POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE. ODDZIAŁ GDAŃSKI

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE (PTF) ODDZIAŁ GDAŃSKI. Zorganizowane 5 XI 1947 roku, wśród szesnastu członków założycieli znaleźli się między innymi Ignacy Adamczewski (wiceprzewodniczący), Eugeniusz Juszkiewicz (sekretarz), Zygmunt Burzyński (skarbnik), Helena Rejment ( I Gimnazjum i Liceum), Bogdan Rodziński, Zbigniew Ogrzewalski, Zbigniew Piwakowski, Janusz Kryczkowski, Jerzy Gintel, Zdzisław Szymanowski, Feliks Wiśniewski, Edward Adelman, Józef Terlecki, przedstawiciele Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w Gdańsku, Politechniki Gdańskiej (PG), Akademii Medycznej, Państwowej Wyższej Szkoły Plastycznej, Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, Uniwersytetu Łódzkiego.

Pierwsze odczyty i wykłady odbyły się w Audytorium Maximum PG: „Triumfy fizyki w technice i przemyśle” (1950) oraz „Elementarne cząsteczki materii” (luty–marzec 1951). Wykładowcami byli między innymi Arkadiusz Piekara (PG), Leonard Sosnowski (Zakład Fizyki Uniwersytet Warszawski), Marian Mięsowicz (profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie), Andrzej Sołtan (profesor Uniwersytetu Warszawskiego), Leopold Infeld (profesor Uniwersytetu Warszawskiego), Ignacy Adamczewski. Między majem a wrześniem 1955 roku w Morskim Domu Kultury w Gdańsku-Nowym Porcie (ul. Marynarki Polskiej 111) odbyły się cykle prelekcji: „Zjawisko rezonansu w przyrodzie”, „Fale w przyrodzie”, „Technika fizyki jądrowej”, „Model reaktora jądrowego, elektron jądrowy”. W latach 1947–1957 na PG funkcjonowała założona przez Arkadiusza Piekarę Poradnia i Pracownia dla Racjonalizatorów i Wynalazców.

Od lat 50. XX wieku organizowano też wykłady z fizyki dla nauczycieli i uczniów szkół średnich (na PG i Uniwersytecie Gdańskim). Ponadto współpracowano z Komisją Fizyki Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Ignacy Adamczewski, dr Kazimierz Badziąg, prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prof. Czesław Bojarski, prof. Mieczysław Chybicki, prof. Jerzy Dera, dr Emil Gazda, doc. dr Jerzy Grzywacz, prof. Jozef Heldt, doc. dr inż. Andrzej Januszajtis, prof. Jan Kalinowski, prof. Alfons Kawski, dr Edward Kuteń, dr hab. Jerzy Kwela, dr Danuta Makowiec, prof. Czesław Szmytkowski, prof. Józef Terlecki, dr Mariusz Zubek).

W 1989 i 1998 roku zorganizowano sesje naukowe dotyczące ochrony środowiska człowieka „Fizyka w Gdańsku” (w Gmachu Głównym PG) z udziałem Lecha Murawskiego i Andrzeja Januszajtisa. Wykłady naukowe prowadzone były we współpracy z wykładowcami z Polski: prof. Ludwikiem Pieńkowskim (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), dr. Wojciechem Jabłońskim (Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej), prof. Andrzejem Hrynkiewiczem (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk). W strukturze oddziału działała od lat 50. XX wieku sekcja dydaktyczna z udziałem nauczycieli szkół średnich i wyższych Gdańska i Gdyni, między innymi mgr Jadwigi Bromirskiej z Technikum Sztuk Plastycznych w Gdyni i dr. Kazimierza Badziąga z Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Organizowano odczyty dla uczniów szkół średnich i nauczycieli, pokazy zjawisk fizycznych, między innymi na PG, w Radiu Gdańsk, a od 1976 w Telewizyjnym Kursie Przygotowawczym z Fizyki w ośrodku Telewizji Polskiej Gdańsk (z udziałem między innymi Ignacego Adamczewskiego i Andrzeja Januszajtisa). Organizowano też konferencje ogólnopolskie, między innymi w 1968 roku sesję pt. „Dydaktyka historii” w WSP w Gdańsku. Uczestniczono w międzynarodowych sympozjach naukowych, między innymi w „Międzynarodowym Sympozjum Akustyki i Spektroskopii” (z udziałem GTN, 9–11 X 1975), „Fizyka dla przemysłu” (20–22 IX 1984); „Energia jądrowa a ekologia” (na UG w maju i czerwcu 1988, z udziałem przedstawicieli Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Wschodniopomorski w Gdańsku). W dniach 20–22 IX 1984 w Gdańsku odbyła się konferencja naukowa mająca na celu omówienie wyników współpracy fizyków z przemysłem. Jej głównym organizatorem był prof. Olgierd Gzowski.

Od 1951 roku funkcjonuje Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej, którego członkami byli między innymi pracownicy PG (prof. Ignacy Adamczewski, prof. Maria Gazda, prof. Czesław Szmytkowski, dr inż. Krystyn Kozłowski, dr inż. Bogumiła Strzelecka, prof. Wojciech Sadowski). Zorganizowano też jubileusze poświęcone fizykom: Ignacemu Adamczewskiemu, Czesławowi Bojarskiemu, Kazimierzowi Badziągowi, Alfonsowi Kawskiemu, Antoniemu Śliwińskiemu, Józefowi Terleckiemu.

Członkowie PTF uczestniczyli w Zjazdach Fizyków organizowanych w Gdańsku: XVII (17–21 IX 1961), XXVIII (11–20 IX 1984) na PG oraz XXXVII (15–18 IX 2003) na UG i PG. Ponadto członkowie uczestniczą w pokazach fizyki na Bałtyckim Festiwalu Nauki. Co dwa lata odbywa się wybór Zarządu Oddziału (przewodniczący, sekretarz, skarbnik, członkowie zarządu). Od 2009 roku prowadzona jest strona internetowa Oddziału. WP

Przewodniczący gdańskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Lata sprawowania funkcji Imię i nazwisko
1947–1951 prof. dr Arkadiusz Piekara
1949–1950 prof. dr Ignacy Adamczewski
1952–1956 prof. dr Ignacy Adamczewski
1956–1958 prof. dr Włodzimierz Mościcki
1958–1960 mgr Zbigniew Sobczyński
1960 prof. dr Ignacy Adamczewski
1961–1963 prof. dr hab. Olgierd Gzowski
1963–1965 prof. dr hab. Józef Terlecki
1965–1966 prof. dr hab. Alfons Kawski
1967–1969 prof. dr hab. Czesław Bojarski
1969–1971 prof. dr Ignacy Adamczewski
1971–1972 prof. dr hab. Jerzy Dera
1972–1974 prof. dr hab. Alfons Kawski
1974–1977 doc. dr Jerzy Grzywacz
1977–1981 doc. dr Bronisław Jachym
1981–1985 prof. dr hab. Józef Heldt
1985–1992 doc. dr Jerzy Grzywacz
1992–1994 prof. dr hab. Czesław Szmytkowski
1994–1996 dr inż. Krystyn Kozłowski
1996–1998 prof. dr hab. inż. Leon Murawski
1998–2008 prof. dr hab. Eugeniusz Czuchaj
2009–2010 dr hab., prof. PG Bolesław Augustyniak
2011– prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
WP
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii