KRÜGER PETER

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Peter Krüger, Synopsis trigonometriae sive doctrinae triangulorum cum canone trigonometrico … Dantisci 1612, drukował Andreas Hünefeld
Frontyspis kalendarza Petera Krügera na 1625 rok
Peter Krüger, Doctrina astronomiae sphaerica praeceptis methodicis …, Dantisci 1635, drukował Andreas Hünefeld

PETER KRÜGER (Crüger; 20 X 1580 Królewiec – 6 VI 1639 Gdańsk), matematyk, astronom. Ukończył Gimnazjum Akademickie, następnie studiował w Lipsku i w Wittenberdze, od 1606 magister filozofii. Od 1607 w Gdańsku, profesor matematyki i poezji w Gimnazjum Akademickim, wykładał też astronomię, fizykę, geografię i logikę. Gościł w Gdańsku matematyka Jana Brożka oraz prowadził naukową korespondencję z główną postacią rewolucji naukowej XVII wieku, astronomem Johannesem Keplerem. Uważany za najwybitniejszego astronoma Rzeczypospolitej 1. połowy XVII wieku. Początkowo zwolennik geocentryzmu, przejął ideę Mikołaja Kopernika. Interesował się kometami, wyniki badań nad nimi opublikował w Theoremata exegetica de cometis (1605).

Pionier zainteresowań magnetyzmem ziemskim. Jako pierwszy obliczył szerokość geograficzną Gdańska (54° 22’) oraz odkrył długookresowe zmiany ziemskiego pola magnetycznego. Jako pierwszy oddzielił logarytmy liczb od logarytmów funkcji trygonometrycznych i rozwinął tablice logarytmiczne Johna Napiera, wydał pierwszy w Polsce podręcznik trygonometrii płaskiej i sferycznej. Jego badania rozwijał następnie jego uczeń w Gimnazjum Akademickim Jan Heweliusz.

Autor między innymi prac: Kurtzer Bericht von dem großen, noch zur Zeit scheinenden Cometen; Synopsis trigonometriae sive doctrinae triangulorum…; Geographiae discendae Typus; Doctrina astronomiae sphaerica. Wydawał kalendarze z licznymi artykułami dotyczącymi astronomii oraz prognostyki. Był mierniczym miejskim, sporządził wiele map Gdańska i jego okolic.

Zmarł podczas nawrotu epidemii dżumy, której ofiarą była także jego córka Katherina. Ich śmierć uczcił w specjalnie napisanych sonetach Johann Peter Titius. Pochowany w kościele św. Trójcy. PP

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii