MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE BURSZTYNNIKÓW

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Logo Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników
Statuetka nagrody „Bursztynnik Roku 2004” dla Wojciecha Kalandyka, prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników w latach 1997-2003

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE BURSZTYNNIKÓW (MSB; International Amber Association), organizacja zawodowa bursztynników, początkowo z siedzibą przy ul. Beniowskiego 5, a od 2014 roku przy ul. Warzywnicza 1. Założone w 1996 roku jako Stowarzyszenie Bursztynników w Polsce, pod obecną nazwą działa od 31 III 2001 roku. 7 I 1996 członkowie Rady Konsultantów Międzynarodowych Targów Bursztynu i Sztuki Jubilerskiej „Amberif”: Tadeusz Befinger, Wiesław Gierłowski, Giedymin Jabłoński, Stanisław K. Jacobson, Norbert Nagel przy współudziale Ewy Rachoń (komisarza targów Amberif), Jacka Leśniaka (właściciela firmy Venus) i przy poparciu Jerzego Pasińskiego (prezesa Międzynarodowych Targów Gdańskich) utworzyli komitet założycielski. Statut opracował Wiesław Gierłowski, zebranie założycielskie odbyło się 27 II 1996, a pierwsze walne zgromadzenie 10 VI 1996 roku. Znak stowarzyszenia (autorem projektu był Giedymin Jabłoński) przedstawia drzewo i spadające z niego do wody krople bursztynu, w otoku umieszczono łaciński napis: Societas Succinorum in Polonia (od 2010 roku Societas Succinorum Internationalis, ponieważ od 2009 MSB jest członkiem International Colored Gemstone Association).

Stowarzyszenie zrzesza artystów plastyków, projektantów i producentów biżuterii, a także właścicieli galerii, naukowców, badaczy, gemmologów, muzealników, kolekcjonerów i handlarzy bursztynem. W 2017 roku liczyło 365 członków z 30 krajów świata. Głównym celem MSB jest promocja bursztynu bałtyckiego (sukcynitu), jego walorów estetycznych, wartości naukowych i właściwości leczniczych, związków z kulturą światową, potwierdzanie autentyczności surowca bursztynowego w wyrobach jubilerskich, wykrywanie falsyfikatów, odróżnianie i właściwe oznaczanie bursztynu naturalnego od modyfikowanego i rekonstruowanego (prasowanego). Laboratorium MSB certyfikuje wyroby z bursztynem bałtyckim, rekomenduje firmy, nadając im prawo do posługiwania się znakiem ochronnym Stowarzyszenia Bursztynników. Pozostałe cele statutowe to: pomoc kolekcjonerom i badaczom okazów przyrodniczych bursztynu i dawnych wyrobów artystycznych, działania na rzecz ochrony zawodu bursztynnika, współpraca z władzami państwowymi i lokalnymi w zakresie regulacji prawnych, dokumentowania złóż i ich eksploracji, a także współpraca międzynarodowa.

MSB prowadzi działalność szkoleniową, popularyzatorską i wydawniczą. Organizuje kursy rzeczoznawców bursztynu, wiedzy o bursztynie, warsztaty gemmologiczne, szkolenia dla sprzedawców wyrobów bursztynowych. Od 2008 roku organizuje konkurs dla uczniów Szkoła na Bursztynowym Szlaku (od 2011 jest to konkurs międzynarodowy). Od 2010 roku współorganizuje Święto Ulicy Mariackiej, uczestniczy w radach programowych Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu i targów Amberif.

Od grudnia 1996 roku wydaje biuletyn informacyjny „Bursztynisko” (kwartalnik, obecnie ukazuje się nieregularnie), od 2001 w wersji polskiej i angielskiej, zawierający materiały z konferencji, artykuły naukowe na temat inkluzji i badań bursztynu, historii i technologii obróbki, wzornictwa, a także informacje o targach i wystawach bursztynu oraz notowania cen surowca. Publikuje zbiory referatów z seminariów naukowych towarzyszących targom bursztynu Amberif, katalogi wystaw, ulotki i plakaty popularyzujące sukcynit.

Od marca 2015 roku MSB prowadzi własną galerię w siedzibie przy ul. Warzywnicza 1. Nadaje wyróżnienie Bursztynnik Roku, a osobom szczególnie zasłużonym tytuł Bursztynnika Stulecia. MSM

Prezesi Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników
Lata Imię i nazwisko
1996 – 21 XI 1997 Wiesław Gierłowski
21 XI 1997 – 10 II 2003 Wojciech Kalandyk
10 II 2003 – 10 V 2010 Mariusz Gliwiński
10 V 2010 – 28 V 2015 Mariusz Drapikowski
28 V 2015 – 14 VII 2016 Anna Sobecka
14 VII 2016 – Ryszard Uliński
MSM
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii