Struktura hasła

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Struktura hasła uzależniona jest od jego tematu i rodzaju. W przeważającej większości hasła encyklopedii to hasła osobowe (biogramy) i problemowe, opisujące m.in. organizacje i instytucje, przedsiębiorstwa i zakłady pracy, grupy społeczne, wyznaniowe, zawodowe, subkultury itp., obiekty, miejsca, wydarzenia, oraz hasła przekrojowe. W poszczególnych typach haseł powinny się pojawić określone bloki informacji (oczywiście w miarę możliwości i odpowiednio do tematu konkretnego hasła). I tak:

1. Biogramy:

– nazwisko, imię/imiona, ewentualny pseudonim,

– daty życia (dzień, miesiąc, rok), miejsce urodzenia i śmierci,

– kim był bohater hasła,

– rodzice (jeśli wśród dalszej rodziny był ktoś zasłużony dla Gdańska można podać, ważne są też lata życia tych osób i rodziców),

– jego wykształcenie (ukończona szkoła średnia: nazwa, miejscowość, data roczna; ukończone studia: nazwa uczelni, data; uzyskane tytuły naukowe wraz z datami rocznymi ich otrzymania),

– ścieżka kariery (poszczególne awanse z datami rocznymi),

– zasługi, działalność – wszystko ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu gdańskiego,

– publikacje (jeśli to możliwe wraz z datami rocznymi wydania),

– znaczenie lokalne i ponadlokalne, przynależność do organizacji,

– odznaczenia i nagrody (wraz z datami rocznymi ich otrzymania),

– żona, dzieci, miejsce pochówku.

2. Organizacje i instytucje, przedsiębiorstwa i zakłady pracy:

– nazwa (oficjalna i ewentualny skrót; także nazwy historyczne oraz organizacje/instytucje/zakłady macierzyste),

– adres (obecny, także adresy historyczne),

– data zawiązania, powstania, funkcjonowania itp.,

– założyciele, dyrektorzy, prezesi (z datami rocznymi zajmowania stanowiska),

– inne zaangażowane osoby,

– główny przedmiot działalności,

– historia działalności (w wypadku ważniejszych wydarzeń wskazana data dzienna),

– rozwój,

– osiągnięcia i zasługi,

– znaczenie lokalne i ponadlokalne,

– odznaczenia, wyróżnienia i nagrody (wraz z datami rocznymi ich otrzymania).

3. Grupy społeczne, wyznaniowe, zawodowe, subkultury itp.

– nazwa,

– siedziba (miejsce, lata jej zajmowania),

– opis, charakterystyka, podstawowe zasady działalności grupy,

– liczebność (jej ewolucja na przestrzeni lat),

– zasięg terytorialny,

– struktura,

– założyciele,

– główne postacie, najważniejsi reprezentanci, reprezentanci lokalni,

– historia (w wypadku ważniejszych wydarzeń wskazana data dzienna) – ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu gdańskiego.

4. Obiekty:

– nazwa (oficjalna i zwyczajowa),

– lokalizacja (ulica, dzielnica),

– cechy charakterystyczne konstrukcji, inspiracje, wpływy,

– daty powstania, funkcjonowania itp.,

– osoby odpowiedzialne, zarządzające (z datami rocznymi ich urzędowania),

– funkcja (obecna dla Gdańska i jego mieszkańców, jak się zmieniała na przestrzeni lat, funkcja ponadlokalna),

– historia (w wypadku ważniejszych wydarzeń wskazana data dzienna),

– znaczenie (lokalne i ponadlokalne).

5. Miejsca (w tym geograficzne):

– nazwa, jej etymologia,

– lokalizacja (ulica, dzielnica, ukształtowanie terenu, jego znaczenie),

– historia (w wypadku ważniejszych wydarzeń wskazana data dzienna),

– związane z danym miejscem osoby, instytucje, firmy itp. (wraz z wyjaśnieniem tego powiązania),

– funkcja (obecna dla Gdańska i jego mieszkańców, jak się zmieniała na przestrzeni lat),

– znaczenie (lokalne i ponadlokalne).

6. Wydarzenia:

– nazwa (pełna, ale też zwyczajowa),

– organizatorzy i współorganizatorzy (wskazać ich rolę w wydarzeniu),

– miejsce/lokalizacja (ulica, dzielnica, nazwa instytucji),

– data wydarzenia (w wypadku wydarzeń cyklicznych – premierowego), inne ważne daty wraz z opisem zdarzeń,

– zaangażowane osoby i funkcja,

– opis wydarzenia i związanych z nim okoliczności (np. zasadność organizacji wydarzenia, cel, kontekst, ewentualnie związek z historią regionu itp.),

– konsekwencje (dla Gdańska i jego mieszkańców; szersze),

– znaczenie lokalne i ponadlokalne.

DODATKOWE INFORMACJE

W hasłach ściśle związanych z Gdańskiem i z gdańszczanami warto pokazywać działalność, twórczość itp., także w kontekście ogólnopolskim i szerszym. W wypadku haseł spoza Gdańska szczególnie potraktowany zostać powinien gdański kontekst ich działalności; przy wskazywaniu lokalizacji w wypadkach uzasadnionych warto podać dzielnicę, a także ulicę (wraz z numerem domu), nazwę instytucji która obecnie (ale też historycznie) zajmuje lokal; w hasłach wymagających opisu historii działalności warto podać również daty dzienne dotyczące wydarzeń uznawanych przez autora za ważne; etymologia nazwy (miejsca, obiektu, instytucji) jest wskazana wszędzie tam, gdzie ma to znaczenie; gdy w haśle wspomniana zostanie osoba zarządzająca/dyrektor/prezes, warto podać w nawiasie lata jej urzędowania. W zależności od powiązania tematu hasła z Gdańskiem i jego znaczenia można określić długość hasła. Przyjmujemy, że zasadniczo minimalna długość hasła to 1000 znaków ze spacjami (choć w praktyce mogą się pojawić też hasła z konieczności krótsze). Hasła mieszczą się w trzech kategoriach:

– hasła krótkie: do 1500 znaków,

– hasła średniej długości: 1500–3000 znaków,

– długie: powyżej 3000 znaków.

Pomocą w określeniu zakładanej objętości hasła służy tabela zamieszczona tutaj.

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii