REGOSZ ROCH ANDRZEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Roch Andrzej Regosz

ROCH ANDRZEJ REGOSZ (17 VIII 1938 Chojnice – 21 III 1993 Gdańsk) farmaceuta, specjalista II stopnia w zakresie analizy leków, doktor habilitowany, profesor Akademii Medycznej w Gdańsku (AMG). Syn Franciszka, pracownika umysłowego, oraz Augustyny z domu Pobłockiej. Do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego uczęszczał w Chojnicach. W 1956 uzyskał maturę, do 1958 pracował w Chojnicach w Przedsiębiorstwie Skupu Surowców Włókienniczych i Skórzanych i w Przedsiębiorstwie Handlu Odzieżą.

W 1958 rozpoczął studia na Wydziale Farmaceutycznym AMG na kierunku analityka, od 1963 magister farmacji. Na piątym roku studiów podjął pracę w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej AMG na stanowisku asystenta, którym był do 1963. Od 1965 starszy asystenta, od 1970 adiunkt, doktor nauk farmaceutycznych na podstawie pracy Ilościowe oznaczanie tetracyklin oraz ich niektórych półsyntetycznych pochodnych w środowiskach niewodnych (promotor Henryk Ellert). Ukończył szkolenia z biofarmacji, farmakokinetyki, farmakologii i chemioterapii. Wyjeżdżał na stypendia do Danii (1983), Kanady (1984) i Francji (1985).

Od 1975 kierownik Zakładu Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Analityki AMG. W latach 1978–1986 był członkiem komisji egzaminacyjnej dla specjalistów I stopnia analityki farmaceutycznej w Gdańsku, Bydgoszczy i Słupsku oraz dla specjalistów I stopnia z farmacji aptecznej w Gdańsku, Elblągu, Słupsku i w Koszalinie. Od 1981 doktor habilitowany z zakresu chemii analitycznej na podstawie dorobku i monografii Zagadnienia analityczne związane z badaniem antybiotyków z grupy tetracyklin w leku i materiale biologicznym. Od 1982 pracował na stanowisku docenta. W latach 1982–1987 był członkiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej AMG i zastępcą opiekuna Domu Studenckiego nr 2. W 1984–1986 był członkiem komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na specjalistów II stopnia z analizy leków w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Bydgoszczy. Od 1985 kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej AMG, jednocześnie od 1987 specjalista do spraw farmacji aptecznej dla województwa elbląskiego. W latach 1987–1993 prodziekan Wydziału Farmaceutycznego AMG. Od 1991 profesor nadzwyczajny tej uczelni.

Specjalista z zakresu analizy ilościowej leków ze szczególnym uwzględnieniem antybiotyków w środowiskach niewodnych. Badał też stopień rozpuszczalności leków. Poszukiwał metod oceny trwałości antybiotyków naturalnych i półsyntetycznych tetracyklin. Jego badania doprowadziły do oznaczenia aktywności antybiotyków bez rozdzielania od nich produktów rozkładu, co w znacznym stopniu uprościło i skróciło analizę antybiotyków oraz wyeliminowało konieczność przeprowadzania dodatkowych testów biologicznych. Badał też mechanizmy reakcji rozpadu antybiotyków zawierających tetracyklinę w różnych roztworach. Zmienił ówczesny sposób produkcji antybiotyków oraz sposoby ich przechowywania. Był zwolennikiem konieczności ograniczenia stosowania oksytetracykliny w hodowli zwierząt w celu zapobieżenia powstawania szczepów bakterii opornych na tetracyklinę. Autor między innymi prac Reakcja anhydracji tetracykliny i chlorotetracykliny kwasem nadchlorkowym i jej zastosowanie do kolorymetrycznego oznaczania zawartości powyższych antybiotyków w niektórych preparatach leczniczych („Annales Academiae Medicae Gedanensis” 1973); Zastosowanie metody fluorometrycznej do badania trwałości N- pirolidynometylotetracykliny w roztworach („Annales Academiae Medicae Gedanensis” 1977), współredaktor (z Erichem Tomlinsonem) monografii Antibiotics: I β-lactam antibiotics (Oxford 1985).

Był koordynatorem licznych konferencji i sympozjów naukowych, między innymi: XI Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (1979), XIV Sesji Naukowej Wydziału Farmaceutycznego AMG (1984), Sesji 40-lecia AMG (1985) i Sympozjum Polskiej Akademii Nauk (1988).

Był członkiem Komisji Farmakopea Polska V i od 1963 członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W latach 1976–1978 przewodniczący Sekcji Analitycznej przy Oddziale Gdańskim, od 1982 do 1989, przez dwie kadencje, był prezesem tego oddziału. Od 1983 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W latach 1973–1981 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1980), Medalem 30-lecia Akademii Medycznej w Gdańsku (1985), odznaką honorową za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia (1876) i Srebrną Odznaką Związkową (1976).

Żonaty był z Cecylią z domu Gierszewską. Ojciec Małgorzaty, absolwentki Wydziału Lekarskiego AMG, i Doroty, absolwentki Wydziału Farmaceutycznego AMG. Pochowany 26 III 1993 na cmentarzu Srebrzysko. SeKo PP

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii