MĘKAL TADEUSZ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Tadeusz Mękal, 2013

TADEUSZ MĘKAL (ur. 20 IX 1957 Gdańsk), urzędnik, radny Gdańska. Syn Józefa, żołnierza Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, doktora nauk rolniczych, i Zofii z domu Małyszczyckiej, ekonomistki. Brat Joanny (ur. 1960). W 1972 roku ukończył Szkołę Podstawową nr 72, w 1976 VI Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Absolwent Policealnego Studium Zawodowego (1978, technik urządzeń sanitarnych), Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej (1984, inżynier środowiska) oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (2001, magister ekonomii).

Od 1978 roku pracował w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, do 1990 jako zastępca kierownika Działu Przygotowywania Inwestycji. Jednocześnie w latach 1987–1990 był inspektorem do spraw przygotowania budowy budynku mieszkalnego przy Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Od 1992 do 1996 roku pełnił funkcję pełnomocnika Zarządu Miasta Gdyni do spraw inwestycji, w latach 1996–1998 był zastępcą naczelnika Wydziału Inwestycji w gdyńskim Urzędzie Miasta. W 1998 zajmował stanowisko dyrektora generalnego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W latach 1999–2001 był doradcą wojewody pomorskiego Tomasza Sowińskiego, od 2002 do 2007 inspektorem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a w okresie 2007–2011 pełnomocnikiem Zarządu Towarzystwa Inwestycyjnego Investing SA. Od 3 X 2011 prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława sp. z o.o. w Gdańsku.

W latach 1999–2000 przewodniczył radzie nadzorczej Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Tczewie, od 2001 do 2007 roku był członkiem rady nadzorczej Ogólnopolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gdańsku. Od 2003 do 2007 roku pełnił obowiązki wiceprzewodniczącego Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Gdańsku. W tym samym czasie był członkiem Rady Społecznej przy Ośrodku Terapii Uzależnień w Smażynie, a także członkiem Rady Społecznej przy Wojewódzkim Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku. W latach 2007–2009 członek rady nadzorczej TKW sp. z o.o. w Gdańsku, od 2007 do 2011 wiceprzewodniczący rady nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława sp. z o.o. w Gdańsku.

Od września 1980 do 1990 roku należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W latach 1991–1992 był członkiem Koalicji Republikańskiej, a po jej przekształceniach kolejno Partii Konserwatywnej (1992–1997), Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (1997–2001) i Platformy Obywatelskiej (PO; od 2001).

Z ramienia Porozumienia Komitetów Obywatelskich „Solidarność” został wybrany do Rady Miasta na kadencję 1990–1994. Był członkiem, a następnie wiceprzewodniczącym Komisji do spraw Samorządu Miasta, członkiem Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącym Komisji Rozwoju Przestrzennego. W latach 1990–1991 członek Zarządu Miasta Gdańska, w okresie 1993–1994 sprawował obowiązki wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

Z listy wyborczej Partii Konserwatywnej (w koalicji z Unią Wolności) wybrany na radnego w kadencji 1994–1998. Był przewodniczącym Komisji Rozwoju Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz członkiem Komisji do spraw Samorządu i Ładu Publicznego. Został powołany także do Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. W latach 1996–1998 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego.

Z listy Akcji Wyborczej Solidarność radny w kadencji 1998–2002. Ponownie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego oraz Rady Programowej do spraw Polityki Mieszkaniowej Gdańska, zasiadał w Komisji Doraźnej Rady Miasta Gdańska do spraw handlu, rzemiosła i usług.

Z listy wyborczej PO wybrany do Rady Miasta na kadencję 2002–2006. Po raz kolejny przewodniczył Komisji Rozwoju Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz zasiadał w Komisji do spraw Samorządu i Ładu Publicznego, był także członkiem Komisji Doraźnej do spraw prac nad wieloletnim planem inwestycyjnym Gdańska oraz Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (2003–2010).

Fundator oraz wiceprezes powstałej w 2003 roku Fundacji Pomóż Sobie i Innym. Pełnił obowiązki prezydenta Klubu Ognisko i Klubu Gdańsk Centrum, należących do Kiwanis International, światowej organizacji pomagającej dzieciom.

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1996), srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2001) oraz odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” (1999). Od 1994 roku żonaty z Renatą z domu Szałucką. RED

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii