FALCKE HEINRICH

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

HEINRICH FALCKE (1447 Gdańsk – 10 IV 1505), burmistrz. Syn Jacoba Falckego. Od 1477 roku ławnik, od 1479 rajca, sędzia w 1483, burmistrz w latach 1489–1505, w 1491, 1492, 1493 i 1494 burgrabia. Handlował z Anglią, m.in. w roku 1479 wspólnie z Georgiem Mandtem i innymi donosił do Gdańska o stratach poniesionych przez gdańskiego szypra Diricka Schachta w Middlesbrough; w roku 1486 król angielski Henryk VII żądał od Rady Miejskiej Gdańska, by zmusiła Falckego i kilku innych gdańszczan do wypłaty odszkodowania za towary londyńskiemu ławnikowi Robertowi Byllesdone. W 1487 roku był pełnomocnikiem gdańskiego szypra Elerta Bokelmanna i jego spółki we wszystkich sprawach w Zutphen (Holandia). W 1489 roku za pośrednictwem mieszczan z Królewca (Knipawy) i Rygi sprowadzał do Gdańska wosk. W 1491 roku interweniował wspólnie z G. Mandtem u starszych hanzeatyckich w Antwerpii w sprawie gdańszczan pokrzywdzonych przez Holendrów. Uczestnik zjazdów stanów Prus Królewskich. Wiosną 1485 roku poseł gdański (z Johannem Schewecke) na zjazd stanów z królem polskim Kazimierzem Jagiellończykiem w Toruniu. Uczestnik zjazdów w roku 1486 w Elblągu, w 1488 w Grudziądzu. W roku 1489 (z G. Mandtem) poseł na zjazd w Tczewie, gdzie dyskutowano m.in. grożące Polsce niebezpieczeństwo tureckie i sprawę ewentualnej pomocy Prus (w tym Gdańsk) dla króla Kazimierza Jagiellończyka. W lutym 1489 roku brał udział w zjeździe wielkich miast pruskich w Gdańsku. Posłował także na zjazd do Malborka w 1498. Wiosną roku 1501 był obecny na toruńskim zjeździe z królem polskim Janem Olbrachtem, skąd w czerwcu zamawiał w Gdańsku czarne sukno na pogrzeb tego monarchy. Obecny również na zjeździe stanów Prus Królewskich z kolejnym królem polskim Aleksandrem Jagiellończykiem w Malborku w czerwcu 1504 roku. BM

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii