KŁONCZYŃSKI ARNOLD ADAM

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Arnold Kłonczyński

ARNOLD ADAM KŁONCZYŃSKI (ur. 7 IX 1967 Miastko), naukowiec, historyk, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W 1986 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące (LO) im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni (w klasie biologiczno-chemicznej). W latach 1986–1989 i 1992–1994 studiował w Instytucie Historii (IH) UG (specjalizacja nauczycielska), 1991–1992 w Triton College (River Grove, USA). W latach 1993–2000 pracował jako nauczyciel historii w I LO w Gdyni, 1996–2012 w III LO w Gdyni. W roku akademickim 2000/2001 był słuchaczem studiów doktoranckich w IH UG, w październiku 2001 został zatrudniony w IH jako asystent. Od 10 VI 2005 doktor, od 17 V 2013 doktor habilitowany, od 1 XII 2013 profesor nadzwyczajny UG. Od stycznia do lipca 2012 roku był kierownikiem Studiów Podyplomowych Historii, w latach 2012–2016 opiekunem Naukowego Koła Historyków IH UG, 2012–2016 prodziekanem Wydziału Historycznego UG ds. kształcenia i studenckich, od 1 IX 2016 prorektor UG ds. studenckich, wybrany także na drugą kadencję w 2020 (był wówczas jednym z dwóch kandydatów na rektora).

Specjalizuje się w historii Polski i historii powszechnej XX wieku, głównie państw skandynawskich ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów polsko-skandynawskich w sferze politycznej (stosunek państw skandynawskich do planu Rapackiego), ekonomicznej (wymiana handlowa) i kulturalnej (wzajemne inspiracje, recepcja kultury szwedzkiej w Polsce i polskiej w Szwecji), a także dziejów Polaków w Skandynawii (obecność w szwedzkim życiu publicznym, organizacje emigracyjne, problemy społeczne Polonii w Szwecji po II wojnie światowej). Wśród jego zainteresowań badawczych mieszczą się również zagadnienia współczesnej dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie.

Autor monografii Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1945–1956 (2007), My w Szwecji nie porastamy mchem… Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945–1980 (2012), Zarys współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych (2011) i licznych artykułów, między innymi Marika Stiernstedt and her relations with communists (w: Forgotten by History. New Research on Twentieth Century Europe and America, 2009), Sweden as a temporary stage of the Polish Emigration to America (w: East Central Europe in Exile, vol. 1: Transatlantic Migrations, 2013), Nationally and Religiously. Commemorations in the Life of the Polish Diaspora in Sweden in 1945–1989 („Polish American Studies”, 2016). Współredaktor (z Anną Paner) monografii Uniwersytet Gdański 1970–2010 (2010).

Jest członkiem Instytutu Bałtyckiego (od 2008), Instytutu Kaszubskiego (od 2012) oraz Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze (od 2013). W 2007 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. BM

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii