WYDAWNICTWO AKADEMII MUZYCZNEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

WYDAWNICTWO AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU. Wydawnictwo o charakterze uniwersyteckim, publikuje prace z zakresu teorii i historii muzyki, kultury i pedagogiki muzycznej, muzykologii, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Gdańska, Pomorza i obszaru Polski Północnej; publikuje także nuty, przede wszystkim pierwodruki utworów współczesnych. Uzupełnieniem niektórych edycji książkowych są nagrania CD, integralnie związane z ich tematyką. W ograniczonym zakresie oficyna wydaje również specjalistyczne podręczniki i periodyki. Publikacje ukazują się przede wszystkim w języku polskim, niemniej dorobek niektórych międzynarodowych konferencji naukowych bywa prezentowany w językach angielskim i niemieckim.

Pierwszą publikacją Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie (dzisiejszej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku) była księga jubileuszowa z okazji dziesięciolecia uczelni, wydana w roku 1957. Jednocześnie ukazała się (również jako druk zwarty) praca Antoniego Poszowskiego O architekturze – podkładzie tonalnym – harmonice mazurków Karola Szymanowskiego. Od 1960 roku zaczęły się ukazywać skrypty uniwersyteckie oraz zeszyty naukowe, wydawane techniką powielaczową (funkcję składu pełnił przygotowany w wydawnictwie maszynopis). W 1972 roku przy Katedrze Kompozycji i Teorii Muzyki powołano formalnie wydawnictwo uczelni, jego pierwszym redaktorem naczelnym został Janusz Krassowski. Pracował na tym stanowisku do śmierci w roku 2009. Od 2010 redaktorem naczelnym jest Wojsław Brydak. Od tego samego roku wydawnictwo stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną uczelni, podległą bezpośrednio rektorowi.

Do jesieni 2014 roku ukazało się około 250 zwartych publikacji wydawnictwa, w tym pozycje fundamentalne: Kompozytorzy polscy 1918–2000 (2 tomy, 2005; w 2013 wydanie 2. zmienione, anglojęzyczne Polish Music. Polish Composers 1918–2010, we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim), Music Collection from Gdańsk. Thematic Catalogue of Music in Manuscript (3 tomy, 2008, we współpracy z wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego), nowatorski podręcznik kształcenia słuchu Aliny Kowalskiej-Pińczak Przestrzenie wyobraźni muzycznej. Od tonalności po atonalność (2011), wyróżniony na Krajowych Targach Książki Naukowej we Wrocławiu w 2012, monografia Andrzeja Mikołaja Szadejki Styl i interpretacja w utworach organowych Friedricha Christiana Mohrheima (1719?–1780) i Johanna Gottfrieda Müthela (1728–1788) (2010), nagrodzona na Krajowych Targach Książki Naukowej we Wrocławiu w 2011, monografia Danuty Popinigis Carillony i muzyka carillonowa dawnego Gdańska (2014), podręczniki Danuty Szlagowskiej Kultura muzyczna antyku (1996) i Muzyka baroku (1998), seria pierwodruków nutowych utworów Marka Czerniewicza, Kazimierza Guzowskiego, Mikołaja Majkusiaka, Krzysztofa Olczaka, Cezarego Paciorka, Teresy Świercz. WB

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii