SACK LUBERT

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

LUBERT SACK (zm. przed 21 V 1399 Gdańsk), burmistrz Głównego Miasta Gdańska. Przed 1371 rokiem był ławnikiem Głównego Miasta, od 1371 rajcą. Funkcję pierwszego burmistrza pełnił w 1396 i 1399 roku, drugiego – w 1395 i 1398, czwartego – w 1397. 25 XI 1378 roku uczestniczył w zjeździe Hanzy w Lubece, po powrocie z którego zdał relację wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu. Brał udział w zjazdach hanzeatyckich w Strzałowie (Stralsund) 29 IX 1382 roku i 24 VI 1385 roku, a także w Lubece 28 X 1386 roku. Na zjeździe miast pruskich w Malborku 3 III 1387 roku postanowiono między innymi, by z cła funtowego udzielić mu pomocy finansowej za sakwy, które prawdopodobnie utracił podczas podróży na zjazd w Lubece rok wcześniej. O tej sprawie dyskutowano na kolejnych zjazdach pruskich, ostatecznie 10 II 1389 roku w Malborku zdecydowano wypłacić mu pieniądze za poniesione straty.

Jako rajca brał udział w rokowaniach prusko-meklemburskich w Malborku (25–28 V 1394), które miały doprowadzić do pokoju między królową Danii Małgorzatą a księciem meklemburskim Albrechtem. Uczestniczył w bezowocnych rokowaniach z Radą Miejską w Roztoku (Rostock) w kwietniu 1395 roku w sprawie odszkodowań kupców gdańskich. Reprezentował Główne Miasto Gdańsk w spotkaniu przedstawicieli miast hanzeatyckich z królową Danii i przedstawicielami księcia meklemburskiego Jana IV w Falsterbo i Skanör w maju 1395 roku w sprawie uzgodnienia między nimi warunków pokoju. Na podróż do Skanii wykorzystał pieniądze przywiezione przez burmistrza Reinholda Hittfelda po jego nieudanej misji do Alholm w 1394 roku.

Posiadał posesję przy północnej pierzei Langgasse (ul. Długa), w kwartale zabudowy między obecnymi ulicami Kuśnierską i Pończoszników. Był żonaty z Elizabeth, która występowała po jego śmierci jako właścicielka tej nieruchomości. MG

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii