ZANKENCZIN NICOLAUS

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

NICOLAUS ZANKENCZIN (1410 – 24 IX 1479), burmistrz Starego Miasta Gdańska. Syn Margarety i Klausa Zankenczina, który wraz ze swoim bratem Peterem był mieszczaninem Głównego Miasta Gdańska. Przydomek „Zankenczin” sugeruje, że przodkowie pochodzili z Zakoniczyna.

W 1432 roku, po śmierci ojca, dokonał podziału majątku z matką, braćmi Lorenzem i Jurgenem oraz siostrą Anną. Być może to właśnie stało się powodem związania Nicolausa ze Starym Miastem. Jego brat Lorenz był prawdopodobnie tożsamy z późniejszym kanonikiem chełmżyńskim ( Lorenz Zankenczyn).

Zapewne przed 1444 rokiem został ławnikiem Starego Miasta, od 1445 był rajcą staromiejskim, a już w 1450 roku prawdopodobnie pierwszym burmistrzem. W 1451 roku wzmiankowany jako drugi burmistrz. Po zlikwidowaniu pełnej samodzielności politycznej Starego Miasta, w tym urzędów burmistrzów, pozostał rajcą. W 1461 roku był sędzią, w latach 1459, 1473 i 1476 sprawował funkcję kamlarza (rajcy sprawującego nadzór nad finansami).

Zapewne od początku należał do zwolenników Związku Pruskiego, co mogło wynikać między innymi z kontaktów rodzinnych z Głównym Miastem. Z drugiej strony wspomniany brat Lorenz w czasie wojny trzynastoletniej pozostał wierny Krzyżakom. W grudniu 1450 roku wraz z Martinem Kandelerem reprezentował Stare Miasto Gdańsk na zjeździe stanów pruskich, na którym burmistrzowie trzech miast: Malborka, Nowego Miasta Torunia i Chojnic zażądali wydania im pieczęci, którymi dziesięć lat wcześniej wspomniane miasta potwierdziły przystąpienie do Związku Pruskiego. Jako burmistrz kolejny raz uczestniczył z Martinem Kandelerem w zjeździe stanów pruskich we wrześniu 1451 roku. Reprezentował również Stare Miasto na zjeździe z 25 II 1453, na którym uchwalono podatek na Związek Pruski, a małe miasta wybierały swoich przedstawicieli na proces Związku Pruskiego z zakonem krzyżackim, mający się rozstrzygnąć przed cesarzem Fryderykiem III Habsburgiem.

Być może właściciel parceli przy Burggasse (ul. Podwale Staromiejskie), jeszcze w 1495 roku była ona zapisana na nazwisko Zankenczin. PS

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii