TOKARZ HELENA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

HELENA TOKARZ (5 VIII 1926 Sękowo, województwo małopolskie – 10 XII 1994 Gdańsk) biolog, botanik, farmaceuta, profesor Akademii Medycznej w Gdańsku (AMG). Córka Wojciecha i Weroniki z domu Skórko, zamordowanych podczas II wojny światowej przez Niemców. Wychowywana przez rodzinę matki. Szkołę powszechną ukończyła w Wilnie, od 1938 kontynuowała tamże naukę w gimnazjum i liceum. W 1944 zdała egzamin dojrzałości na tajnych kompletach. W 1945 wyjechała z Wilna do Białegostoku, następnie podjęła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1950 magister filozofii w zakresie botaniki. W tym samym roku odbyła dwumiesięczną praktykę w Państwowym Instytucie Naukowym Roślinnych Surowców Leczniczych w Plewiskach.

Od 1950 w Gdańsku. Początkowo asystentka w Zakładzie Botaniki Wydziału Rolnego Politechniki Gdańskiej, od 1952 starsza asystentka w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej AMG. Jednocześnie w latach 1952–1956 pracowała też w Zakładzie Botaniki Wydziału Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Od 1953 adiunkt Katedry Botaniki Farmaceutycznej AMG. Od 1961, na podstawie pracy Zespoły leśne wysoczyzny Elbląskiej, doktor nauk przyrodniczych (obrona na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu). Od 1967 wykładowca, od 1968 starszy wykładowca AMG.

W 1975, na podstawie rozprawy Zbiorowiska leśne z udziałem buka w obszarze północno-wschodniej granicy jego zasięgu, doktor habilitowany nauk farmaceutycznych w zakresie botaniki farmaceutycznej. W 1975 została kierownikiem Zakładu Botaniki Farmaceutycznej AMG, rok później awansowała na stanowisko docenta. Od 1989 profesor nadzwyczajny (tytularny). W latach 1969–1976 i w 1982 była opiekunem Koła Naukowego przy Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej AMG.

Autorka między innymi Praktikum do ćwiczeń z botaniki farmaceutycznej (ostatnie wydanie: Gdańsk 1990), Występowanie wybranych gatunków chwastów w uprawach rolniczych. Mikroregion północny (Puławy, 1992).

Członkini Polskiego Towarzystwa Botanicznego (od 1950), Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika (1950–1970), Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (od 1962), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 1965), Państwowej Rady Ochrony Przyrody przy Ministerstwie Ochrony Środowiska i Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, Stowarzyszenia Przyjaciół Ogrodu Roślin Leczniczych AMG, Federation of European Societes of Plant Physiology Polish Section, Ligi Ochrony Przyrody, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia, Komisji Kobiet Pracujących przy Uczelnianej Radzie Zakładowej, Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia, NSZZ „Solidarność”.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medalem 30-lecia AMG (1975).

Niezamężna. Pochowana 15 XII 1994 na cmentarzu Srebrzysko. SeKoPP

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii