MEDAL KSIĘCIA MŚCIWOJA II

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Medal Księcia Mściwoja II, awers, Wawrzyniec Samp

MEDAL KSIĘCIA MŚCIWOJA II. Po honorowym obywatelstwie miasta i obok Medalu św. Wojciecha największe miejskie wyróżnienie. Ustanowione 16 V 1996, nadawane od roku 1997 honorowe odznaczenie Rady Miasta Gdańska za wybitne zasługi dla miasta w dziedzinach kultury, nauki, służby zdrowia, gospodarki, za podejmowanie pożytecznych inicjatyw. Przyznawany za konkretne osiągnięcia, nieograniczone w czasie. Autorem medalu jest Wawrzyniec Samp. Medal wykonany jest ze srebra; na awersie: głowa księcia z podpisem KSIĄŻĘ MŚCIWÓJ II, daty panowania (1266–1294), polski orzeł i gryf. Na rewersie: gdańskie budowle ( Złota Brama, Kaplica Królewska, Dwór Artusa, kościół św. Katarzyny, kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny; Ratusz Głównego Miasta, Wieża Więzienna) w nierzeczywistej perspektywie i szarfa z dewizą miasta Nec Temere nec Timide. Medal przyznaje dziewięcioosobowa kapituła obradująca w pełnym składzie (wspólna z Medalem św. Wojciecha), powoływana na 4 lata, ze stałym członkiem w osobie przewodniczącego Rady Miasta. W ciągu roku kapituła może przyznać maksymalnie 12 medali. W latach 2015–2018 odznaczeń nie przyznawano z uwagi na śmierć ówczesnych członków kapituły ( abp. Tadeusza Gocłowskiego, Jerzego Sampa i przewodniczącego Jerzego Młynarczyka) oraz konieczność jej personalnego uzupełnienia.

Medal Księcia Mściwoja II – laureaci
Rok Imię i nazwisko lub nazwa instytucji Uzasadnienie*
1997 Gdańskie Towarzystwo Naukowe Za działalność naukową; za rozpowszechnianie tradycji nauki gdańskiej.
1997 prof. Hakan Hult Za działania, zaangażowanie i współpracę z Uniwersytetem Gdańskim.
1997 prof. Wiesław Gruszkowski Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury i urbanistyki, bogaty dorobek zawodowy naukowo-badawczy i w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
1997 Janina Jarzynówna-Sobczak Za pracę twórczą i wybitne osiągnięcia w dziedzinie baletu.
1997 prof. Lech Kadłubowski Za prowadzenie odbudowy Gdańska, osiągnięcia w zakresie projektowania architektonicznego.
1997 Marek Kamiński Za rozsławienie Gdańska w świecie.
1997 Politechnika Gdańska Za kształcenie na wysokim poziomie; za aktywne uczestnictwo w życiu miasta, pomoc kadry naukowej bądź w sferze konstrukcyjnej, badawczej, projektowej czy doradczej.
1997 Zbigniew Szymański Za twórczość literacką, w której stale obecny był Gdańsk.
1997 Hans Taake Za ogromne serce i chęć niesienia pomocy potrzebującym, za bezinteresowne zaangażowanie w sprawy młodzieży poparzonej w Hali Stoczni.
1997 Józefa Wnuk Za wkład w wystrój Głównego Miasta, zaangażowanie w odrestaurowanie zabytkowych budowli, za całość pracy artystycznej.
1997 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Za krzewienie kultury kaszubskiej.
1997 Brunon Zwarra Za zainteresowanie Gdańskiem i jego historią, za spisywanie dziejów Gdańska.
1998 Alina i Jerzy Afanasjew Za wkład wniesiony do kultury Wybrzeża i dokonania w różnych dziedzinach sztuki, literatury i filmie.
1998 prof. Edmund Cieślak Za osiągnięcia naukowe, za miłość do Gdańska i utrwalanie jego dziejów.
1998 prof. Andrzej Hellmann Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie hematologii, za wypełnianie swojej powinności z pasją.
1998 prof. Maciej Krzyżanowski Za zaangażowanie na rzecz odbudowy Gdańska oraz za działalność naukowo-dydaktyczną.
1998 prof. Mirosława Narkiewicz Za osiągnięcia w dziedzinie kardiochirurgii, za ogromną pracę włożoną w ratowanie ludziom życia, za wierność przysiędze Hipokratesa.
1998 Wanda Obniska Za wiedzę, miłość do muzyki, propagowanie gdańskich chórów oraz wspieranie ważnych wydarzeń muzycznych.
1998 Rodzinny Dom Dziecka państwa Danuty i Janusza Pniewskich Za działalność godną podziwu i naśladowania, za serce dane potrzebującym tego dzieciom.
1998 Wawrzyniec Samp Za cały dorobek pracy artystycznej upamiętniający ludzi i zdarzenia.
1998 prof. Kazimierz Śramkiewicz Za cały dorobek pracy artystycznej.
1999 prof. Witold Andruszkiewicz Za zasługi w zakresie polityki ekonomicznej i gospodarczej, popularyzację wiedzy ekonomicznej, budowę Portu Północnego.
1999 prof. Maria Bogucka Za wszechstronność naukową, za wkład w rozwój polskiej nauki historycznej, prace ukazujące XVI i XVII-wieczny Gdańsk jako europejską metropolię i znaczenie grodu nadmotławskiego w handlu Polski z Zachodem.
1999 prof. Edward Borowski Za osiągnięcia naukowe w dziedzinie racjonalnych modyfikacji i projektowania chemioterapeutyków ze szczególnym uwzględnieniem antybiotyków i za działalność społeczną.
1999 Teresa Ferenc Za twórczość i osiągnięcia w dziedzinie kultury.
1999 Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Za podejmowanie społecznie pożytecznych inicjatyw, za dostrzeżenie dramatu człowieka, za pochylenie się nad ludźmi chorymi i żmudne działania nad ulżeniem ich doli.
1999 Izba Rzemieślnicza w Gdańsku Za kultywowanie bogatych tradycji gdańskiego rzemiosła, wkład w rozwój gospodarczy i kulturalny Gdańska.
1999 Zdzisław Kałędkiewicz Za bogatą twórczość artystyczną i literacką oraz wkład w dziedzinie kultury.
1999 Leon Lendzion Za zasługi dla Gdańska, szczególnie za podejmowanie publicznie pożytecznych inicjatyw.
1999 prof. Regina Pawłowska Za wieloletnią pracę nad językiem polskim i piśmiennictwem, bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny jak również działalność społeczną.
1999 Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis Za wszechstronność i wysoki poziom wykonawstwa, zasługi w dziedzinie muzyki chóralnej, bogaty dorobek artystyczny i fonograficzny.
1999 prof. Katarzyna Popowa-Zydroń Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.
1999 Florian Skulski Za bogaty dorobek artystyczny, upowszechnianie sztuki śpiewu i rozsławianie imienia Gdańska w kraju i na świecie.
2000 Alicja Boniuszko Za bogaty dorobek artystyczny, wybitne zasługi dla kultury polskiej, rozsławienie imienia Gdańska w kraju i na świecie.
2000 Stefan Cejrowski  Za całokształt działań podejmowanych w dziedzinie kultury, w szczególności za pracę i zasługi na niwie artystycznej, rozsławienie imienia Gdańska w kraju i na świecie.
2000 Wydawnictwo „Marpress” Za szczególny wkład w prezentację dorobku trójmiejskiego środowiska humanistycznego przez publikacje o dziejach i ludziach Gdańska.
2000 Rainer von Scharpen Za podejmowanie publicznie pożytecznych inicjatyw, działania i postawę wobec potrzebujących gdańszczan; za długoletnią, pełną inicjatywę, bliską współpracę z Caritas, jak też instytucjami gdańskimi.
2000 płk. Jan Skrodzki Za zasługi w obronie niepodległości ojczyzny, w walce o wolność Gdańska.
2000 ks. Józef Wilczyński Za całokształt działań podejmowanych w dziedzinie kultury, rozsławienie imienia Gdańska w świecie.
2000 Zbigniew Żakiewicz Za wkład do kultury gdańskiej i ogólnopolskiej.
2000 prof. Mariusz Żydowo Za wybitne zasługi dla Gdańska w rozwoju nauki.
2001 Krzysztof Babicki Za całokształt dokonań związanych z Gdańskiem i jego kulturą, a w szczególności za pracę twórczą i wybitne osiągnięcia w dziedzinie reżyserii teatralnej i telewizyjnej.
2001 prof. Henryk Gostomski Za całokształt dokonań związanych z Gdańskiem, jego kulturą oraz za zasługi w zakresie działalności artystycznej i pedagogicznej.
2001 prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik Za to, że poprzez swoje badania przyczynił się do upowszechnienia naukowej rangi Gdańska w zakresie gleboznawstwa i gospodarki wodnej.
2001 prof. dr hab. Bogusław Kreja Za całokształt dokonań położonych w dziedzinie i popularyzacji wiedzy o języku, za rozsławianie imienia Gdańska w kraju i na świecie.
2001 mgr inż. Jacek Starościak Za dokonania dla Gdańska, za promowanie i rozsławianie imienia miasta na świecie.
2001 Wydawnictwo „Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska” Za dokonania dla Gdańska, szczególnie za wkład poznawczo-informacyjny i rozwojowy w gospodarkę morską.
2001 dr hab. Andrzej Zbierski Za całokształt wybitnych dokonań podejmowanych dla rozwoju naszego miasta i regionu.
2001 Barbara Żurowska-Sutt Za dokonania związane z Gdańskiem, jego kulturą, szczególnie za wieloletnią działalność w zakresie edukacji muzycznej.
2002 prof. dr hab. Józef Bachórz Za zasługi dla Gdańska, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań literatury polskiej i powszechnej.
2002 Elżbieta Bielicka-Sokolnicka Za zasługi dla Gdańska, za działalność pedagogiczną w zakresie upowszechniania kultury muzycznej w Gdańsku.
2002 prof. Jerzy Krechowicz Za zasługi dla Gdańska, za całokształt działalności artystycznej i dydaktycznej.
2002 Stanisław Kwiatkowski Za zasługi dla Gdańska, za wieloletnią sumienną pracę w Stoczni Gdańskiej i szeroko zakrojoną działalność społeczną.
2002 Andrzej Perepeczko Za zasługi dla Gdańska, za bogaty dorobek w popularyzowaniu wiedzy o Polskiej obecności na morzach świata.
2002 Redakcja „Rocznika Gdańskiego” Za zasługi dla Gdańska, za wysoki poziom naukowy i upowszechnianie wiedzy o Gdańsku i Pomorzu.
2002 dr hab. Stanisław Rosiek Za zasługi dla Gdańska, za twórczość krytyczno-literacką i wysoki poziom wydawnictw.
2002 Ruch „Gaudium Vitae” Za działalność w obronie życia, godności człowieka i za opiekę nad samotną matką.
2002 prof. dr hab. Czesław Stoba Za zasługi dla Gdańska, za wybitne osiągnięcia w chirurgii dziecięcej, szczególnie w zakresie onkologii i urologii.
2002 Janina Wieczerska-Zabłocka Za zasługi dla Gdańska, za całokształt twórczości literackiej i krytyczno-literackiej.
2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Za krzewienie wiedzy naukowej i dbałość o estetykę wydawnictw.
2002 Bohdan Zalewski Za zasługi dla Gdańska, za całokształt długoletniej działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu.
2003 Ewa Barylewska-Szymańska Za zasługi dla Gdańska, za szczególne zaangażowanie w rewitalizację Domu Uphagena.
2003 prof. dr hab. Edward Breza Za zasługi dla Gdańska, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dorobek publikacyjny.
2003 Tadeusz Daniszewski Za zasługi dla Gdańska, za wieloletnią działalność w Towarzystwie Przyjaciół Gdańska na rzecz naszego miasta.
2003 Renata Gleinert Za zasługi dla Gdańska, a szczególnie za twórczość kompozytorską i upowszechnienie kultury muzycznej w Gdańsku.
2003 Jerzy Kołodziejski Za zasługi dla Gdańska, szczególnie za osiągnięcia naukowe w dziedzinie architektury i planowania przestrzennego.
2003 prof. dr hab. Maria Korzon Za zasługi dla Gdańska, a szczególnie za wybitne osiągnięcia w gastroenterologii i onkologii dziecięcej.
2003 prof. dr hab. Stanisław Wrycza Za zasługi dla Gdańska, szczególnie za osiągnięcia w dziedzinie informatyki ekonomicznej i aktywność naukową na arenie międzynarodowej.
2003 Wydawnictwo „Oskar” Za zasługi dla Gdańska, szczególnie za upowszechnianie wiedzy i wysoki poziom wydawnictw.
2004 dr med. Michał T. W. Grabowski Za zasługi dla Gdańska, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dorobek publikacyjny.
2004 o. Tadeusz Pawlicki Za zasługi dla Gdańska, za wkład w kulturę Polską ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska.
2004 Porozumienie Niepodległościowych Związków Kombatanckich Za zasługi dla Gdańska, za działania które zintegrowały środowiska kombatanckie.
2004 doc. dr inż. Marianna Sankiewicz Za zasługi dla Gdańska, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej.
2005 dr Lucjan Bokiniec Za popularyzację wiedzy o filmie, a także propagowanie i promowanie sztuki filmowej m.in. poprzez inicjatywę powołania Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Gdańsku oraz Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
2005 prof. dr Józef Borzyszkowski Za wybitne osiągnięcia w badaniu i propagowaniu dziejów Gdańska i Pomorza, a szczególnie za powołanie Instytutu Kaszubskiego, społeczne przewodniczenie mu, a także za upowszechnianie wiedzy historycznej o Gdańsku w Polsce i Niemczech.
2005 ks. Stefan Duda Za podejmowanie publicznie pożytecznych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego i sprzyjanie jego integracji.
2005 Jerzy Gebert Za wybitne osiągnięcia w dziennikarstwie sportowym i szeroką działalność na rzecz rozwoju wybrzeżowego sportu, a także za liczne publikacje książkowe o tematyce sportowej.
2005 Orkiestra „Vita Activa” Za wybitne realizowanie programu aktywacji życiowej przez muzykę osób niepełnosprawnych.
2005 Robert Zaborski Za ogromne zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą, skupianie ich na różnorodnych zajęciach resocjalizacyjnych i wychowawczych, a także za inicjatywę utworzenia Centrum Kultury Oliwskie Słoneczko.
2006 Fundacja „Pan Władek” Marii i Władysława Ornowskich Za wyróżniającą się aktywność w podejmowaniu publicznie pożytecznych inicjatyw, szczególnie za niesienie pomocy potrzebującym, a także za inspirowanie mieszkańców do współdziałania i rozbudzania wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
2006 Dariusz Michalczewski Za efektywne łączenie sukcesów sportowych z działaniem dla dobra miasta.
2006 Konrad Mielnik Za wyróżniającą się promocję gdańskiej muzyki poważnej i młodych wykonawców.
2006 Stanisław Michalski Za wyróżniające się kreacje aktorskie i działania dla dobra gdańskiego teatru.
2006 Edmund Szczesiak Za wybitne osiągnięcia dziennikarskie szczególnie w dziedzinie reportażu podejmującego problematykę Kaszub, Pomorza i Gdańska, za przybliżanie dziejów najnowszych związanych z walką o wolność i demokrację.
2007 Gabriela Danielewicz Za krzewienie wiedzy historycznej o Gdańsku, Pomorzu i gdańskiej Polonii poprzez popularne publikacje, także książkowe.
2007 Henryka Dobosz-Kinaszewska Za zaangażowaną działalność publicystyczną i udział w strajkach sierpniowych, za zrealizowanie filmów o ich uczestnikach i przywódcach.
2007 Zbigniew Nowak Za wybitne zasługi i bogaty dorobek publikacyjny i edytorski w dziedzinie historii literatury i kultury dawnego Gdańska oraz księgoznawstwa, ważne publikacje o gdańskich drukarzach, wielki wkład w rozwój i doskonalenie działalności sławnej Biblioteki Gdańskiej (PAN), której przez 17 lat był dyrektorem, osiągnięcia dydaktyczne na Uniwersytecie Gdańskim i organizacyjne w Gdańskim Towarzystwie Naukowym.
2007 Edwin Rymarz Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacji życia muzycznego w Gdańsku, bogaty dorobek kompozytorski i pedagogiczny, stałe podnoszenie poziomu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Gdańsku, zorganizowanie Mistrzowskich Kursów Fortepianowych (14 edycji) i Skrzypcowych (5 edycji), współorganizację Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis (7 edycji), cyklu letnich koncertów we współpracy z Urzędem Miejskim.
2007 Michał Targowski Za znakomitą działalność organizacyjną i świetną popularyzację przyrody poprzez pogadanki telewizyjne i publikacje, oraz za doprowadzenie do przyjęcia gdańskiego ZOO do Europejskiego (EAZA) i Światowego (WAZA) Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych.
2008 prof. Franciszek Duszeńko Pośmiertnie, za wkład w odbudowę Gdańska, osiągnięcia w dziedzinie rzeźby, zwłaszcza pomnikowej, oraz za wieloletnią pełną pasji działalność pedagogiczną.
2008 Tadeusz Fiszbach Za odwagę, dzięki której zdobył sobie trwałe miejsce w historii jako jeden z współtwórców odzyskania wolności po latach systemu komunistycznego.
2008 Czesław Skonka Za wytrwałą wieloletnią promocję wartości narodowych w Stowarzyszeniu Mazurka Dąbrowskiego i popularyzację historii i piękna Ziemi Gdańskiej.
2008 Piotr Soyka Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie remontów i budowy statków, za kierowanie rozwojem Stoczni „Remontowa SA”, która osiągnęła trwałą pozycję w pierwszej dziesiątce stoczni remontowych świata.
2008 Barbara Szczepuła-Ponikowska Za wybitną działalność publicystyczną i autorską oraz odwagę, z jaką porusza trudne tematy z przeszłości Gdańska oraz takt, z jakim je omawia.
2008 Bohdan Szermer Za długoletnią działalność dla rozwoju Gdańska w dziedzinie urbanistyki i komunikacji, autorstwo i współautorstwo książek, które do dziś są podstawą wiedzy w tej dziedzinie, oraz za wnikliwą i konstruktywną analizę przedsięwzięć i planów.
2009 Zbigniew Canowiecki Za wyróżniającą się działalność na polu gdańskiej przedsiębiorczości oraz za wspomaganie akcji charytatywnych.
2009 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Za działalność na rzecz potrzebujących, w tym tworzenie domów dziecka, pozyskiwanie wolontariuszy i szeroko rozumianą edukację młodzieży.
2009 Zbigniew i Maciej Kosycarzowie Za całokształt dorobku fotograficznego, który stał się niezwykle cenną – także artystycznie – dokumentacją odbudowy i rozwoju Gdańska.
2009 Roman Nowosielski Za bezinteresowną i niezachwianą walkę o naprawienie krzywd wyrządzonych przez władze komunistyczne mieszkańcom Gdańska i Pomorza.
2009 Marian Parusiński Za niezwykłą aktywność w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, a szczególnie za promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
2009 Zbigniew Strzelczyk Za wybitny wkład w promowanie Gdańska jako światowej stolicy bursztynu.
2009 Grzegorz Pellowski Za rozwijanie i upowszechnianie najpiękniejszych tradycji dawnego gdańskiego piekarnictwa oraz bezinteresowne zaangażowanie w sprawie edukacji młodzieży.
2010 Stefan Chwin Za wysokie walory dzieł literackich, mocno osadzonych w klimacie Gdańska.
2010 Mariusz Drapikowski Za wybitną twórczość rzeźbiarską i promowanie Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu.
2010 Maria Pąchalska Za zasługi położone w rozwoju neuropsychologii w dziedzinie organizacji badań diagnostycznych i terapeutycznych w kraju i za granicą.
2010 Andrzej Rybicki Za doprowadzenie do wydania reprintu Narratio Prima, pierwszego zwiastuna teorii Kopernika, wydanego w Gdańsku w 1540 roku.
2010 Krzysztof Sperski Za całokształt działalności pedagogicznej i wieloletnią wybitną działalność koncertową na polu muzyki kameralnej.
2010 Leopold Tarszkiewicz Za wybitne osiągnięcia w tworzeniu współczesnej architektury sakralnej.
2010 Zbigniew Walczak Za działalność w Gdańskiej Filii Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Mariackiej, dzięki której stała się ponadlokalnym ośrodkiem gdańskiej kultury.
2010 Jolanta Wierzba Za stworzenie systemu opieki nad dziećmi z wadami wrodzonymi i założenie organizacji pomocy dla małych pacjentów.
2011 dr Grzegorz Grzelak Za wieloletnie owocne tworzenie podstaw i wcielanie w życie idei samorządności lokalnej.
2011 prof. Brunon Synak Za wybitne osiągnięcia w badaniach nad kaszubszczyzną i szerzenie idei regionalizmu jako czynnika rozwoju kraju.
2011 Jakub Szadaj Za aktywne działanie na rzecz współpracy wyznawców różnych religii, w tym dla międzyreligijnego dialogu „Asyż w Gdańsku”, a także dla ocalenia pamięci o kulturze i historii Żydów gdańskich.
2011 Wiesław Szajda Za promocję polskiej przedsiębiorczości i niezwykle efektywną działalność charytatywną.
2011 VIDEO Studio Gdańsk Za wieloletnią działalność w dziedzinie produkcji filmów i materiałów multimedialnych promujących Gdańsk i region gdański.
2011 prof. Władysław Zajewski Za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie historii, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska w epoce napoleońskiej.
2012 Tadeusz Skutnik Pośmiertnie, za całokształt pracy twórczej – felietony, recenzje oraz antologie poezji i opracowaną wspólnie z Andrzejem Drzycimskim książkę Gdańsk. Sierpień ’80 – zapis rozmów.
2012 Bohdan Sienkiewicz Za stworzenie i prowadzenie przez 26 lat niezwykle cennego programu „Latający Holender”, promującego sprawy morza, oraz za organizację akcji letnich i rejsów dla młodych miłośników morza, w wyniku czego powstało Bractwo Żelaznej Szekli i zbudowano barkentynę „Pogoria”.
2012 Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” Za wyjątkowe zaangażowanie w sprawy Gdańska, zwłaszcza w ochronę i pomnażanie historycznego piękna, pielęgnowanie i popularyzowanie dawnych tradycji, upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych, a także za efektywne pobudzanie aktywności mieszkańców Gdańska, m.in. w przygotowywaniu wyborów do Rad Dzielnic.
2012 Jan Zarębski Za działalność w okresie Solidarności, za wybitne sukcesy zawodowe i działalność charytatywną, a także za takt i zdolności koncyliacyjne, jakimi się wyróżniał, sprawując funkcję marszałka województwa pomorskiego.
2013 Jerzy Detko Za całokształt działalności sportowej i artystycznej promującej Gdańsk.
2013 Zygfryd Korpalski Za wyróżniającą się twórczość rzeźbiarską, w tym pomnikową, propagującą wartości historyczne i patriotyczne.
2013 Ewa Kowalska Za wyróżniające się dziennikarstwo, pobudzające aktywność społeczną, w szczególności za nowatorskie formy propagowania spraw miasta w założonym przez nią iBedekerze.
2013 Stanisław Pestka Za całokształt działalności publicystycznej i literackiej, w tym popularnonaukowej, a także za wielki wkład w rozwój języka i ruchu kaszubskiego.    
2013 Jan Jacek Szomburg Za niezwykle owocną działalność w dziedzinie ekonomii, w tym za założenie i wydajne (efektywne) kierowanie gdańskim Instytutem Badania Gospodarki Rynkowej, a także za organizację Kongresów Obywatelskich.
2013 Andrzej Ubertowski Za wieloletnią owocną działalność zawodową i społeczną dla rozwoju gospodarczego Gdańska i Pomorza.
2013 prof. Waldemar Tłokiński Za wybitny wkład w rozwój gerontologii i działalność na rzecz zdrowia publicznego oraz komunikacji międzyludzkiej.
2014 Andrzej Dębiec Za niestrudzone propagowanie wielkich tradycji morskich Gdańska w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, poprzez organizowanie imprez żeglarskich i prowadzenie szerokiej działalności edukacyjno-kulturalnej w Klubie Morza „Zejman” poprzez stałe projekty i imprezy cykliczne w spichlerzu Steffen na Wyspie Spichrzów.
2014 prof. Joanna Muszkowska-Penson Za wieloletnią pracę i osiągnięcia w dziedzinie medycyny, w wyniku których stała się niekwestionowanym autorytetem, nauczycielem i wychowawcą całych pokoleń studentów i lekarzy, a także za odwagę i siłę moralną wykazaną w obozie Ravensbrück i w czasach stanu wojennego, kiedy zapewniała opiekę medyczną uczestnikom strajków w Stoczni Gdańskiej i działaczom opozycji demokratycznej.
2014 „Pomerania” Za wieloletnie efektywne promowanie na wysokim poziomie edytorskim kultury kaszubsko-pomorskiej, niezmiernie ważnej dla umacniania tożsamości naszego regionu, a także tradycji historycznych Gdańska i Pomorza.
2014 Stowarzyszenie SUM Za pobudzanie obywatelskiej aktywności mieszkańców poprzez mądre i sprawne organizowanie wydarzeń publicznych (Parada Niepodległości, Misterium Męki Pańskiej, Orszak Trzech Króli), budujących wspólnotę gdańszczan wokół uniwersalnych wartości, promujących nasze miasto w Polsce i za granicą.
2015 Olga Krzyżanowska Za wieloletnią wybitną działalność w Solidarności, Sejmie i Senacie RP, w której wyróżniała się prawością i dbałością o dobro Polski i Gdańska, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia i polityki społecznej.
2015 prof. Włodzimierz Łajming Za całokształt działalności artystycznej, pedagogicznej i społecznej, w tym za stworzenie w latach studenckich nowatorskiego, dziś zapomnianego teatrzyku Co To.
2015 Robert Pepliński i (pośmiertnie) Elżbieta Szczodrowska-Peplińska Za wyróżniające się dzieła sztuki i wystrój wnętrz gdańskich kościołów, m.in. kościoła św. Brygidy, a także za elementy pomnika i placu Solidarności.
2015–2018 Medali nie przyznano
2019 Paweł Adamowicz (pośmiertnie) za całokształt dokonań
*Cytowane za „Biuletynem Informacji Publicznej” wydawanym przez Gminę Miasta Gdańska – Urząd Miejski w Gdańsku, http://bip.gdansk.pl/rada-miasta/Laureaci-medalu-ksiecia-Msciwoja-II,a,7754#1997 (data dostępu: 28 XII 2016).
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii