Kryteria decydujące o przyjęciu hasła do Gedanopedii

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Kryteria decydujące o przyjęciu hasła do opracowania:

1. Hasło zgłoszone do Gedanopedii powinno mieć bezpośredni związek tematyczny z Gdańskiem.

2. Hasło nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

3. Hasło musi charakteryzować się obiektywnym ujęciem tematu i odpowiadać regułom tworzenia wiedzy.

4. Zawarte w haśle informacje muszą być sprawdzone i potwierdzone w wiarygodnym źródle. Weryfikowalność danych zawartych w haśle jest jedną z najważniejszych jego cech. Robocza wersja hasła przesłana do redakcji Gedanopedii powinna więc zostać opatrzona informacją bibliograficzną.

5. Hasło w swej zasadniczej części powinno być zbudowane według określonego schematu i zawierać pewien zasób danych. Szczegóły zależą od rodzaju danego hasła i jego tematu. Więcej wskazówek znajduje się tutaj.

6. Długość hasła powinna być uzależniona od znaczenia jego tematu dla Gdańska. Preferowana minimalna długość hasła to 1000 znaków ze spacjami. Dla haseł przewidziane są trzy objętości: do 1500 znaków, 1500–3000 znaków, powyżej 3000 znaków. Pomocne w ustalaniu objętości hasła będą wskazówki zawarte tutaj.

7. Artykuł hasłowy powinien spełniać podstawowe kryteria poprawności językowej i stylistycznej – w przeciwnym razie nie zostanie przyjęty do opracowania.

8. W tekście nie należy stosować skrótów, a w wypadku skrótowców przy pierwszym użyciu należy podać pełną nazwę zgodnie ze schematem: Gdańskie Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego (GBPBK).

9. Podczas formatowania artykułu hasłowego przesyłanego do redakcji w formie pliku tekstowego prosimy przestrzegać następujących wytycznych:

a) format strony: marginesy lewy i górny – 2 cm; prawy i dolny – 4 cm;

b) czcionka: Times New Roman;

c) interlinia: 1,5;

d) kolumna justowana;

e) tytuły: kursywa.

10. Zalecane minimalne parametry w stosunku do ilustracji, skanów dokumentów itp.:

a) dla ilustracji poziomej: podstawa 21 cm; minimalna rozdzielczość: 300 dpi;

b) dla ilustracji pionowej: podstawa 15 cm; minimalna rozdzielczość: 300 dpi;

c) dla zdjęć legitymacyjnych: podstawa 7,5 cm × wysokość 10,5 cm;

d) dla dokumentów: 1:1 (ewentualnie należy podać wymiary oryginału); minimalna rozdzielczość: 600 dpi.

11. Przekazując ilustracje i inne materiały, należy podać informację o źródle reprodukcji i/lub właścicielu praw. Ponadto należy dołączyć opis zawierający wszystkie niezbędne dane do zidentyfikowania materiału ilustracyjnego oraz tego, co on przedstawia (w zależności od rodzaju ilustracji będą to na przykład: – autor, tytuł, daty, miejsce przechowywania; – pełna nazwa obiektu/wydarzenia, lokalizacja, czas, przedstawione osoby; – źródło ilustracji, miejsce przechowywania, właściciel praw).

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii