FREDER HEINRICH

Z Encyklopedia Gdańska
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
Linia 2: Linia 2:
 
[[File:Freder Heinrich.JPG|thumb|Heinrich Freder, według wzoru Adolfa Boya rytował Franz Allen]]
 
[[File:Freder Heinrich.JPG|thumb|Heinrich Freder, według wzoru Adolfa Boya rytował Franz Allen]]
 
'''HEINRICH FREDER''' (13 XII 1604 Gdańsk – 19 VIII 1654 Gdańsk), [[BURMISTRZOWIE MIAST GDAŃSKICH | burmistrz]] Gdańska. Wywodził się z rodziny rajców koszalińskich, przybyłych do Gdańska około 1530. Był synem Hermanna Fredera i Dorothei, córki Johanna Sacka, [[ŁAWA MIEJSKA | ławnika]] (od 1570) [[STARE MIASTO | Starego Miasta]]. W latach młodzieńczych został wysłany do Krakowa w celu nauki języka polskiego. Od marca 1617 uczył się w [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickim]], następnie studiował na uniwersytetach w Królewcu (Königsberg; 1618), Lipsku (Leipzig; 1621), Tybindze (Tübingen; 1624). <br/><br/>
 
'''HEINRICH FREDER''' (13 XII 1604 Gdańsk – 19 VIII 1654 Gdańsk), [[BURMISTRZOWIE MIAST GDAŃSKICH | burmistrz]] Gdańska. Wywodził się z rodziny rajców koszalińskich, przybyłych do Gdańska około 1530. Był synem Hermanna Fredera i Dorothei, córki Johanna Sacka, [[ŁAWA MIEJSKA | ławnika]] (od 1570) [[STARE MIASTO | Starego Miasta]]. W latach młodzieńczych został wysłany do Krakowa w celu nauki języka polskiego. Od marca 1617 uczył się w [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickim]], następnie studiował na uniwersytetach w Królewcu (Königsberg; 1618), Lipsku (Leipzig; 1621), Tybindze (Tübingen; 1624). <br/><br/>
Po powrocie ze studiów w latach 1628–1630 był sekretarzem [[RADA MIEJSKA | Rady Miejskiej]], w 1631–1634 [[SYNDYK MIEJSKI | syndykiem]] miejskim. Zapewne na zlecenie Rady Miejskiej napisał w 1634 krótką rozprawkę ''Etliche vornehme Beschwerungs-Puncten, worin sich vornehmlich die Städte in Preußen über die Ritterschafft zu beschweren haben'', będącą analizą politycznych i prawnych relacji pomiędzy szlachtą i mieszczaństwem w Prusach Królewskich. Także jako syndyk, wraz z burmistrzem [[FERBER CONSTANTIN (II) | Constantinem Ferberem]] i rajcą [[SCHRÖER JOHANN ERNST | Johannem Ernestem Schröerem]] wysłany został 21 XI 1635 na sejm warszawski, w celu odwiedzenia króla polskiego Władysława IV od planów czerpania przez monarchę dodatkowych dochodów z cła morskiego w Gdańsku. Wygłosił tam wówczas mowę po łacinie, w której wyłożył oficjalne stanowisko gdańskiej Rady Miejskiej w tej sprawie. <br/><br/>
+
Po powrocie ze studiów w latach 1628–1630 był sekretarzem [[RADA MIEJSKA | Rady Miejskiej]], w 1631–1634 [[SYNDYK MIEJSKI | syndykiem]] miejskim. Zapewne na zlecenie Rady Miejskiej napisał w 1634 krótką rozprawkę ''Etliche vornehme Beschwerungs-Puncten, worin sich vornehmlich die Städte in Preußen über die Ritterschafft zu beschweren haben'', będącą analizą politycznych i prawnych relacji pomiędzy szlachtą i mieszczaństwem w Prusach Królewskich. Także jako syndyk, wraz z burmistrzem [[FERBER CONSTANTIN (II) | Constantinem Ferberem]] i rajcą [[SCHRÖER JOHANN ERNST | Johannem Ernestem Schröerem]], wysłany został 21 XI 1635 na sejm warszawski, w celu odwiedzenia króla polskiego Władysława IV od planów czerpania przez monarchę dodatkowych dochodów z cła morskiego w Gdańsku. Wygłosił tam mowę po łacinie, w której wyłożył oficjalne stanowisko gdańskiej Rady Miejskiej. <br/><br/>
 
Od 1635 był ławnikiem [[GŁÓWNE MIASTO | Głównego Miasta]], od 1645 [[RADA MIEJSKA | rajcą]]; w 1646 także [[SĘDZIA | sędzią]]. Od 1647 był burmistrzem. Urząd pierwszego burmistrza sprawował w 1648 i 1652, drugiego w 1647 i 1651, trzeciego w 1650 i 1654, czwartego w 1649 i 1653. W 1650 i 1654 był [[BURGRABIOWIE | burgrabią]] królewskim w Gdańsku.<br/><br/>
 
Od 1635 był ławnikiem [[GŁÓWNE MIASTO | Głównego Miasta]], od 1645 [[RADA MIEJSKA | rajcą]]; w 1646 także [[SĘDZIA | sędzią]]. Od 1647 był burmistrzem. Urząd pierwszego burmistrza sprawował w 1648 i 1652, drugiego w 1647 i 1651, trzeciego w 1650 i 1654, czwartego w 1649 i 1653. W 1650 i 1654 był [[BURGRABIOWIE | burgrabią]] królewskim w Gdańsku.<br/><br/>
Aktywnie uprawiał działalność handlową inwestując kapitały w handel morski. Interesował się i zajmował sprawami monetarnymi, wypowiadając się przeciwko tzw. redukcji, czyli zmniejszaniu zawartości kruszców szlachetnych w pieniądzu, zwłaszcza w kontekście utrudnień w rozliczaniu obrotów handlowych. Sprawował mecenat nad sztuką [[LUTERANIE | luterańską]] w Gdańsku, między innymi współfinansując (razem z burmistrzami [[PAHL NICOLAUS | Nicolausem Pahlem]], Constantinem Ferberem, oraz [[LINDE ADRIAN von der, I | Adrianem von der Lindem]]) zamówienia na obrazy przeznaczone dla [[KOŚCIÓŁ I KLASZTOR FRANCISZKANÓW ŚW. TRÓJCY | kościoła św. Trójcy]], złożone w 1648 w gdańskim cechu malarzy. Wspierał szpitale i bibliotekę Gimnazjum Akademickiego, zapisując na ich rzecz legaty w swoim sporządzonym już w 1641 testamencie. Fundował także stypendia dla zdolnej gdańskiej młodzieży wysyłanej na zagraniczne studia w celu zdobycia wykształcenia przydatnego później w działalności publicznej dla dobra miasta. <br/><br/>
+
Aktywnie uprawiał działalność handlową, inwestując kapitały w handel morski. Interesował się i zajmował sprawami monetarnymi, wypowiadając się przeciwko tzw. redukcji, czyli zmniejszaniu zawartości kruszców szlachetnych w pieniądzu, zwłaszcza w kontekście utrudnień w rozliczaniu obrotów handlowych. Sprawował mecenat nad sztuką [[LUTERANIE | luterańską]] w Gdańsku, między innymi współfinansując (razem z burmistrzami [[PAHL NICOLAUS | Nicolausem Pahlem]], Constantinem Ferberem, oraz [[LINDE ADRIAN von der, I | Adrianem von der Lindem]]) zamówienia na obrazy przeznaczone dla [[KOŚCIÓŁ I KLASZTOR FRANCISZKANÓW ŚW. TRÓJCY | kościoła św. Trójcy]], złożone w 1648 w gdańskim cechu malarzy. Wspierał szpitale i bibliotekę Gimnazjum Akademickiego, zapisując na ich rzecz legaty w swoim sporządzonym już w 1641 testamencie. Fundował także stypendia dla zdolnej gdańskiej młodzieży, wysyłanej na zagraniczne studia w celu zdobycia wykształcenia przydatnego później w działalności publicznej dla dobra miasta. <br/><br/>
Około połowy XVII wieku wszedł w posiadanie kamienicy przy Langgase 29 (ul. Długa). Był też właścicielem majątku [[WIENIEC | Wieniec]] na obecnej [[WYSPA SOBIESZEWSKA | Wyspie Sobieszewskiej]]. 6 I 1629 ożenił się z wywodzącą się z kręgów kupieckich Barbarą z domu Thurau, 6 II 1640 poślubił Reginę, córkę Martina Wiedera. Z tą ostatnia miał syna [[FREDER CONSTANTIN | Constantina]], późniejszego burmistrza. Pochowany został 16 IX 1654 w [[KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY | kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny]]. {{author: DK}} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Ludzie]]
+
Około połowy XVII wieku wszedł w posiadanie kamienicy przy Langgasse 29 (ul. Długa). Był też właścicielem majątku [[WIENIEC | Wieniec]] na obecnej [[WYSPA SOBIESZEWSKA | Wyspie Sobieszewskiej]]. 6 I 1629 ożenił się z wywodzącą się z kręgów kupieckich Barbarą z domu Thurau, 6 II 1640 poślubił Reginę, córkę Martina Wiedera. Z tą ostatnia miał syna [[FREDER CONSTANTIN | Constantina]], późniejszego burmistrza. Pochowany został 16 IX 1654 w [[KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY | kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny]]. {{author: DK}} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Ludzie]]

Aktualna wersja na dzień 09:27, 8 paź 2019

Heinrich Freder, według wzoru Adolfa Boya rytował Franz Allen

HEINRICH FREDER (13 XII 1604 Gdańsk – 19 VIII 1654 Gdańsk), burmistrz Gdańska. Wywodził się z rodziny rajców koszalińskich, przybyłych do Gdańska około 1530. Był synem Hermanna Fredera i Dorothei, córki Johanna Sacka, ławnika (od 1570) Starego Miasta. W latach młodzieńczych został wysłany do Krakowa w celu nauki języka polskiego. Od marca 1617 uczył się w Gimnazjum Akademickim, następnie studiował na uniwersytetach w Królewcu (Königsberg; 1618), Lipsku (Leipzig; 1621), Tybindze (Tübingen; 1624).

Po powrocie ze studiów w latach 1628–1630 był sekretarzem Rady Miejskiej, w 1631–1634 syndykiem miejskim. Zapewne na zlecenie Rady Miejskiej napisał w 1634 krótką rozprawkę Etliche vornehme Beschwerungs-Puncten, worin sich vornehmlich die Städte in Preußen über die Ritterschafft zu beschweren haben, będącą analizą politycznych i prawnych relacji pomiędzy szlachtą i mieszczaństwem w Prusach Królewskich. Także jako syndyk, wraz z burmistrzem Constantinem Ferberem i rajcą Johannem Ernestem Schröerem, wysłany został 21 XI 1635 na sejm warszawski, w celu odwiedzenia króla polskiego Władysława IV od planów czerpania przez monarchę dodatkowych dochodów z cła morskiego w Gdańsku. Wygłosił tam mowę po łacinie, w której wyłożył oficjalne stanowisko gdańskiej Rady Miejskiej.

Od 1635 był ławnikiem Głównego Miasta, od 1645 rajcą; w 1646 także sędzią. Od 1647 był burmistrzem. Urząd pierwszego burmistrza sprawował w 1648 i 1652, drugiego w 1647 i 1651, trzeciego w 1650 i 1654, czwartego w 1649 i 1653. W 1650 i 1654 był burgrabią królewskim w Gdańsku.

Aktywnie uprawiał działalność handlową, inwestując kapitały w handel morski. Interesował się i zajmował sprawami monetarnymi, wypowiadając się przeciwko tzw. redukcji, czyli zmniejszaniu zawartości kruszców szlachetnych w pieniądzu, zwłaszcza w kontekście utrudnień w rozliczaniu obrotów handlowych. Sprawował mecenat nad sztuką luterańską w Gdańsku, między innymi współfinansując (razem z burmistrzami Nicolausem Pahlem, Constantinem Ferberem, oraz Adrianem von der Lindem) zamówienia na obrazy przeznaczone dla kościoła św. Trójcy, złożone w 1648 w gdańskim cechu malarzy. Wspierał szpitale i bibliotekę Gimnazjum Akademickiego, zapisując na ich rzecz legaty w swoim sporządzonym już w 1641 testamencie. Fundował także stypendia dla zdolnej gdańskiej młodzieży, wysyłanej na zagraniczne studia w celu zdobycia wykształcenia przydatnego później w działalności publicznej dla dobra miasta.

Około połowy XVII wieku wszedł w posiadanie kamienicy przy Langgasse 29 (ul. Długa). Był też właścicielem majątku Wieniec na obecnej Wyspie Sobieszewskiej. 6 I 1629 ożenił się z wywodzącą się z kręgów kupieckich Barbarą z domu Thurau, 6 II 1640 poślubił Reginę, córkę Martina Wiedera. Z tą ostatnia miał syna Constantina, późniejszego burmistrza. Pochowany został 16 IX 1654 w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. DK

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii