INŻYNIERIA MORSKA, czasopismo

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

„INŻYNIERIA MORSKA”, czasopismo naukowe, powstałe na bazie działu „Hydrotechnika morska” miesięcznika „Technika i Gospodarka Morska”, wydawane w latach 1980–1990 jako miesięcznik naukowo-techniczny, będący organem Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Gospodarki Morskiej Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), od 1986 jako organ Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Gospodarki Morskiej NOT oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Początkowo – zgodnie z podtytułem – miesięcznik, od 1982 dwumiesięcznik. Zawartość periodyku ujmowano w działach: „Artykuły wstępne”, „Zagadnienia ogólne”, „Inżynieria brzegowa i pełnomorska”, „Geotechnika”, „Budowle morskie i stoczniowe”, „Technologia portów”, „Wykonawstwo”, „Morska kronika i aktualności”, „Recenzje i omówienia”, „Sprawozdania naukowe”, „Nekrologi”, „Listy do redakcji”, „Ochrona Bałtyku” (od 1985).

Kontynuacją „Inżynierii Morskiej” jest od 1991 „Inżynieria Morska i Geotechnika”, dwumiesięcznik naukowo-techniczny, poszerzony o tematykę geotechniczną i do 2011 roku wydawany jako organ NOT – Komitetu Gospodarki Morskiej oraz Polskiego Komitetu Geotechniki, od numeru 4/2011 do numeru 5/2012 publikowany przy współpracy Politechniki Gdańskiej (PG), a od numeru 6/2012 do dziś jako organ PG oraz NOT – Komitetu Gospodarki Morskiej. W 2014 miał działy: „Zagadnienia ogólne i ochrona środowiska”, „Inżynieria brzegowa i pełnomorska”, „Geotechnika”, „Geosyntetyki”, „Budowle morskie i portowe”, „Technika portów”, „Kronika i aktualności”.

Redakcja początkowo mieściła się w siedzibie NOT w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6, następnie w budynkach PG przy ul. Narutowicza 11/12 – kolejno na Wydziale Hydrotechniki PG (od 1990), Wydziale Inżynierii Środowiska (od 1995), Wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska (od 1999), Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska (od 2004). Wydawcą było związane z NOT Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych „Sigma” w Warszawie, od 1991 – Wydawnictwo SIGMA NOT Spółka z o.o. Pismo drukowano między innymi w Zakładach Graficznych w Gdańsku (1980–1990) i Drukarni Misiuro (1995–). WP

Przewodniczący Rady Programowej
1980 prof. dr hab. inż. Stanisław Hueckel
1980–1993 prof. dr hab. inż. Czesław Druet
1994– prof. dr hab. inż Zygmunt Meyer
WP
Redaktorzy naczelni i ich zastępcy
Funkcja Lata sprawowania funkcji Nazwisko
Redaktorzy naczelni 1980– prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki
Zastępcy redaktora naczelnego 1982–1988 mgr inż. Zbigniew Szopowski
1988– dr inż. Włodzimierz Cichy
WP
Sekretarze redakcji
1980-2011 mgr Danuta Teresińska
2011– mgr inż. Magdalena Mossakowska
WP
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii