PAŃSTWOWY URZĄD POLICJI BUDOWLANEJ W GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

PAŃSTWOWY URZĄD POLICJI BUDOWLANEJ W GDAŃSKU (Staatliches Baupolizeiamt zu Danzig), instytucja nadzorująca przestrzeganie prawa budowlanego, powołana 6 V 1814 na wzór policji w Berlinie i Królewcu, z uwzględnieniem lokalnych stosunków, istniała do roku 1945. Po 1850 roku wyodrębniona z Prezydium Policji jako samodzielny urząd. Policja budowlana wydawała rozporządzenia (Baupolizeiverordnungen) określające wspólne dla wszystkich zasady wykorzystywania nieruchomości na cele budowlane oraz decyzje i postanowienia w sprawach indywidualnych, które zatwierdzały projekty budynków lub wzywały do zaprzestania naruszeń prawa pod groźbą kary. Nadzorowała przedsięwzięcia budowlane władz miejskich na cele publiczne (w tym budowę dróg, mostów, wodociągów i kanalizacji). Tworzyła plany zabudowy terenu miasta (do roku 1855 tylko na zlecenie Państwowej Policji Budowlanej z siedzibą w Berlinie), po 1875 zatwierdzała również plany zabudowy tworzone przez gdański magistrat. Urząd prowadził dokumentację wszystkich nieruchomości budynkowych na terytorium Gdańska. Na początku XX wieku składał się z dwóch wydziałów. Pracami kierował inspektor budowlany (Bauinspektor), mający do pomocy regencyjnego majstra budowlanego (Regierungbaumeister) i sekretarza. JAZ MB

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii