PALLOTYNKI

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

PALLOTYNKI, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, założone w Rzymie w 1838 roku przez Wincentego Pallottiego, kanonicznie zatwierdzone w 1911. W Polsce od roku 1934 (Rajca koło Nowogródka). Do zadań pallotynek należy prowadzenie katechizacji i rekolekcji, pomoc w duszpasterstwie i piecza nad chorymi i potrzebującymi pomocy w szpitalach, hospicjach, zakładach pomocy społecznej i opieki specjalnej, ponadto misje na innych kontynentach. W Gdańsku od 1945 roku po przymusowym wysiedleniu z Kresów Wschodnich, założyły dom zakonny na Siedlcach przy ul. Malczewskiego 144, od 1945 do 1984 roku była tu siedziba zarządu zgromadzenia na ziemiach polskich (od 1947 tzw. wiceprowincja, od 1968 przekształcona w osobną prowincję polską). Przy klasztorze przy ul. Malczewskiego od 1945 roku siostry prowadziły sierociniec dla sierot wojennych, przekształcony w Dom Pomocy Społecznej (1953–1991), specjalizujący się w opiece nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi umysłowo. W latach 1947–1951 prowadziły przedszkole Caritasu w Letnicy przy ul. Starowiejskiej 40. Do roku 1958 nauczały religii w tamtejszej szkole. W okresie 1966–1975 13 pallotynek posługiwało w Domu Pomocy Społecznej w Oruni przy ul. Starogardzkiej 20. Pallotynki zajmowały się ponadto katechizacją w wielu innych parafiach Gdańska, stąd jeszcze w latach 70. i 80. XX wieku stworzyły sieć swoich dalszych placówek: na Żabiance, na terenie parafii kościoła Chrystusa Odkupiciela (ul. Wejhera 9C), w Oliwie, na terenie parafii kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej (ul. Obrońców Westerplatte 22), w Śródmieściu, na terenie parafii kościoła Chrystusa Króla (ul. Rogaczewskiego 55A). W początku lat 90. XX wieku (do 1996) doszły do tego kilkuosobowe konwenty przy ul. Chodowieckiego 2 (przy tamtejszym hospicjum) oraz ul. Skłodowskiej-Curie 3B (szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego). Katechizację prowadzono w wielu innych parafiach Gdańska, m.in. we Wrzeszczu, przy kościele Stanisława Biskupa (od 1973). W roku 1991 zlikwidowany został ośrodek opieki specjalnej przy ul. Malczewskiego, a siostry otworzyły nowy w Sobieszewie przy ul. Turystycznej. Jednocześnie przebudowie uległ dom zakonny przy ul. Malczewskiego, uroczyście poświęcony wraz z kaplicą Matki Bożej Miłości w 1992 roku. SK

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii