PYĆ DOROTA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Dorota Pyć, 2014

DOROTA PYĆ (ur. 29 III 1971 Gdynia), prawnik. W 1990 roku ukończyła III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, w 1995 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Od 1996 roku doktorantka na tym wydziale, od 17 VI 2000 doktor nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie przygotowanej w Katedrze Prawa Morskiego rozprawy Wpływ zasady zrównoważonego rozwoju na ochronę środowiska i zasobów naturalnych w obszarze Morza Bałtyckiego. Od 1 X 2000 roku adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UG. Od 17 IX 2012 roku doktor habilitowany, od 1 III 2013 zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego UG. W latach 2006–2009 była wykładowcą Akademii Morskiej w Gdyni, w okresie 2007–2013 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.

Specjalistka w zakresie prawa morza, prawa morskiego oraz prawa ochrony środowiska. Autorka m.in. monografii Prawo zrównoważonego rozwoju (2006) oraz rozprawy habilitacyjnej Prawo Oceanu Światowego. Res usus publicum (2011). Jest współredaktorem i współautorem Leksykonu prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć (2013) oraz Leksykonu prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć (2012). Autorka m.in. artykułów: Filozofia prawa zrównoważonego rozwoju („Gdańskie Studia Prawnicze” 2007), Efektywność środków ochrony w obszarach morskich o szczególnej wrażliwości („Prawo Morskie” 2008), Odpowiedzialność za bezpieczeństwo statków i środowiska zgodnie z wymaganiami kodeksu zarządzania bezpieczeństwem (Kodeksu ISM) („Gdańskie Studia Prawnicze” 2013).

Od 2000 roku członkini Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk, od 2010 roku jej wiceprzewodnicząca. W 2008 roku Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej powołał ją na członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego. 4 IX 2013 roku powołana przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odpowiedzialnego za gospodarkę morską. 28 XI 2013 roku powołana przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju, na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialnego za gospodarkę morską. Urzędowanie zakończyła po zmianie rządu 16 XI 2015 roku. Z ramienia ministra sprawowała nadzór nad: Dyrektorami Urzędów Morskich, Dyrektorami Urzędów Żeglugi Śródlądowej, Akademią Morską w Gdyni, Akademią Morską w Szczecinie, Instytutem Morskim w Gdańsku, Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, Izbą Morską w Gdańsku (z siedzibą w Gdyni), Izbą Morską w Szczecinie, Odwoławczą Izbą Morską w Gdańsku. Bezskutecznie ubiegała się w 2015 z listy Platformy Obywatelskiej o mandat posła do Sejmu RP (otrzymała 3.591 głosów).

Od 12 VI 2013 roku członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Od 3 II 2014 roku członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Od 2011 roku członek powołanej przez Rektora UG Międzywydziałowej Komisji ds. Realizacji Polityki Morskiej. Współpracuje ze studentami stowarzyszonymi w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa (ELSA) w zakresie patronatu naukowego i organizacji międzynarodowych i ogólnopolskich morskich konferencji naukowych. W 2011 roku wyróżniona przez studentów ELSA Gdańsk tytułem Członka Honorowego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA). BM

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii