KUBIŃSKI WOJCIECH

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Wojciech Kubiński
Partner serwisu Gedanopedia

WOJCIECH KUBIŃSKI (ur. 10 VI 1953 Gdynia), profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG), specjalista między innymi w zakresie językoznawstwa kognitywnego i translatoryki, tłumacz. Syn pracownika Polskich Linii Oceanicznych Zenona Kubińskiego (6 II 1929 Warszawa – 25 VII 1995 Gdańsk) i Danuty Kubińskiej z domu Słapczyńskiej (20 II 1926 Zaklików). Wczesne lata dzieciństwa spędził z rodzicami za granicą: w Bombaju (1957–1958) oraz w Tokio (1963–1967). W Japonii uczył się w St. Mary’s International School, kanadyjskiej szkole z angielskim językiem wykładowym. Po powrocie do Polski uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Sopocie, następnie w latach 1968–1972 do III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni (do klasy z wykładowym językiem angielskim).

W 1972 roku rozpoczął studia anglistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. W ramach programu wymiany studentów między UAM a University of Sussex w Brighton przebywał przez trzy miesiące 1977 roku w Wielkiej Brytanii. W tym samym roku obronił pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem prof. Jacka Fisiaka.

Od 1977 roku związany z UG. Jako asystent stażysta rozpoczął pracę w Zakładzie Filologii Angielskiej UG. W latach 1979–1980 przebywał na stypendium British Council na University of Sussex. Po powrocie zaangażował się w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Był jednym z oficjalnych tłumaczy jego Komisji Krajowej, a w stanie wojennym jednym z redaktorów podziemnego czasopisma „Gryps”. Zatrzymany w lipcu 1982 roku i przetrzymywany w Areszcie Śledczym przy ul. Kurkowej w Gdańsku, został zwolniony w lipcu 1983 (na podstawie amnestii). Członkiem Solidarności pozostawał do roku 1990, odszedł po ataku Lecha Wałęsy na Jerzego Turowicza.

Po wyjściu z aresztu został ponownie zatrudniony na UG. Pod kierunkiem prof. Tomasza P. Krzeszowskiego dokończył rozprawę doktorską Reflexivization in English and Polish. An Arc Pair Grammar View i obronił ją w 1985 roku (została opublikowana w Niemczech w 1987 roku). W roku akademickim 1990/1991 przebywał na stypendium Fundacji Fulbrighta w USA (University of California w San Diego). W 1999 roku uzyskał habilitację na podstawie monografii Word order in English and Polish. On the statement of linearization patterns in Cognitive Grammar. W 2015 roku otrzymał tytuł naukowy profesora (na podstawie dorobku i monografii Obrazowanie a komunikacja. Gramatyka kognitywna wobec analizy dyskursu); od tego roku na stanowisku profesora zwyczajnego. W 2019 roku przeszedł na emeryturę, kontynuując współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, w której wykłada od 1993 roku.

Na UG był wicedyrektorem do spraw studenckich w Instytucie Anglistyki (1993–1996), założycielem i pierwszym kierownikiem (1994/1995) zaocznych magisterskich studiów uzupełniających II stopnia, kierownikiem Zakładu Językoznawstwa (2000–2005), a następnie Zakładu Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (2005–2010), Zakładu Translatoryki (2010–2011), Katedry Translatoryki (2011–2012 i 2013–2016), a także kierownikiem Centrum Translatorycznego przy Wydziale Filologicznym UG (2015–2016). Był współzałożycielem specjalności translatorycznej w Instytucie Anglistyki UG (2006), a w roku akademickim 2010/2011 Studiów Podyplomowych Translatoryka, w pierwszej edycji wspartych funduszami europejskimi („Kapitał Ludzki”).

W latach 1981–2010 współpracował z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych, tłumacząc symultanicznie dialogi polskich filmów na język angielski. W latach 90. XX wieku z Akademią Medyczną w Gdańsku – był tłumaczem kabinowym szkoleń, które pod auspicjami Rady Europy przeprowadzano dla instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych na temat pomocy dla osób zagrożonych AIDS. Dla Sądu Okręgowego w Warszawie oceniał tłumaczenia kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Zorganizował (wraz z żoną, Olgą Kubińską) dwie edycje Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej „Przekładając nieprzekładalne” (1999, 2002). Współredagował serię „Przekładając nieprzekładalne”, ukazującą się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego (od 2000). Tłumaczył (również wspólnie z Olgą Kubińską) między innymi Alexandre’a Koyrégo, George’a Steinera, Zygmunta Baumana, Franka Kermode’a czy Anthony’ego Burgessa.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2015). Z okazji czterdziestolecia pracy naukowej współpracownicy, uczniowie i przyjaciele ofiarowali mu publikację Pod pretekstem słów. Księga jubileuszowa dla Profesora Wojciecha Kubińskiego (pod red. Pauli Gorszczyńskiej i Wiolety Karwackiej, 2016). MO

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii