NADBAŁTYCKIE CENTRUM KULTURY

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Wystawa 35 maja Bohdana Butenki, 5. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, 2010
Warsztaty dla dzieci podczas Nocy Muzeów, Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2012
Spektakl So special teatru Dada von Bzdülöw na festiwalu NCK-u „Metropolia jest Okey!”, 2012

NADBAŁTYCKIE CENTRUM KULTURY (NCK), samorządowa instytucja kultury Województwa Pomorskiego. Jest bezpośrednim spadkobiercą Wojewódzkiego Domu Twórczości Ludowej w Gdańsku (WDTL), powołanego w 1954 roku przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. WDTL wspierał twórczość ludową oraz rozwijał amatorską działalność artystyczną, będąc pierwszą placówką tego rodzaju w Polsce. W 1959 roku WDTL przemianowano na Wojewódzki Dom Kultury (WDK), poszerzając zakres jego dotychczasowej działalności: poza pracą instrukcyjno-metodyczną na rzecz placówek i zespołów amatorskich rozpoczął prowadzenie działalności środowiskowej. Nadzorował także pracę powiatowych domów kultury, udzielał pomocy instruktażowej.

W 1974 roku WDK przekształcono w Wojewódzki Ośrodek Kultury (WOK) o zmodyfikowanym profilu pełnionych funkcji i zadań. Zajmował się programowaniem, koordynacją i nadzorowaniem działalności domów kultury w województwie gdańskim, obejmował opieką amatorski ruch artystyczny oraz twórczość ludową, organizował dokształcanie i doskonalenie kadr pracujących w placówkach kultury na terenie województwa. Od roku 1962 przy WOK rozpoczęło działalność Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych, kształcące wyspecjalizowane kadry pracowników kulturalno-oświatowych i instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego. Wydawał własne pismo, zob. „Ziemia Gdańska. Biuletyn Metodyczny”.

W 1992 roku, na skutek przemian społeczno-politycznych oraz zmiany ustawy o zasadach działania samorządu terenowego i jego uprawnieniach, dotychczasowa funkcja nadzorczo-koordynacyjna tej instytucji musiała ulec zmianie, WOK został przekształcony w NCK. Zadaniem NCK-u jest upowszechnianie kultury, organizowanie i prowadzenie współpracy kulturalnej województwa pomorskiego z innymi państwami, w szczególności państwami basenu Morza Bałtyckiego. Realizowane są projekty muzyczne, literackie, naukowe, filmowe, wystawy oraz działania interdyscyplinarne, warsztatowe, akcje kulturalne i społeczne, jak również wydawnicze (głównie materiałów po organizowanych sesjach, na rzykład Fortyfikacje Gdańska, Kamienica w krajach Europy Północnej czy 200 lat teatru na Targu Węglowym w Gdańsku, Spotkanie w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego).

Gospodarz i główny użytkownik budynku Ratusza Starego Miasta, mieszczą się tam biura i sekretariat instytucji, sala wystawowa i sala, w której odbywają się mniejsze koncerty. W 1995 roku, w wyniku porozumienia z archidiecezją gdańską, NCK przejął w użytkowanie do celów wystawowych i koncertowych kościół św. Jana (Centrum św. Jana). W 2010 roku został wyróżniony Medalem św. Wojciecha.

Dyrektorzy
Nadbałtyckiego Centrum Kultury
1992–1993 Tomasz Bedyński
1993–2001 Maciej Nowak
2001–2003 Adam Hlebowicz
2003–2004 Arkadiusz Rybicki
2004– Lawrence Okey Ugwu
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii