KRZAKLEWSKI MARIAN

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >


MARIAN KRZAKLEWSKI (ur. 23 VIII 1950 Kolbuszowa koło Rzeszowa), polityk, działacz związkowy. W 1975 roku absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 1976–1984 pracownik w Zakładzie Systemów Automatyki Kompleksowej Polskiej Akademii Nauk (ZSAK PAN) w Gliwicach, od 1985 pracownik Politechniki Śląskiej w Gliwicach (filia w Katowicach), od 1986 doktor nauk technicznych. Był także wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od września 1980 roku członek NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący Komitetu Zakładowego w ZSAK PAN w Gliwicach. W stanie wojennym (od 13 XII 1981) był współredaktorem wydawnictw podziemnych, 16 VI 1984 aresztowany w Zabrzu, przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach, zwolniony 22 VII 1984 na mocy amnestii. Od roku 1989 członek Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”, działał w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie jako sekretarz Komitetu Regionalnego (region Śląsko-Dąbrowski). W roku 1990, na II Zjeździe „Solidarności”, wybrany został do Prezydium oraz Komisji Krajowej. Podczas III Zjazdu, 23 II 1991, wybrany został przewodniczącym „S”, po Lechu Wałęsie, był nim do 27 IX 2002. W 1993 był inicjatorem złożenia przez posłów „S” wniosku o wotum nieufności wobec rządu Hanny Suchockiej, w efekcie czego rozwiązano Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (RP) I kadencji. Od 1996 roku prezes Stowarzyszenia „Solidarni ze Stocznią Gdańską”. W 1996 założyciel i lider Akcji Wyborczej Solidarność (AWS), z jej ramienia w latach 1997–2001 poseł na Sejm RP III kadencji (z okręgu katowickiego), przewodniczący Klubu Parlamentarnego AWS od 20 X 1997 do 18 X 2001. W latach 1998–2002 członek delegacji polskiej parlamentarzystów do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, gdzie był wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. W roku 2000 kandydował na urząd Prezydenta RP (uzyskał 15,57% głosów – III miejsce, po Aleksandrze Kwaśniewskim i Andrzeju Olechowskim). W 2002 zrezygnował z działalności partyjnej. Od 2001 do lutego 2010 roku członek Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych. Od maja 2004 radny Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), w latach 2006–2008 członek Prezydium EKES. W październiku 2005 został wybrany wiceprzewodniczącym Eurocadres – Europejskiej Rady Pracowników z wyższym wykształceniem i kadr menedżerskich. W roku 2009 bezskutecznie ubiegał się z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu rzeszowskim o mandat poselski do Parlamentu Europejskiego. Jego żona Maria zasiadała w okresie 2006–2010 z listy Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska. JG

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii