NIKIEL RYSZARD

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

RYSZARD NIKIEL (ur. 3 IV 1951 Gdańsk-Nowy Port), radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska, wicemarszałek województwa pomorskiego. Syn Edwarda, dokera, i Józefy z domu Sikory, sprzątaczki zajmującej się też drobnym handlem (oboje rodzice byli pochodzenia chłopskiego i przybyli na Wybrzeże z województwa świętokrzyskiego). Brat Edwarda (ur. 1945) i Jana (1954–2006). W 1965 roku został absolwentem Szkoły Podstawowej nr 32 w Nowym Porcie, w 1970 ukończył Technikum Łączności ( Zespół Szkół Łączności), a w 1975 Wydział Elektroniki na Politechnice Gdańskiej (specjalność: automatyka i maszyny matematyczne). W 2009 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

W latach 1975–2017 był pracownikiem Instytutu Łączności w Gdańsku, a także członkiem jego Rady Naukowej. Kierował między innymi wdrożeniem oprogramowania do pierwszej w Polsce elektronicznej centrali telegraficznej, nadzorował projekt uruchomienia systemu zarządzania i utrzymania dla sieci zamkniętej o zasięgu krajowym. Od września 2009 roku prowadzi działalność gospodarczą, głównie w zakresie doradztwa i szkoleń BHP.

W sierpniu 1980 roku był członkiem Komitetu Strajkowego w Oddziale Gdańskim Instytutu Łączności oraz delegatem do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku, należał też do Komitetu Założycielskiego „Solidarności” w tej instytucji i był delegatem do Międzyzakładowej Komisji Związkowej „Solidarność” w Gdańsku. 29 IV 1985 roku został zatrzymany na 48 godzin, w 2006 Instytut Pamięci Narodowej przyznał mu status pokrzywdzonego.

Od 1991 roku był członkiem Porozumienia Centrum (PC). W latach 1994–1999 pełnił funkcję sekretarza Koła Gdańsk PC, 1995–1999 członka Zarządu Wojewódzkiego partii, 1997–1999 delegata na jej kongres. Członek Prawa i Sprawiedliwości (PiS) od chwili jego powstania w 2002 roku. W tym samym roku został wybrany do Regionalnej Komisji Rewizyjnej, opuścił ją w styczniu 2004 w związku z powołaniem na stanowisko pełnomocnika Komitetu PiS na terenie Gdańska, którym był do 28 VIII 2006 roku. Od 4 VI 2006 do 2008 roku członek Rady Politycznej PiS. 20 I 2008 roku zrezygnował z członkostwa w partii.

W latach 2002–2005 z ramienia PiS radny miasta Gdańska. Od lutego do listopada 2002 roku był członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Edukacji. Od listopada 2002 do 2005 roku wiceprzewodniczący Rady Miasta, pracował także w Komisji Edukacji. Od listopada 2004 roku był Przewodniczącym Klubu „Prawo i Sprawiedliwość”. 14 XI 2005 roku, w związku z wyborem na wicemarszałka województwa pomorskiego, zrezygnował z mandatu radnego. Urząd wicemarszałka piastował od 15 XI 2005 do 27 XI 2006 roku.

Został odznaczony medalem z okazji 25. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych (2005).

Od 1975 żonaty z Elżbietą z domu Kupką, ojciec Krzysztofa (ur. 1976) i Przemysława (ur. 1981). SB

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii