MILEWSKI STANISŁAW

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

STANISŁAW MILEWSKI (ur. 1 IV 1956 Galwiecie, województwo warmińsko-mazurskie), nauczyciel akademicki, logopeda. W 1979 roku uzyskał tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim (UG). Od października 1984 roku zatrudniony w Zakładzie Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UG i mianowany na stanowisko asystenta (od lutego 1985 – starszego asystenta). W 1987 rozpoczął pracę w nowo powstałym Zakładzie Logopedii przy Wydziale Humanistycznym UG. Od 1992 roku doktor i adiunkt. W maju 2007 mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG. W roku akademickim 1994–1995 pełnił funkcję kierownika Zakładu Logopedii. Od roku 1994 kierownik Podyplomowych Studiów Logopedycznych UG. W latach 2009–2011 kierownik Zakładu Rozwoju Mowy Katedry Logopedii. Od 2009 roku pracownik utworzonej wówczas Katedry Logopedii Wydziału Filologicznego UG. Od 1992 roku członek m.in. Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, od 2013 członek Rosyjskiego Towarzystwa Dysleksji. Od 2011 w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego „Journal of Education and Science. Pedagogy. Psychology. Medicine”. Od tego samego roku współredaktor serii wydawniczej „Logopedia XXI wieku” (wydawnictwo Harmonia Universalis), poświęconej teoretycznym i praktycznym zagadnieniom współczesnej logopedii. Autor m.in. takich prac jak: Lingwistyczne i dydaktyczne aspekty analizy fonemowej (1999), Mowa dorosłych kierowana do niemowląt (studium fonostatystyczno-fonotaktyczne) (wyd. 2 zmienione i poszerzone, 2011), Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki (2012, redaktor naukowy wraz z Ewą Czaplewską), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki (2012, redaktor naukowy wraz z Katarzyną Kaczorowską-Bray), Biomedyczne podstawy logopedii (2014, redaktor naukowy wraz z K. Kaczorowską-Bray i Jerzym Kuczkowskim). Odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę w 2009 roku. JAK

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii