MACHNIKOWSKA ANNA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Anna Machnikowska

ANNA AGNIESZKA MACHNIKOWSKA (ur. 2 I 1969 Gdańsk), radca prawny, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Edukacja rozpoczęła w Szkole Podstawowej nr 90, kontynuowała w Szkole Podstawowej nr 92. W 1987 zdała maturę w III Liceum Ogólnokształcącym. W 1992 absolwentka Wydział Prawa i Administracji UG, po studiach zatrudniona na macierzystym Wydziale. W 1994 ukończyła aplikację i złożyła egzamin radcowski, w 1996 ukończyła aplikację i złożyła egzamin sędziowski. Od 2000 doktor na podstawie rozprawy Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944 – 1950. W latach 2004–2005 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UG. Od 2011 doktor habilitowany na podstawie dorobku i rozprawy Prawo własności w Polsce w latach 1944–1981, profesor UG. Od 2012 kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UG. W latach 2012–2019 prorektor UG do spraw kształcenia. W latach 2004–2020 członkini Senatu UG, od 2012 do 2020 członkini, a następnie przewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, działającej przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W latach 2020-2021 członkini, a następnie przewodnicząca Komitetu Polityki Naukowej. Od grudnia 2020 członkini Rady Uczelni UG.

Od 1996 radca prawny, między innymi w 2003 w Wydziale Skarbu Urzędu Miasta Gdańska. Od 1999 członkini Okręgowej Rady Radców Prawnych w Gdańsku, w 2020 delegatka na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Od 2021 arbiter Stałego Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.

Specjalistka w zakresie postępowania cywilnego, prawa cywilnego materialnego, prawa handlowego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa szkolnictwa wyższego. Autorka między innymi: Wymiar sprawiedliwości w Polsce (2008), Prawo własności w Polsce w latach 1944-1981. Studium historycznoprawne (2010), Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz (2015), System Prawa Pracy (2016), Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć (2016), O niezawisłości sędziów i niezależności sądów w trudnych czasach. Wymiar sprawiedliwości w pułapce sprawności (2018). Współautorka między innymi Innowacje i konserwatyzm 2.0. Polskie uczelnie w procesie przemian (2020).

W latach 2005-2020 członkini, a następnie przewodnicząca Rady Nadzorczej Saur Neptun Gdańsk SA w Gdańsku, od 2020 członkini Rady Nadzorczej Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Gdańsku, od 2016 do 2020 członkini Rady Nadzorczej TechTransBalt Spółka Spin Off (spółka UG zajmująca się komercjalizacja wyników badan naukowych).

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2018), Srebrnym Medalem UG (2019), Medalem Samorządu Radców Prawnych (2019). BM

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii