNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY ZATOKI GDAŃSKIEJ (MZKZG), zrzeszenie 14 miast i gmin na terenie północnego Pomorza, stawiające sobie za cel kształtowanie wspólnej polityki publicznego transportu zbiorowego oraz zapewnienie warunków właściwego funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w postaci biletu metropolitalnego. MZKZG, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sobótki 9, utworzony został przez: Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia, Gminę Kolbudy, Gminę Kosakowo, Gminę Luzino, Gminę Pruszcz Gdański, Miasto Pruszcz Gdański, Miasto Reda, Miasto Rumia, Miasto Sopot, Gminę Szemud, Gminę Wejherowo, Miasto Wejherowo, Gminę Żukowo.

Wpisany do rejestru związków międzygminnych 5 VI 2007, obwieszczenie ukazało się w „Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego” 19 VI 2007. Nadzór nad Związkiem pod kątem legalności sprawuje Prezes Rady Ministrów i Wojewoda Pomorski, kontrolę finansową sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

Zadania realizuje poprzez emitowanie i dystrybucję biletów metropolitalnych, uchwalanie cen i taryf dotyczących biletów metropolitalnych, podejmowanie z właściwymi organizatorami, operatorami, przewoźnikami, współpracy dotyczącej wprowadzenia i funkcjonowania biletów metropolitalnych w publicznym transporcie zbiorowym, między innymi poprzez integrowanie systemów pobierania opłat w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych, rozliczanie przychodów z biletów metropolitalnych, badanie rynku, prognozowanie i planowanie publicznego transportu zbiorowego w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych, promowanie publicznego transportu zbiorowego w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych.

Organami Związku są Zgromadzenie i Zarząd. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym MZKZG. W jego skład wchodzą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin – jako ustawowi przedstawiciele członków Związku oraz dodatkowi reprezentanci gmin, których wielkość reprezentacji zależna jest od liczby mieszkańców danej gminy i których wybiera rada danej gminy. Wybiera na rok przewodniczącego, w każdym roku z innej gminy. W 2007, w pierwszym roku działalności, Zgromadzeniu przewodniczył reprezentant Miasta Gdańska, zastępca Prezydenta Miasta do spraw polityki gospodarczej, Maciej Lisicki.

Do zadań Zarządu, wybieranego na czteroletnią kadencję, należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia (w tym planu finansowego) i ich wykonywanie; gospodarowanie mieniem Związku w zakresie i na zasadach określonych przez Zgromadzenie; prowadzenie gospodarki finansowej Związku na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych; badanie rynku usług lokalnego transportu zbiorowego na poziomie metropolitalnym; prognozowanie i planowanie publicznego transportu zbiorowego w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych.

Podstawowym zadaniem Związku jest sprzedaż i rozliczanie biletu metropolitalnego. Sprzedaż biletów metropolitalnych rozpoczęto 1 I 2008 roku. Metropolitalne bilety miesięczne, promocyjne oraz bilety 24- i 72-godzinne są zapisywane na kartach miejskich Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (ul. Na Stoku 49), ZKM w Gdyni oraz MZK Wejherowo, a także na legitymacjach studenckich oraz spersonalizowanych Kartach Mieszkańca Gdyni. Ponadto bilety 24- i 72-godzinne zapisywane są na Kartach Turysty oraz sprzedawane w formie papierowej i na urządzeniach mobilnych. Bilety jednogodzinne można kupić wyłącznie za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne. Natomiast bilety jednoprzejazdowe dostępne są zarówno w aplikacjach mobilnych, jak i w tradycyjnej formie papierowej. Poprzez aplikacje mobilne, dzięki którym można kupić bilety metropolitalne, rozumie się: Mobilet, SkyCash, goPay, jakdojade.pl oraz MPay.

Od kwietnia 2013 MZKZG realizuje program edukacyjno-promocyjny „Wychowanie komunikacyjne”, skierowany do uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych. Program powtarzany jest co dwa lata w placówkach oświatowych znajdujących się na obszarze MZKZG, co pozwala na objęcie nim wszystkich uczniów. Podczas warsztatów dzieci zdobywają wiedzę niezbędną do samodzielnego podróżowania komunikacją miejską.

Od 2010 MZKZG publikuje gazetę „Przystanek Metropolitalny”, która przybliża zagadnienia transportu zbiorowego na obszarze 14 miast i gmin należących do Związku. Egzemplarze są bezpłatne dla odbiorców. Numery są kolportowane w Biurach Obsługi Klienta ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo, a także w wybranych punktach sprzedaż biletów, urzędach miejskich i gminnych na obszarze metropolii oraz jako dodatek do gazety Nasze Miasto. Wszystkie numery gazety „Przystanek Metropolitalny” dostępne są w serwisie internetowym MZKZG oraz ZKM w Gdyni.

Od 2013 MZKZG prowadzi sprzedaż biletów imprezowych, będących ofertą skierowaną do firm i instytucji organizujących imprezy oraz wydarzenia kulturalne, naukowe, gospodarcze, sportowe, artystyczne, rozrywkowe itp. na obszarze Związku, których liczba uczestników wynosi 50 lub więcej. Bilety imprezowe mają kilka wariantów, w tym: komunalny 8-godzinny i 24-godzinny oraz kolejowo-komunalny 8-godzinny i 24-godzinny. Bilety komunalne uprawniają do przejazdów wszystkimi pojazdami na liniach organizowanych przez ZTM Gdańsk, ZKM Gdynia oraz MZK Wejherowo. Bilety kolejowo-komunalne są rozszerzeniem biletów komunalnych o pociągi PKP SKM w Trójmieście na odcinku którego krańce wyznaczają stacje: Luzino, Cieplewo, Borkowo i Babi Dół (kierunek do/z Kościerzyny). Nośnikami biletów imprezowych są karty elektroniczne wydawane przez MZKZG, pozwalające na zapisanie odpowiedniej daty i godziny rozpoczęcia ważności biletu albo identyfikatory wydane uczestnikom imprezy przez jej organizatora. APŁ

Zarząd MZKZG w latach 2007–2019
Lata Imię i nazwisko
11 VII 2007 – 25 II 2009 Hubert Kołodziejski (przewodniczący)
Włodzimierz Popiołek (zastępca przewodniczącego)
Olgierd Wyszomirski (członek)
Czesław Kordel (członek)
25 II 2009 – 31 III 2010 Hubert Kołodziejski (przewodniczący)
Czesław Kordel (zastępca przewodniczącego)
Olgierd Wyszomirski (członek)
Alicja Kraska (członek)
31 III 2010 – 12 VII 2015 Hubert Kołodziejski (przewodniczący)
Czesław Kordel (zastępca przewodniczącego)
Olgierd Wyszomirski (członek)
Jerzy Dobaczewski (członek)
12 VII 2015 – 30 VI 2018 Hubert Kołodziejski (przewodniczący)
Czesław Kordel (zastępca przewodniczącego)
Olgierd Wyszomirski (członek)
Jerzy Dobaczewski (członek)
1 VII 2018 – 31 III 2019 Kamil Bujak (przewodniczący)
Czesław Kordel (zastępca przewodniczącego)
Hubert Kołodziejski (członek)
Jerzy Dobaczewski (członek)
1 IV 2019 – Kamil Bujak (przewodniczący)
Czesław Kordel (zastępca przewodniczącego)
Hubert Kołodziejski (członek)
Sebastian Zomkowski (członek)
APŁ
Przedstawiciele Miasta Gdańska w MZKZG w latach 2007–2019
Zastępcy prezydenta Gdańska (odpowiedzialni za komunikację publiczną w mieście)
marzec 2007 – styczeń 2015 Maciej Lisicki
styczeń 2015 – grudzień 2018 Piotr Grzelak
styczeń 2019 – Piotr Borawski
Przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej
marzec 2007 – styczeń 2009 Antoni Szczyt (zastępca dyrektora)
od marca 2007 Maria Skoroszewska-Romel (kierownik referatu ekonomicznego)
styczeń – grudzień 2009 Dmitris T. Skuras (dyrektor wydziału)
Przedstawiciel Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej
Piotr Dzik
Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
marzec 2007 – styczeń 2009 Włodzimierz Popiołek (dyrektor ZTM)
styczeń 2009 – styczeń 2010 Alicja Kraska (zastępca dyrektora ds. handlowych)
styczeń 2010 – marzec 2019 Jerzy Dobaczewski (dyrektor ZTM)
kwiecień 2019 – Sebastian Zomkowski (p.o. dyrektora ZTM)
APŁ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii