KAMECKI JULIAN

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

JULIAN KAMECKI (18 I 1909 Kraków – 23 IV 1955 Kraków), chemik, docent Politechniki Gdańskiej (PG). Syn Daniela i Katarzyny z domu Trzpis. W 1927 roku ukończył VII Gimnazjum w Krakowie, a w 1932 Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), uzyskując stopień magistra filozofii w zakresie chemii. W 1934 roku obronił doktorat w zakresie chemii na tym samym wydziale. W latach 1932–1939 pracował w Zakładzie Chemii na UJ, jednocześnie w 1932 rozpoczął współpracę z Akademią Górniczą w Krakowie. Od 1939 doktor habilitowany (na UJ), od września tego roku docent w zakresie chemii nieorganicznej i elektrochemii. 6 XI 1939 roku aresztowany wraz z grupą wykładowców w Krakowie, od listopada więzień obozów koncentracyjnych w Dachau i Sachsenhausen, w styczniu 1941 zwolniony. Od 1941 do lutego 1945 pracował jako robotnik w miejskich wodociągach, następnie jako kierownik laboratorium w fabryce chemiczno-farmaceutycznej dr. A. Wandera. W latach 1942–1944 wykładał na tajnym UJ.

Od lutego do sierpnia 1945 roku był zatrudniony na stanowisku zastępcy profesora UJ oraz w Akademii Górniczej. Od 1 IX do 30 XII 1945 roku pracował na PG, gdzie był organizatorem i kierownikiem Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym. Od stycznia 1946 do kwietnia 1955 roku pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pełniąc funkcję prodziekana Wydziału Chemicznego, od listopada 1946 na stanowisku profesora zwyczajnego. Był też wykładowcą w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach.

Autor publikacji na temat korozji, chemii fizycznej, elektrochemii, termochemii, konduktometrii, w tym podręcznika Metale i stopy (1949) oraz trzech skryptów, między innymi Zarysu chemii fizycznej (część I, 1946); współtwórca dwóch patentów.

Zasiadał w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w latach 1948–1949 przewodniczył oddziałowi krakowskiemu. Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W 1951 roku został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności.

Odznaczony między innymi Medalem 10-lecia Polski Ludowej (1955).

Ożenił się z Henryką z domu Hausner (10 VII 1908 Kraków – 4 II 1998 Kraków), ojciec Krystyny Sępek (28 VI 1939 Kraków – 7 III 2002 Kraków). Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. WP

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii