KRZEMIŃSKI JAN MICHAŁ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

JAN MICHAŁ KRZEMIŃSKI (14 XI 1943 Starogard Gdański – 26 IX 2010 Malbork), kustosz. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w rodzinnym mieście, ukończył w 1957 roku w Malborku, po przeniesieniu się tam rodziny (w 1954). W 1961 uzyskał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku. W latach 1963–1966 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie. Po wystąpieniu z seminarium przez około rok pracował w dziale księgowości Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Malborku-Kałdowie. W 1967 roku rozpoczął studia z filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL). 20 XII 1973 zdał egzamin magisterski. Pracę magisterską pt. Święty Augustyn. Wybór listów (12). Wstęp – przekład – komentarz napisał pod kierunkiem prof. dr Leokadii Małunowiczówny (przekłady ukazały się w Antologii listu starochrześcijańskiego w 1978 roku). W styczniu 1974 został zatrudniony jako dokumentalista (z angażem na trzy lata) w nowo powstałym na KUL-u Międzywydziałowym Zakładzie Badań nad Antykiem Chrześcijańskim. Na początku 1977 roku z przyczyn rodzinnych (śmierć ojca, konieczność opieki nad matką) powrócił do Malborka, podejmując pracę w tamtejszym Muzeum Zamkowego. W 1981 związał się zawodowo z Biblioteką Gdańską Polskiej Akademii Nauk (BG PAN). Zajmował się tu przede wszystkim starymi drukami w dziale zbiorów specjalnych.

Był współautorem (z Heleną Dzienis) scenariusza ekspozycji zorganizowanej przez BG PAN w 1986 roku, zatytułowanej Skarby ocalałe z pożogi. Wystawa jubileuszowa (1946–1986) (katalog wydany w 1987); współredaktorem (z Barbarą Tuchołką-Włodarską) katalogu Srebrne oprawy książkowe ze zbiorów w Polsce (1996), towarzyszącego wystawie zorganizowanej z okazji 400-lecia Biblioteki Gdańskiej przez BG PAN i Muzeum Narodowe w Gdańsku. W jego dorobku znalazły się także artykuły, między innymi: Gdańskie wydanie z roku 1709 przekładu „De mortalitate” św. Cypriana („Vox Patrum” XX–XXIII, 1999–1992, nr 11–12), Miasto i zamek malborski z wosku exacte odlepiony. Glosa o Johannie Pleitnerze (w: Praeterita posteritati, 2001), Berliński gdańszczanin Christoph Hendreich dla Gdańska (w: Gdańszczanin w Berlinie. Daniel Chodowiecki i kultura drugiej połowy XVIII wieku w Europie Północnej, 2002), Joachima Pastoriusa wiersz o widowiskach w Gdańsku w 1651 roku (w: Od liryki do retoryki. W kręgu słowa, literatury i kultury, 2004).

Uhonorowany 3 X 2001 roku odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Pośmiertnie, 19 XII 2011, otrzymał Medal Uniwersytetu Gdańskiego „za wieloletnie wspieranie autorów i czytelników wywodzących się m.in. ze środowiska uniwersyteckiego”. W tym dniu przekazano do zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej (PAN BG; po zmianie nazwy w styczniu 2011) egzemplarz specjalny – oprawiony w półskórek i deski – książki pt. Mól książkowy. O pewnej szczególnej odmianie bibliofaga. Rzecz wydana z inspiracji osobą i osobowością Kustosza Jana Michała Krzemińskiego, którą szykowano na dzień jego przejścia na emeryturę.

15 XI 2013 roku odbyła się sesja naukowa zorganizowana przez dyrekcję PAN BG „Verba volant, scripta manent. In memoriam kustosza Jana M. Krzemińskiego”. Materiały z sesji ukazały się w wydaniu książkowym w 2014 roku: Verba volant, scripta manent. Księga pamiątkowa poświęcona Janowi Michałowi Krzemińskiemu (1943–2010) pod redakcją Aleksandra Balińskiego.

Pochowany na cmentarzu w Malborku. JGR

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii