Jak edytować stronę

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

I. Użytkownik może edytować hasła (tzn. tworzyć nowe hasła bądź uzupełniać lub poprawiać już istniejące), a także dodawać do nich pliki ilustracyjne dopiero po zalogowaniu.
1. Nowe hasło można utworzyć, wykorzystując wyszukiwarkę Gedanopedii. Należy wpisać tam wersalikami tytuł hasła, które chce się utworzyć, a następnie wcisnąć „enter”. Na stronie „Wyniki wyszukiwania” wyświetli się na czerwono odpowiedni odsyłacz. Za jego pomocą należy przejść do okna umożliwiającego utworzenie nowego hasła.
2. Jeśli chce się edytować istniejące hasło, należy posłużyć się odnośnikiem „Edytuj” nad hasłem. Po kliknięciu tego odnośnika otworzy się okno edycji.

II. Dodanie pliku ilustracyjnego do hasła polega na przesłaniu do encyklopedii pliku (minimalna rozdzielczość: 300 dpi) oraz na umieszczeniu w haśle odpowiedniego znacznika.
1. W kolumnie „Narzędzia” (w bocznym menu) klikamy na link „Prześlij plik”.
2. Przechodzimy wówczas do strony umożliwiającej przesłanie pliku. Na stronie tej pokazano również, jak mogą wyglądać znaczniki pozwalające umieścić plik w haśle.
3. Wskazujemy plik do pobrania poprzez kliknięcie przycisku „Wybierz plik”. Następnie mamy możliwość zmiany jego nazwy – zostanie ona umieszczona w bazie danych, będzie również widoczna po przejściu do widoku powiększonego pliku (po kliknięciu pliku graficznego w haśle). Aby zapisać plik, klikamy przycisk „Prześlij plik”.
4. W kolejnym etapie w odpowiednim haśle umieszczamy znacznik odsyłający nas do danego pliku. Na ten temat w punkcie III, 1.

III. Dzięki pojawiającym się w tekście znacznikom mechanizmy dodane do encyklopedii funkcjonują poprawnie. O ich umieszczanie w hasłach zadba redakcja Gedanopedii, ale użytkownikom przydatna będzie znajomość przynajmniej trzech.
1. Znacznik pliku – występuje tylko wtedy, gdy chcemy umieścić w danym haśle plik graficzny. (Na ten temat zob. punkt II).
Jego schemat wygląda następująco (całość musi zostać ujęta w podwójny nawias kwadratowy): File:A|thumb|B, gdzie:
A – nazwa pliku umieszczonego w bazie encyklopedii;
thumb – konieczny, by dany obraz został pomniejszony dla lepszej organizacji strony;
B – podpis pod zdjęciem.
2. Znacznik rozróżniający wersję encyklopedii (wymagany):
paper (umieszczony w podwójnym nawiasie klamrowym) – informuje, że hasło występuje zarówno w wersji papierowej, jak i internetowej;
web (umieszczony w podwójnym nawiasie klamrowym) – informuje, że hasło występuje w tylko w wersji internetowej.
Funkcjonalność ta została dodana, aby umożliwić rozróżnienie hasła występującego tylko w wersji internetowej. Znacznik ten umieszcza się na początku hasła.
3. Znacznik kategorii, na przykład (całość ujęta w podwójny nawias kwadratowy): Category: Propozycje do rozważenia, Category: Hasła w przygotowaniu, Category: Encyklopedia.
Powinien znaleźć się na końcu hasła, umożliwia listowanie hasła w odpowiednich zakładkach. W wypadku tworzenia nowych haseł prosimy o wpisywanie znacznika: Category: Propozycje do rozważenia lub pozostawienie tego redakcji.

4. Znacznik identyfikacji autorów (umieszczony w podwójnym nawiasie klamrowym) – author: XXX, gdzie XXX to inicjały autora.
Znacznik ten dodaje do hasła autora. Na miejscu znacznika po zakończeniu edycji zostaje utworzony odnośnik, który umożliwia przekierowanie do strony „Autorzy haseł”. Nowi autorzy haseł, niemający jeszcze uzgodnionych z redakcją inicjałów, proszeni są o podpisywanie hasła imieniem i nazwiskiem.

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii