KOLEGIUM SZKOLNE

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

KOLEGIUM SZKOLNE (Collegium Scholarchale), kolegialny urząd wyłoniony z Rady Miejskiej w 1600 roku, sprawujący nadzór administracyjny i organizacyjny nad oświatą miejską. Początkowo w składzie: najstarszy burmistrz jako dożywotni protoscholarcha i trzech rajców zwanych scholarchami. Jeden z nich (Protobibliothecarius) nadzorował działanie Biblioteki Rady Miejskiej. W roku 1678, na mocy dekretu króla polskiego Jana III Sobieskiego, skład poszerzono o dwóch ławników i czterech przedstawicieli Trzeciego Ordynku (po jednym z każdego kwartału). Do kompetencji urzędu należało zatrudnianie w Gdańsku nauczycieli oraz sprawdzanie ich kwalifikacji zawodowych oraz moralnych (oprócz kadry Gimnazjum Akademickiego, która była wybierana bezpośrednio przez Radę Miejską), zabezpieczenie profesorom odpowiednich warunków bytowych (mieszkania i płace), rozsądzanie sporów między kadrą profesorską i ich skarg na studentów (niesubordynacja i arogancja wobec nauczycieli), a także dbałość o należyty poziom oświaty. Po przejęciu Gdańska przez Prusy rozwiązane 17 IV 1793, w jego miejsce w 1799 powołano Kolegium Oświaty i Wyznań. Restytuowane na krótko w okresie I Wolnego Miasta Gdańska. EWŁ

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii