RADA PORTU I DRÓG WODNYCH W II WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

RADA PORTU I DRÓG WODNYCH W II WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU (WMG), ustanowiona na mocy konwencji paryskiej z listopada 1920 roku (art. 19–28), organ niezależny od Polski i II WMG,o ile obie strony pozostawały w sporze. Jej działalność umożliwiało dopiero wypracowanie wspólnego stanowiska przez stronę polską i gdańską. Miała zagwarantować Polsce swobodne korzystanie z portu gdańskiego, godzić gospodarcze interesy strony polskiej i gdańskiej. Zajmowała się administracją i rozwojem portu, dróg wodnych, zarządem części Wisły, obsługujących port kolei. Organem wykonawczym były utworzone w 1922 roku dyrekcje. Z reguły dyrektorem handlowo-eksploacyjnym był obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a dyrektorem technicznym obywatel II WMG. Na czele stał prezydent, wybierany za porozumieniem stron polskiej i gdańskiej na 3 lata. W skład rady wchodziło po 5 członków polskiej i gdańskiej delegacji. W 1927 roku istniało 5 sekcji: administracyjno-prawna, finansowa, kolejowa, portowa i handlowo-ekonomiczna, w której każda ze stron miała po jednym przedstawicielu (komisarzu). Obradami kierował prezydent, mający za zadanie doprowadzać do porozumienia między stronami. W przypadku różnicy zdań jego głos był rozstrzygający. Prezydentowi przysługiwało prawo odwołania się do wysokiego komisarza Ligi Narodów i w dalszej kolejności do Rady Ligi Narodów. MA

Prezydenci Rady Portu i Dróg Wodnych
w II WMG
1921–1925 James de Reynier (Szwajcaria)
1925–1931 Hugens de Loes (Szwajcaria)
1931–1934 Charles Benziger (Szwajcaria)
1934–1939 Johan Nederbragt (Holandia)
MA
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner Główny


Wydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii