MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Łódź motorowa Morskiego Oddziału Straży Granicznej

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ (od 5 XI 2004 im. płk. Karola Bacza), jeden z 12 oddziałów polskiej Straży Granicznej, z siedzibą komendy w koszarach w Nowym Porcie (ul. Oliwska 35). Powstał w wyniku przemian po 4 VI 1989 w miejsce istniejących od 1945 roku Wojsk Ochrony Pogranicza (adres jak wyżej). 16 V 1991 rozpoczął w Gdańsku działalność Kaszubski Oddział SG (KOSG). 1 VIII 1991 z części Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza Marynarki Wojennej (MW) powstał Morski Oddział SG (MOSG, z siedzibą jak wyżej). 1 IV 1992 rozformowano Komendę KOSG, a jego zadania przekazano podległym w terenie granicznym jednostkom organizacyjnym MOSG. Podporządkowano mu także część Bałtyckiego i Pomorskiego Oddziału SG. W efekcie, w roku 1992 powstała jednolita struktura organizacyjna MOSG, obejmująca całe wybrzeże. MOSG współpracuje m.in. z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policją, urzędami morskimi, izbami celnymi, MW oraz formacjami granicznymi innych państw. Do jego zadań należy: ochrona granicy morskiej przed nielegalną migracją; kontrola ruchu granicznego; wykrywanie przestępstw i wykroczeń granicznych i ściganie ich sprawców; zwalczanie przemytu transgranicznego, szczególnie narkotyków, broni, substancji radioaktywnych; ochrona szlaków komunikacyjnych, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na przejściach granicznych, w komunikacji lotniczej oraz strefie nadgranicznej; nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzegania przez statki przepisów na tych obszarach; uczestnictwo w akcjach ratowniczych na morzu. Do realizacji zadań dysponuje on m.in.: 57 jednostkami pływającymi (różnej wielkości – od 4,5 m do 42,5 m), 2 samolotami patrolowymi i śmigłowcem W3 AM „Anakonda”. Według stanu z 1 VI 2009 służbę w MOSG ogółem pełniło około 1800 funkcjonariuszy zawodowych i około 400 pracowników cywilnych. Ochraniali oni 481,3 km granicy (około 15% jej całkowitej długości), z czego 440 km przypada na odcinek morski, 29,5 km na granicę Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Federalną Niemiec i 11,3 km na odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską (na Zalewie Wiślanym i Mierzei Wiślanej). MOSG kontroluje ruch graniczny w 18 przejściach. Terytorialny zasięg działalności MOSG obejmuje polskie obszary morskie o powierzchni 36 724 km², województwo pomorskie, powiaty: białogardzki, gryficki, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, sławieński i miasta na prawach powiatu: Koszalin i Świnoujście z województwa zachodniopomorskiego oraz powiat elbląski, miasto Elbląg i gminę Frombork z województwa warmińsko-mazurskiego. Do 2009 roku funkcjonariusze MOSG (wszyscy) za przestępstwa i wykroczenia zatrzymali ponad 8955 osób (połowę stanowili cudzoziemcy) oraz ujawnili przemyt na kwotę 124 084 119 zł. W chwili powstania MOSG kierowali: kadm. Stanisław Lisak, od 21 X 1998 kadm. Konrad Wiśniowski i od 1 VII 2007 do 2017 kmdr Piotr Stocki. W Gdańsku MOSG działa z wykorzystaniem granicznych jednostek organizacyjnych: komendy oddziału w Gdańsku-Nowym Porcie (ul. Oliwska 35), placówki w Nowym Porcie (ul. Kasztanowa 1), Rębiechowie ( lotnisko, ul. Słowackiego 200), Kaszubskiego Dywizjonu SG na Westerplatte (ul. Sucharskiego 1). Służbę w Gdańsku pełni około 820 funkcjonariuszy i 280 pracowników cywilnych. Kaszubski Dywizjon SG posiada 24 jednostki pływające (1 pełnomorską projektu SKS40, 3 pomocnicze projektu 90, 1 portową projektu MI6 i 1 M35, 2 kutry interwencyjno-pościgowe projektu IC16MIII, 1 SAR1500, 2 poduszkowce projektu Griffon 2000TD MKIII, jacht C-46 oraz 12 szybkich łodzi hybrydowych). GG

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii