GIESE CONSTANTIN

Z Encyklopedia Gdańska
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
Linia 4: Linia 4:
 
W latach 1580–1584 [[ŁAWA MIEJSKA | ławnik]], 1585–1588 [[RADA MIEJSKA | rajca]], w 1586 [[SĘDZIA | sędzia]], burmistrz od 1589. Pierwszym burmistrzem był w 1590, 1594, 1598 i 1602 roku, drugim w 1589, 1593, 1597 i 1601, trzecim w 1592, 1596, 1600 i 1604, czwartym w 1591, 1595, 1599 i 1603. W 1593 i 1599 pełnił funkcję [[BURGRABIOWIE | burgrabiego]] królewskiego w Gdańsku, piastował tytularne stanowisko łowczego królewskiego na Mierzei Wiślanej. <br/><br/>
 
W latach 1580–1584 [[ŁAWA MIEJSKA | ławnik]], 1585–1588 [[RADA MIEJSKA | rajca]], w 1586 [[SĘDZIA | sędzia]], burmistrz od 1589. Pierwszym burmistrzem był w 1590, 1594, 1598 i 1602 roku, drugim w 1589, 1593, 1597 i 1601, trzecim w 1592, 1596, 1600 i 1604, czwartym w 1591, 1595, 1599 i 1603. W 1593 i 1599 pełnił funkcję [[BURGRABIOWIE | burgrabiego]] królewskiego w Gdańsku, piastował tytularne stanowisko łowczego królewskiego na Mierzei Wiślanej. <br/><br/>
 
Poseł gdański (wraz z [[LINDE JOHANN von der | Johannem von der Linde]]) na sejm elekcyjny w Warszawie w 1587 roku przed wyborem na króla Polski Zygmunta III Wazy. Zgodnie z instrukcją [[RADA MIEJSKA | Rady Miejskiej]] miał optować za elekcją Piasta. Po niekorzystnym wyborze, pomny niedawnych doświadczeń z  [[WOJNA GDAŃSKA Z KRÓLEM POLSKIM STEFANEM BATORYM | wojny Gdańska z królem polskim Stefanem Batorym]], doradzał władzom miasta jak najszybsze zaakceptowanie nowego władcy oraz podjęcie próby nakłonienia go do potwierdzenia przywilejów i wolności Gdańska. Dał się poznać jako gorliwy [[LUTERANIE | luteranin]], przeciwnik wpływów [[KALWINI W GDAŃSKU | kalwińskich]] w Radzie Miejskiej. Aktywnie zajmował się działalnością kupiecką, lokując kapitały w handel morski. <br/><br/>
 
Poseł gdański (wraz z [[LINDE JOHANN von der | Johannem von der Linde]]) na sejm elekcyjny w Warszawie w 1587 roku przed wyborem na króla Polski Zygmunta III Wazy. Zgodnie z instrukcją [[RADA MIEJSKA | Rady Miejskiej]] miał optować za elekcją Piasta. Po niekorzystnym wyborze, pomny niedawnych doświadczeń z  [[WOJNA GDAŃSKA Z KRÓLEM POLSKIM STEFANEM BATORYM | wojny Gdańska z królem polskim Stefanem Batorym]], doradzał władzom miasta jak najszybsze zaakceptowanie nowego władcy oraz podjęcie próby nakłonienia go do potwierdzenia przywilejów i wolności Gdańska. Dał się poznać jako gorliwy [[LUTERANIE | luteranin]], przeciwnik wpływów [[KALWINI W GDAŃSKU | kalwińskich]] w Radzie Miejskiej. Aktywnie zajmował się działalnością kupiecką, lokując kapitały w handel morski. <br/><br/>
12 II 1576 roku ożenił się z Elisabeth, córką prawnika i historyka [[BORNBACH STENTZEL | Stenzla Bornbacha]]. Miał ośmioro dzieci, z których jedynie czworo osiągnęło lata sprawne (czyli wiek, w którym osiągano pełną zdolność do czynności prawnych). Syn Tidemann (29 VI 1577 Gdańsk – 15 XI 1640 Gdańsk) był ławnikiem (od 1608), rajcą (od 1612) i burgrabią królewskim w Gdańsku (w 1621 i 1629); Salomon (12 XI 1590 Gdańsk – 17 VI 1651 Gdańsk) był ławnikiem (od 1626) i rajcą (od 1641); córka Elisabeth wyszła za burmistrza [[HOLTEN ARNOLD von | Arnolda von Holtena]], druga – Barbara – poślubiła jako wdowa burmistrza [[SCHRÖER JOHANN ERNST | Johanna Ernesta Schröera]]. <br/><br/>
+
12 II 1576 roku ożenił się z Elisabeth, córką prawnika i historyka [[BORNBACH STENTZEL | Stenzla Bornbacha]]. Miał ośmioro dzieci, z których jedynie czworo osiągnęło lata sprawne (czyli wiek, w którym osiągano pełną zdolność do czynności prawnych). Syn Tidemann (29 VI 1577 Gdańsk – 15 XI 1640 Gdańsk) był ławnikiem (od 1608), rajcą (od 1612) i burgrabią królewskim w Gdańsku (w 1621 i 1629) (zob. [[CONNERT HANS | Hans Connert]]); Salomon (12 XI 1590 Gdańsk – 17 VI 1651 Gdańsk) był ławnikiem (od 1626) i rajcą (od 1641); córka Elisabeth wyszła za burmistrza [[HOLTEN ARNOLD von | Arnolda von Holtena]], druga – Barbara – poślubiła jako wdowa burmistrza [[SCHRÖER JOHANN ERNST | Johanna Ernesta Schröera]]. <br/><br/>
 
Najprawdopodobniej zmarł rażony apopleksją podczas pobytu na sejmie. Został pochowany w [[KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY | kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny]], w krypcie grobowej będącej własnością rodziny. {{author: DK}} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Ludzie]]
 
Najprawdopodobniej zmarł rażony apopleksją podczas pobytu na sejmie. Został pochowany w [[KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY | kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny]], w krypcie grobowej będącej własnością rodziny. {{author: DK}} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Ludzie]]

Aktualna wersja na dzień 10:36, 14 wrz 2019

Herb rodziny Giese

CONSTANTIN GIESE (styczeń 1542 lub 25 II 1542 Gdańsk – 24 II 1605 Gdańsk lub marzec 1605 Warszawa), burmistrz Gdańska. Syn burmistrza Tiedemanna Giesego i Barbary, córki Arnolda (Arndta) von der Schilling.

W latach 1580–1584 ławnik, 1585–1588 rajca, w 1586 sędzia, burmistrz od 1589. Pierwszym burmistrzem był w 1590, 1594, 1598 i 1602 roku, drugim w 1589, 1593, 1597 i 1601, trzecim w 1592, 1596, 1600 i 1604, czwartym w 1591, 1595, 1599 i 1603. W 1593 i 1599 pełnił funkcję burgrabiego królewskiego w Gdańsku, piastował tytularne stanowisko łowczego królewskiego na Mierzei Wiślanej.

Poseł gdański (wraz z Johannem von der Linde) na sejm elekcyjny w Warszawie w 1587 roku przed wyborem na króla Polski Zygmunta III Wazy. Zgodnie z instrukcją Rady Miejskiej miał optować za elekcją Piasta. Po niekorzystnym wyborze, pomny niedawnych doświadczeń z wojny Gdańska z królem polskim Stefanem Batorym, doradzał władzom miasta jak najszybsze zaakceptowanie nowego władcy oraz podjęcie próby nakłonienia go do potwierdzenia przywilejów i wolności Gdańska. Dał się poznać jako gorliwy luteranin, przeciwnik wpływów kalwińskich w Radzie Miejskiej. Aktywnie zajmował się działalnością kupiecką, lokując kapitały w handel morski.

12 II 1576 roku ożenił się z Elisabeth, córką prawnika i historyka Stenzla Bornbacha. Miał ośmioro dzieci, z których jedynie czworo osiągnęło lata sprawne (czyli wiek, w którym osiągano pełną zdolność do czynności prawnych). Syn Tidemann (29 VI 1577 Gdańsk – 15 XI 1640 Gdańsk) był ławnikiem (od 1608), rajcą (od 1612) i burgrabią królewskim w Gdańsku (w 1621 i 1629) (zob. Hans Connert); Salomon (12 XI 1590 Gdańsk – 17 VI 1651 Gdańsk) był ławnikiem (od 1626) i rajcą (od 1641); córka Elisabeth wyszła za burmistrza Arnolda von Holtena, druga – Barbara – poślubiła jako wdowa burmistrza Johanna Ernesta Schröera.

Najprawdopodobniej zmarł rażony apopleksją podczas pobytu na sejmie. Został pochowany w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w krypcie grobowej będącej własnością rodziny. DK

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii