PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA IM. PROF. MARIANA OSIŃSKIEGO

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Państwowe Szkoły Budownictwa
im. prof. Mariana Osińskiego

PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA IM. PROF. MARIANA OSIŃSKIEGO (PSB) w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238. Zespół utworzony w 1951 roku ze szkół istniejących (od 1947) przy Hufcach Budowlanych „Świt” (al. Rokossowskiego, obecnie al. Zwycięstwa 18), przekształconych w 1949 roku w Państwowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego nr VII i XVI, a w 1950 w Państwowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego nr VII (szkoła: ul. Miszewskiego 12; warsztaty: al. Zwycięstwa 18). Funkcjonowały przy nim kursy czeladnicze i kursy majstrów, dwuletnia Szkoła Rzemiosł Budowlanych, Szkoła Pomocników Techników oraz półtoraroczna, następnie dwuletnia Szkoła Techników Budowlanych dla Pracujących. W 1951 roku Szkoła Techników została przemianowana na Technikum Budowlane, a naukę wydłużono do czterech lat. Technikum, a także Szkoła Rzemiosł Budowlanych i Technikum dla Pracujących, w 1954 otrzymało główny gmach w obecnej siedzibie.

Zespół podlegał Ministerstwu Budownictwa Przemysłowego, a po połączeniu resortów budowlanych w 1956 – Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Przyłączono wówczas Technikum Budowlane Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli (ul. Siennicka 11) oraz Technikum Budownictwa Wiejskiego (Sopot, ul. Łokietka 23). W 1958 roku zespół otrzymał nazwę Państwowe Szkoły Budownictwa i został podporządkowany Ministerstwu Oświaty. 27 III 1980 roku PSB otrzymały imię architekta Mariana Osińskiego. W roku 2002 przyłączono część klas rozwiązanego Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 (al. Legionów 7), w 2012 – Technikum nr 6, wchodzące wcześniej w skład Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych (ul. Powstańców Warszawskich 25). W 2014 roku wygaszono szkoły dla dorosłych i zaoczne: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 5, Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 5. Tym samym w 2015 roku w skład PSB wchodziły: Technikum nr 5 (dawniej Technikum Budowlane) i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 (dawniej Zasadnicza Szkoła Budowlana, przed 1968 rokiem Szkoła Rzemiosł Budowlanych). Przy szkole funkcjonowała bursa, przekazana w 1999 na potrzeby Uniwersytetu Gdańskiego. AK

Dyrektorzy Państwowych Szkół Budownictwa
1951–1952 Jarosław Dąbrowski
(w latach 1950–1951 dyrektor Państwowego
Ośrodka Szkolenia Zawodowego nr VII)
1952–1953 Mikołaj Doroszenko
1953–1958 Zdzisław Józefowicz
1959–1961 Witold Pietrzykowski
1961–1962 Edward Nowak
1962–1966 Rajmund Kamrowski
1967–1972 Zygmunt Dowgielewicz
1972–1978 Jerzy Cygański
1978–1985 Zbigniew Klaman
1985–1992 Czesław Sikorski
1992–1997 Jerzy Roman
1997–2013 Andrzej Jachnik
2013–2014 Maria Śliwińska (p.o.)
2014– Renata Wypasek
AK
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii