KOSTRO LUDWIK

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Ludwik Kostro, 2018

LUDWIK KOSTRO (ur. 15 XI 1934 Gdańsk), naukowiec, fizyk, filozof, biblista. Syn Józefa (1897 Niewierz, Wielkopolska – 1941 Auschwitz), powstańca wielkopolskiego, absolwenta Wydziału Budowy Maszyn Technische Hochschule Danzig i pracownika Dyrekcji Kolei w II Wolnym Mieście Gdańsku, oraz Julii z domu Szenkler (spolszczone szkockie nazwisko Sinclar; 1903 Samarkanda – 1982 Gdańsk). W 1952 roku absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. W latach 1952–1957 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, 1963–1970 studia z zakresu filozofii przyrody i nauk przyrodniczych na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Uczył się fizyki na uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, był również prywatnie nieformalnym uczestnikiem studiów w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W 1970 uzyskał tytuł doktora z zakresu filozofii fizyki (Papieski Uniwersytet Gregoriański).

W latach 1970–1975 pracował w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele Serca Jezusowego we Wrzeszczu oraz jako lektor języka francuskiego i niemieckiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Oliwie. W latach 1975–2006 pracownik Uniwersytetu Gdańskiego (UG), od 1994 roku doktor habilitowany (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), od 1995 profesor uczelniany, od 2005 profesor nadzwyczajny (tytularny) UG. W okresie 1975–1982 kierownik Ośrodka Alliance Française przy UG, 1994–2006 kierownik Zakładu Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki w Instytucie Filozofii UG, w 1995 roku dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii UG. Jednocześnie w latach 1994–2004 pracował jako profesor nadzwyczajny w gdańskiej Akademii Muzycznej (Wydział IV Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej i Rytmiki), 1999–2005 w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej (Wydział Pedagogiki), od 2004 roku na Wydziale Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa w Ateneum (od 2005 na stanowisku profesora zwyczajnego).

Filozof i antropolog kultury, autor między innymi monografii Alberta Einsteina koncepcja nowego eteru: jej historia, sens fizyczny i uwarunkowania filozoficzne (1999, wersja angielskojęzyczna Einstein and the Ether wydana w roku 2000, tłumaczona także na język włoski w 2001 i grecki w 2004), Chrześcijańska koncepcja przyrody całkowicie samowystarczalnej fizycznie (2002), Eros, seks i aborcja w ocenie katolicyzmu krytycznego (2000). Autor prac z zakresu fizyki i historii fizyki publikowanych w czasopismach zagranicznych („Physics Letters A”, „Physics Essays”) i w aktach międzynarodowych konferencji.

Członek między innymi Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (od 1988 do 2003 członek Zarządu Grupy Historii Fizyki), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (1988–2000 sekretarz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii), Polskiego Towarzystwa Fizycznego (od 1988). Członek komitetu redakcyjnego czasopisma fizycznego „Physics Essays an International Journal Dedicated to Fundamental Questions in Physics” (od 1988). Członek European Academy of Religion z siedzibą w Bolonii (od marca 2018).

Członek komitetu redakcyjnego czasopisma fizycznego „Physics Essays an International Journal Dedicated to Fundamental Questions in Physics” (Kanada, od 1988), czasopisma „Philosophy Study” (USA, od września 2018) oraz „Universitas Gedanensis” wydawanego przez Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne (od czerwca 2018).

Odznaczony między innymi Medalem Republiki Francuskiej (1988) i Złotym Krzyżem Zasługi (2001). W 2006 roku ukazała się dedykowana mu księga jubileuszowa Między filozofią a przyrodoznawstwem. BM

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii