MLECZNY PIOTR

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Przystań przy Mlecznym Piotrze, początek XX wieku

MLECZNY PIOTR (Milchpeter), istniejąca od 1692 roku karczma, następnie kawiarnia w ogrodzie, na lewym brzegu Motławy, przy ujściu do Martwej Wisły ( Wisła), naprzeciw Polskiego Haka, później na terenie Stoczni Gdańskiej, w przedłużeniu obecnej ul. Wiosny Ludów (niegdyś: Nabrzeża Szkut). Najpierw przystanek dla szkut obsługujących żeglugę pasażerską do Wisłoujścia, początkowo przez rybaków i portowych pilotów, od roku 1679 przez nadzorców redy. W dziennym cogodzinnym rytmie jedna szkuta wypływała z Mlecznego Piotra do Wisłoujścia, druga w trasę odwrotną, przez Łachę Bosmańską, od szkut nazwaną wówczas Łachą Szkut (obecnie Kanał Kaszubski). Od 1694 roku uruchomiono połączenie między Mlecznym Piotrem a Rybackim Nabrzeżem. Przeprawa przez Wisłę odbywała się za pomocą wioseł lub żagla, po Wiśle do Wisłoujścia szkutę ciągnął koń. Władze miasta oddawały szkuty w dzierżawę. Po powstaniu spółki Weichsel Johanna Wilhelma Klawittera i Alexandra Gibsone’a i skierowaniu na przełomie lat 1841–1842 do obsługi tej linii parowych bocznokołowców, w roku 1848 doszło do zatargu między dotychczasowymi tzw. wciągaczami (Trecker) a spółką. Po początkowym sukcesie wciągaczy (czasowo nawet z zakazem używania statków parowych), tradycyjny sposób komunikacji upadł w początku lat 60. XIX wieku. W 1856 roku obszar należący do Mlecznego Piotra pomniejszono o tereny wykupione przez Stocznię Królewską. Nazwę Am Milchpeter nosiła obecna ul. Podstoczna (ze zmienionym przebiegiem). Przy Mlecznym Piotrze funkcjonował też prom przez Wisłę na Przeróbkę (Prom przy Wałowej / Wallgasse-Fähre), od roku 1924 parowy „Troyl” („Przeróbka”) na 150 osób, płynący wzdłuż trasy Mleczny Piotr–Przeróbka–Ostrów. Od 1921 do 1926 roku miejsce zimowego kotwiczenia polskich okrętów wojennych, w tym torpedowców „Kujawiak”, „Krakowiak”, „Mazur” i okrętu hydrograficznego „Pomorzanin”. 24 VI 2018 roku spółka Edon, właściciel terenu, udostępniła ostatni zachowany budynek na działalność kulturalną spółdzielni artystów WL4.

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii