KASYNA RYSZARD

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Biskup Ryszard Kasyna
Biskup Ryszard Kasyna, msza w prywatnej kaplicy w Pelplinie, 28 IX 2013 (z prawej prowincjał karmelitów bosych, o. Bogdan Meger, z lewej ks. Krzysztof Szerszeń)

RYSZARD KASYNA (ur. 28 IX 1957 Nowy Staw), biskup pomocniczy diecezji gdańskiej, biskup diecezjalny (ordynariusz) pelpliński. Najstarszy syn Franciszka (ur. w Łapalicach) i Irmgardy, brat Renaty, Krystyny, i Janusza (ur. 1964), przedsiębiorcy, radnego powiatu malborskiego. W latach 1964–1972 uczył się w Szkole Podstawowej w Nowym Stawie, od 1972 do 1976 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku. W latach 1976–1982 studiował w Biskupim Seminarium Duchownym. 24 I 1982 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Lecha Kaczmarka. Od 3 II 1982 do 31 VIII 1985 wikariusz w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (NMP).

W latach 1985–1991 studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, 1988–1992 odbył studia adwokackie w Studium Roty Rzymskiej, 24 VI 1991 obronił na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim rozprawę doktorską o nowym prawodawstwie kanonicznym (Le Indulgenze nella nuova Legislazione Canonica), od 1993 adwokat Roty Rzymskiej i wykładowca prawa w Gdańskim Seminarium Duchownym.

Od 1 II 1993 pomocniczy wikariusz sądowy (wiceoficjał) Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego, od 28 VI 1996 wikariusz sądowy (oficjał) tegoż Trybunału. 24 IV 1998 otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej, a 9 VII 2001 kapelana Jego Świątobliwości (prałata). 24 I 2005 mianowany biskupem tytularnym Dices (obecnie Tunezja) oraz biskupem pomocniczym diecezji gdańskiej. Konsekrowany w kościele NMP w Gdańsku 2 IV 2005 przez nuncjusza apostolskiego w Polsce, abp Józefa Kowalczyka; ostatni biskup wyświęcony za życia papieża Jana Pawła II i pierwszy biskup-absolwent Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie. 8 XI 2005 otrzymał nominację na Prepozyta Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej. Od 2005 członek Rady Prawnej Episkopatu, Komisji Duchowieństwa Episkopatu i Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ludzi Morza. Od 2008 roku krajowy promotor duszpasterstwa ludzi morza.

15 XII 2009 decyzją papieża Benedykta XVI został członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. 27 X 2012 mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem ordynariuszem diecezji pelplińskiej, 8 XII 2012 bullę nominacyjną Benedykta XVI odczytał ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore, on też wprowadził nowego biskupa na katedrę biskupów pelplińskich. Od 2014 członek Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni. 2 III 2019 konsekrował biskupa pomocniczego pelplińskiego Arkadiusza Okroja.

Wraz z sakrą biskupią przyjął herb wyobrażający w polu niebiesko-białym złoty łaciński krzyż, pośród pary skrzydeł o siedmiu piórach: po lewej - w polu niebieskim - skrzydło białe, po prawej – w polu białym – skrzydło czerwone. Za tarczą złoty krzyż procesyjny. Nad herbem zielony kapelusz kościelny z dwunastoma chwostami na dwóch sznurach, po sześć (jeden nad dwoma, nad trzema) z każdej strony tarczy. Pod tarczą wstęga z dewizą: In veritate et caritate (cytat z Drugiego Listu św. Jana (2 J 1,3)).AH JANSZ

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii