TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SOŁDKA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Kontradmirał Piotr Stoicki, komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej i prezes Towarzystwa podczas obchodów 70-lecia wodowania „Sołdka”, 2018

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ STATKU-MUZEUM „SOŁDEK” (TPSM „Sołdek”). Po przejęciu 27 IV 1981 roku statku s/s „Sołdek” przez Centralne Muzeum Morskie (CMM) rozpoczęto prace nad koncepcją utworzenia z niego statku-muzeum. Ich koordynatorami byli Jerzy Doerffer oraz członkowie Komitetu Opieki nad „Sołdkiem”, między innymi Ignacy Sienicki i kpt. Zbigniew Rybiański (pierwszy kapitan statku). 28 V 1984 w Wydziale Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zarejestrowano TPSM „Sołdek”, powołane w celu pomocy w przejęciu statku od armatora. Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego Towarzystwa został Czesław Znajewski, a następnie obowiązki przewodniczącego przejął Jerzy Doerffer. Władze TPSM stanowił także jedenastoosobowy zarząd, w którego skład wchodziło czterech wiceprzewodniczących: Tadeusz Deptała (dyrektor techniczny Gdańskiej Stoczni Remontowej), Piotr Soyka, Grzegorz Czerniejewski ( Stocznia Gdańska) i Mieczysław Frydrych (Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku). Opracowane założenia związane z przekształceniem statku handlowego w obiekt muzealny zostały zrealizowane w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Po ostatecznym przekazaniu statku CMM 17 VII 1985 roku TPSM „Sołdek” zawiesiło działalność. 22 III 2005 roku Towarzystwo zostało reaktywowane dzięki staraniom Jerzego Doerffera (prezesa honorowego) i Bolesława Mazurkiewicza, pełniącego funkcję prezesa od 22 III 2005 do 30 V 2017. Impulsem do reaktywowania organizacji był remont okresowy statku w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Od 18 X 2007 TPSM „Sołdek” posiada status organizacji pożytku publicznego.

Towarzystwo za cele statutowe uznaje współpracę z Narodowym Muzeum Morskim (NMM) w zakresie eksploatacji statku-muzeum (utrzymanie optymalnego stanu technicznego statku, konserwacja i remonty), kultywowanie tradycji morskich (element wychowania morskiego, zwłaszcza młodzieży) oraz działalność edukacyjno-naukową (działalność reklamowo-edytorska, prace badawcze dotyczące historii statku i budowy okrętów, podtrzymywanie relacji z członkami załóg i budowniczymi w Gdańskiej Stoczni Remontowej, zwiedzanie statku-muzeum z dawną załogą statku, organizowanie konkursów wiedzy o statku oraz konferencji popularnonaukowych).

W latach 2006–2014 zorganizowano siedem sympozjów popularnonaukowych związanych z historią statku; materiały pokonferencyjne opublikowano w serii „Studia i Materiały Centralnego Muzeum Morskiego” (od 2014 „Studia i Materiały Narodowego Muzeum Morskiego”). Od 2005 roku organizowane są spotkania dotyczące historii floty handlowej, historii żeglugi, projektowania statków, marynistyki, których gośćmi byli między innymi Zygmunt Choreń, Jerzy Doerffer, Andrzej Perepeczko, Jerzy Litwin. W 2013 podjęto prace studyjne mające na celu wykonanie rysunków konstrukcyjnych głównej sali wystaw i jej nowej aranżacji oraz budowy nowych przejść między ładowniami nr 2 i 3 (salami ekspozycji statku).

Działalność Towarzystwa była prezentowana w „Biuletynie Statku-Muzeum «Sołdek»” (2005–2007), a od 2008 roku informacje o niej zamieszczane są na stronie internetowej. Logo Towarzystwa stanowi widok statku na Motławie na tle budynku NMM. WP

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii