PAHL CONSTANTIN

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

CONSTANTIN PAHL (początek października 1632 Gdańsk – 5 IX 1691 Gdańsk), burmistrz Gdańska. Był synem burmistrza Nicolausa Pahla i Anny z domu von Thiele. Od kwietnia 1644 i ponownie od stycznia 1651 uczył się w Gimnazjum Akademickim, studiował na uniwersytetach w Rostoku (1653), Lejdzie (1654) oraz w Strassburgu (1656).

W 1663 wszedł w skład Trzeciego Ordynku jako reprezentant Kwartału Wysokiego. Od 1666 był ławnikiem, od 1673 rajcą, w 1676 sędzią. Od 1687 był burmistrzem. Urząd pierwszego burmistrza pełnił w 1688, drugiego w 1687 i 1691, trzeciego w 1690, czwartego w 1689.

W 1677 występował jako oficjalny przedstawiciel Rady Miejskiej w sporze między władzami miejskimi a opozycją rzemieślniczą szukającą poparcia u króla polskiego Jana III Sobieskiego. Podczas pobytu króla we wrześniu 1677 w Gdańsku przedstawiciele opozycji postawili mu zarzut, że pełniąc w 1676 funkcję sędziego dopuścił się wielu nadużyć i manipulacji sądowych. Rzemieślnicy zażądali, aby publicznie oczyścił się z zarzutów, a ponadto zaapelowali do władcy, by pozbawił go urzędu. Król sprawą się nie zajął, nie chcąc zapewne, mimo dobrej okazji wykorzystania całej sytuacji na własną korzyść, doprowadzić do nadmiernego zaognienia stosunków z gdańskim patrycjatem.

W 1680 został oddelegowany z grona Rady Miejskiej do powołanej spośród przedstawicieli wszystkich ordynków specjalnej komisji, która miała na zlecenie władz miejskich dokonać analizy funkcjonowania dotychczasowej organizacji oczyszczania miasta, a także zaproponować rozwiązania zmierzające w kierunku jej usprawnienia. Efektem działalności deputacji, w której działał dość aktywnie, był współredagowany przezeń raport poświęcony zagadnieniom sanitarnym. Posiadał bogaty księgozbiór. Był właścicielem zakupionej przez ojca w 1626 kamienicy przy Langgasse 18 (ul. Długa).

Ożenił się 28 I 1663 z Anne Marie, córką Salomona Giese, rajcy (od 1641). Jego jedyny syn zmarł w wieku młodzieńczym, co spowodowało wygaśnięcie rodziny Pahlów w Gdańsku w linii męskiej. Jego pośmiertny portret graficzny powstał w 1692, na podstawie konterfektu Andreasa Stecha. DK

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii