SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Szkoła Podstawowa nr 31

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA, ul. Kościuszki 8B, Wrzeszcz. Działalność rozpoczęła 1 IX 1946 roku w budynku przy ul. Marchlewskiego 16B (obecnie ul. Dmowskiego), gdzie później mieściła się między innymi siedziba Zespołu Szkół Muzycznych. W 1967 roku została przeniesiona do nowo powstałego budynku przy ul. Kościuszki 8B, otwartego uroczyście 15 czerwca z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego (tak zwana „tysiąclatka”).

19 IX 1970, w 31. rocznicę śmierci dowódcy obrony Kępy Oksywskiej w 1939 roku, pułkownika Stanisława Dąbka, szkole nadano jego imię. Przekazano również sztandar, ufundowany przez załogę Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” z Turoszowa, sprawującej patronat nad szkołą. Na awersie sztandaru na czerwonym płacie umieszczono centralnie godło państwowe, na górze nazwę szkoły, u dołu imię patrona; na rewersie na niebiesko-białym płacie przedstawiono mapę miejsca walk na Wybrzeżu w dniach 1 IX – 2 X 1939 oraz umieszczono dewizę „OJCZYZNA, HONOR, NAUKA”. Na piętrze w korytarzu zawieszono tablicę z płaskorzeźbą popiersia patrona, a przy wejściu głównym wmurowano tablicę ku jego czci. Aktu jej odsłonięcia dokonała Irena Dąbek, żona pułkownika Dąbka. W placówce funkcjonowała też Izba Pamięci poświęcona patronowi. Szkoła posiadała hymn, którego autorami byli nauczyciele Tadeusz Kopczyński (muzyka) i Wanda Pudlis (słowa). 19 września każdego roku obchodzono święto patrona. Przy szkole działał Szczep Związku Harcerstwa Polskiego im. Obrońców Wybrzeża.

W 1996 roku do szkoły uczęszczało 513 uczniów. 1 IX 1999 powołano Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 18, składający się ze Szkoły Podstawowej (SP) nr 31 i Gimnazjum nr 25. Zespół funkcjonował do 31 VIII 2002. Po likwidacji SP nr 31, od 1 IX 2002 w budynku działało wyłącznie Gimnazjum nr 25. Obwód po zlikwidowanej SP nr 31 przejęły SP nr 39 przy ul. Obywatelskiej 1, SP nr 48 przy ul. Burzyńskiego 10, SP nr 49 przy al. Legionów 11 i SP nr 92 przy ul. Startowej 9. APSS


Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 31
Lata Imię i nazwisko
1946–1960 Teofil Karwowski
1960–1963 Włodzimierz Mogilnicki
1963–1966 Janina Keck
1966–1985 Bronisław Tatarewicz
1985–1988 Zofia Borowska
1988–1998 Ewa Derengowska
1998–2002 Anna Mrotek
APSS
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii