KOLEGIUM SZKOLNE

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

KOLEGIUM SZKOLNE (Collegium Scholarchale), kolegialny urząd wyłoniony z Rady Miejskiej w 1600 roku, sprawujący nadzór administracyjny i organizacyjny nad oświatą miejską. Początkowo w składzie: najstarszy burmistrz jako dożywotni protoscholarcha i trzech rajców zwanych scholarchami, pełniących funkcję do końca kadencji ich przełożonego. Jeden z nich (Protobibliothecarius) nadzorował działanie Biblioteki Rady Miejskiej, najstarszy (Protooeconomus) – budynku i uczniów (alumnów) Gimnazjum Akademickiego, najmłodszy (Aedilis Gymnasii Curator) dbał o finanse.

W roku 1678, na mocy dekretu króla polskiego Jana III Sobieskiego, skład poszerzono o dwóch ławników i czterech przedstawicieli Trzeciego Ordynku (po jednym z każdego kwartału), wybieranych na dwuletnią kadencję, uczestniczących jednak tylko w obradach ogólnych.

Do kompetencji urzędu należało zatrudnianie w Gdańsku nauczycieli oraz sprawdzanie ich kwalifikacji zawodowych oraz moralnych (oprócz kadry Gimnazjum Akademickiego, która była wybierana bezpośrednio przez Radę Miejską), zabezpieczenie profesorom odpowiednich warunków bytowych (mieszkania i płace), rozsądzanie sporów między kadrą profesorską i ich skarg na studentów (niesubordynacja i arogancja wobec nauczycieli), a także dbałość o należyty poziom oświaty.

Po przejęciu Gdańska przez Prusy rozwiązane 17 IV 1793, w jego miejsce w 1799 powołano Kolegium Oświaty i Wyznań. Restytuowane na krótko w okresie I Wolnego Miasta Gdańska. EWŁBibliografia:
Hirsch Theodor, Geschichte des academischen Gymnasiums in Danzig ... Programm, wodurch die feierliche Einweihung des neuen Lehrgebäudes ..., Wedelsche Hofbuchdruckerei, Danzig 1837, s. 46.

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii