WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Hasło powstało dzięki Miastu Gdańsk
Partner redakcji

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Powstał w 1984 roku. Jego początki były związane z utworzeniem w 1945 roku:
1. I Katedry Fizyki, kierowanej przez prof. Mieczysława Wolfkego (1945), następnie przez prof. dr. Arkadiusza Piekarę na Wydziale Mechanicznym (1945–1946) i na Wydziale Elektrycznym (1946–1952), wreszcie na Wydziale Łączności (Elektroniki) przez doc. dr. Włodzimierza Mościckiego (1954–1967) i dr. Czesława Bojarskiego (1967–1969);
2. II Katedry Fizyki na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej (PG), kierowanej przez prof. Ignacego Adamczewskiego (1945–1969);
3. I i II Katedry Matematyki: pierwsza z nich funkcjonowała na Wydziale Mechanicznym, Inżynierii Lądowej i Wodnej pod kierownictwem Stanisława Turskiego (1945), następnie na Wydziale Mechanicznym (od 1956: Maszynowym, od 1965: Mechaniczno-Technologicznym) pod kierownictwem zastępcy profesora dr. Bronisława Czerwińskiego (1946–1957), zastępcy profesora mgr. Adama Czeredareka (1957–1965), doc. dr. Piotra Besala (1965–1969); druga – na Wydziale Budownictwa Lądowego pod kierunkiem doc. dr. Wacława Pawelskiego (1956–1969);
4. III Katedry Matematyki na Wydziale Chemicznym, kierowanej przez prof. Eustachego Tarnawskiego (1950–1969).

1 X 1969 roku zlikwidowano katedry, tworząc instytuty międzywydziałowe: Instytut Fizyki i Instytut Matematyki z zakładami do dydaktyki na wszystkich wydziałach. Rozwój kadry naukowej i dydaktycznej dwóch instytutów międzywydziałowych oraz ich rozbudowa strukturalna umożliwiły powstanie w 1984 roku Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Ma on prawo nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk fizycznych, wnioskowania o tytuł profesora nauk fizycznych.

Kształcono między innymi na kierunkach: fizyka, matematyka, fizyka techniczna (1956–1964), podstawowe problemy techniki ze specjalnością fizyka techniczna (od 1973), inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna (we współpracy z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydziałem Chemicznym). W 2016 roku kierunki studiów obejmowały fizykę techniczną, matematykę, inżynierię materiałową, inżynierię biomedyczną, nanotechnologię. Od 1967 do 1972 roku pracownicy wydziału prowadzili ogólnopolskie wykłady Politechniki Telewizyjnej, realizowane w gdańskim oddziale Telewizji Polskiej, będące wówczas przedsięwzięciem pionierskim. Obecnie wydział prowadzi studia I, II i III stopnia (doktoranckie), a także studia podyplomowe. W 2009 roku studiowało tu 1600 osób; stan zatrudnienia w 2014 wynosił 107 nauczycieli akademickich, w tym 25 profesorów i doktorów habilitowanych.

Na wydziale odbywają się otwarte wykłady dla młodzieży szkół średnich, we współpracy z gdańskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizowane są olimpiady fizyczne, powstają projekty edukacyjne dla Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Wydział uczestniczy w programie „Za rękę z Einsteinem”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ze środków Unii Europejskiej), Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, oraz w innych projektach unijnych. WP

Dyrektorzy
Międzywydziałowego Instytutu Fizyki
1969–1971 prof. Ignacy Adamczewski
1971–1973 doc. dr Olgierd Gzowski
1974–1980 doc. dr Jan Kalinowski
1981–1983 doc. dr inż. Andrzej Januszajtis
WP
Dyrektorzy
Międzywydziałowego Instytutu Matematyki
<nobr> 1969–1979 </nobr> <nobr> doc. dr hab. Piotr Besala </nobr>
1979–1983 doc. dr Jurand Rycerski
WP
Dziekani
Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
<nobr> 1984–1986 </nobr> <nobr> doc. dr inż. Andrzej Januszajtis </nobr>
1986–1990 prof. Jan Kalinowski
1990–1993 prof. Mieczysław Chybicki
1993–1996 prof. Czesław Szmytkowski
1996–2002 prof. Henryk Sodolski
<nobr> 2002–2008 </nobr> prof. Jan Godlewski
2008–2012 prof. Józef Sienkiewicz
2012–2016 prof. Wojciech Sadowski
WP
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii