HAMER JOHANN

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

JOHANN HAMER (zm. 14 II 1433 Gdańsk), burmistrz Głównego Miasta Gdańska. Urodził się najprawdopodobniej w Rewalu (obecnie Tallin), był zapewne synem tamtejszego burmistrza Johanna. W 1389 roku studiował w Pradze.

Od 1399 był ławnikiem Głównego Miasta, od 1401 był rajcą, w 1411 sędzią. Urząd burmistrza objął w 1414. Pierwszym burmistrzem był w 1415, 1418, 1422, 1426 i 1430, drugim w 1414, 1417, 1421, 1425, 1429 i 1432, brak możliwości ustalenia zajmowanego urzędu w innych latach.

Jego kariera urzędnicza przypadała na okres zaostrzenia się stosunków pomiędzy Polską, Litwą i zakonem krzyżackim. W 1407, gdy wielkim mistrzem został zwolennik ostrej polityki Ulrich von Jungingen, jako przedstawiciel Gdańska wraz z burmistrzem Tiedemannem Huxerem i rajcą Peterem Hohnase uczestniczył w zjeździe stanów odbywającym się w Malborku. Po buncie mieszczan gdańskich w 1411 w pierwszych wyborach uzyskał urząd sędziego, ale – jako sceptyczny w tym okresie wobec Krzyżaków – podczas drugich wyborów został z tej funkcji zwolniony. Po buncie mieszczan gdańskich w 1416 (poprzedzonym w 1411 rewoltami pospólstwa w Lubece i Wismarze), jako przedstawiciel Głównego Miasta Gdańska oraz reprezentant miast pruskich i zakonu krzyżackiego brał udział w odbywającym się w 1418 wielkim zjeździe Hanzy w Lubece (Lübeck). Przygotowano wówczas odpowiednie sankcje na wypadek powtarzania się podobnych wystąpień (między innymi wprowadzono statut przewidujący kary wobec przywódców rewolt, a miastom opanowanym przez buntowników groziło wykluczenie z Hanzy).

Był również delegatem gdańskim na zjazd przedstawicieli miast pruskich 14 IV 1425 w Malborku, gdzie poruszano sprawę cła funtowego i uczestnictwo delegatów Torunia, Elbląga oraz Gdańska na zjazdach stanów i miast hanzeatyckich. W tym samym roku reprezentował Gdańsk na zjeździe Hanzy w Lubece, następnie w Brugii (Brugge) i Gandawie (Gent) prowadził rokowania z kupcami angielskimi, dotyczącymi wypłaty odszkodowań należących się mieszczanom gdańskim. W czerwcu 1431, razem z burmistrzem Peterem Holste(n)em i rajcą Heinrichem von Staden, wszedł w skład poselstwa wysłanego przez wielkiego mistrza Paula Russdorfa na dwór króla angielskiego Henryka VI w sprawie zwrotu długu zaciągniętego od miast pruskich i inflanckich. Ogółem w latach 1407–1432 brał udział w 28 zjazdach stanów pruskich.

Był najprawdopodobniej właścicielem nieruchomości położonych przy Biskupiej Górce, z których płacił czynsz. Pozostawił córkę Sophie, żonę rajcy Johanna Terraxa, oraz syna Johanna (zm. po 1 VI 1467), w latach 1447–1457 ławnika Głównego Miasta. EB

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii