CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Wersja Blazejsliwinski (dyskusja | edycje) z dnia 17:06, 31 maj 2021

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Technikum Mechaniczno-Elektryczne w byłym gmachu Gimnazjum Polskiego przy ul. Augustyńskiego 1
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, al. Hallera 16/18, 2021

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W GDAŃSKU, al. Hallera 16/18. Kuratorium Okręgu Szkolnego 1 IX 1945 roku powołało Państwowe Liceum Techniczne, przeznaczając na jego siedzibę gmach dawnego Gimnazjum Polskiego przy ul. Augustyńskiego 1. Do 1 IX 1946 działało w tymczasowej siedzibie w Conradinum przy ul. Piramowicza 1. Utworzone zostały wydziały: mechaniczny, elektryczny, budowlany, drogowy, mierniczy, chemiczny (w 1949 przeniesiony do Elbląga). W 1947 roku zespół szkół otrzymał nazwę Gdańskie Techniczne Zakłady Naukowe (GTZN). W roku szkolnym 1945/1946 uczyło się tam 68 uczniów, w 1948/1949 – 650, pierwsi maturzyści (69) ukończyli szkołę w 1948.

W 1951 roku w ramach reorganizacji szkolnictwa z istniejących w GTZN liceów utworzono czteroletnie technika. Wydziały budowlane zostały wyłączone, by przekształcić je w Technikum Budowlane Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli (ul. Siennicka 11). Z wydziałów elektrycznego i mechanicznego utworzono Technikum Mechaniczno-Elektryczne, przemianowane w 1953 na Technikum Przemysłu Okrętowego (wydziały: energetyczny, mechaniczny i budowy okrętów), w 1959 ponownie pod nazwą Technikum Mechaniczno-Elektryczne. Ofertę kształcenia rozszerzono o szkoły zaoczne, dla pracujących oraz Liceum Zawodowe i Zasadniczą Szkołę Zawodową. W 1973 roku zespół szkół objęto nazwą Ośrodek Kształcenia Ustawicznego, w 1975 przemianowano na Centrum Kształcenia Ustawicznego Mechaników i Elektryków, od 1998 funkcjonował pod nazwą Centrum Kształcenia Ustawicznego. W 2002 roku patronem szkoły został Józef Piłsudski.

W skład Centrum wchodziły: I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych nr 1 oraz powołany uchwałą Rady Miasta 26 VI 2003 roku Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli. W 2013 roku budynek przy ul. Augustyńskiego 1 władze Gdańska sprzedały Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego, do 1 X 2014 roku Centrum przeniesiono do budynku Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego przy al. Hallera 16/18, gdzie funkcjonuje pod obecną nazwą: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.

Wśród absolwentów szkoły są między innymi Edmund Wittbrodt, prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk (pracownik Politechniki Gdańskiej), kpt. żeglugi wielkiej Lesław Wiktorowicz (pływał na „Darze Pomorza”, komendant „Daru Młodzieży”).

Od października 1945 do 23 VII 1949 roku w auli szkolnej przy ul. Augustyńskiego 1 mieściło się kino Światowid, zlikwidowane ze względu na zamontowany na stałe ekran, który uniemożliwiał wykorzystanie auli do celów oświatowych. AK

Dyrektorzy Centrum Kształcenia Ustawicznego
1945–1947 inż. Jan Gumowski
1947–1948 inż. Zygmunt Bułakowski (p.o.)
1947–1948 inż. Władysław Borowski (p.o.)
1948–1950 inż. Alfred Janiszewski
1950–1953 mgr Aleksander Kociałkowski
1953–1962 inż. Bronisław Oborski
1962–1965 mgr inż. Józef Szulc
1965–1968 mgr inż. Tadeusz Bicz
1968–1969 mgr Antoni Kuzdro
1969–1982 mgr inż. Tadeusz Makuch
1982–1990 mgr Kazimierz Naczk
1990–1991 mgr inż. Jan Maciorowski
1991–1997 mgr inż. Bożena Krzyżniewska
1997– mgr Dariusz Różycki
AK
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii